For 4. gang deltok jeg på det årlige Europeiske IW møte, sammen med Sissel Høihjelle Michelsen, som var gjest. (Se bildet)

EU møte denne gang ble arrangert i Varese i Nord Italia med 34 delegater fra 17 europeiske land. For første gang møtte representanter fra Island, Makedonia og Romania. Bulgaria var fraværende. Hyggelig at past IIW president Charlotte de Vos gjestet møte den siste dagen. Flere av delegatene hadde sin ledsager med, som satte et hyggelig preg på den sosiale delen. EU møtene er intensive arbeids-/møtedager, fra kl 0900-1730, med sosialt treff om kveldene og litt sightseeing, denne gang i og utenfor Varese. Et vakkert område i Nord-Italia.

Møtene starter med en personlig presentasjon av deltagerne, land, antall distrikt, klubber og medlemmer. Og alle gir en kort beskrivelse av sine prosjekter under mottoet: ”Happy Future Projects Creating Better Life” På årets møte sto igjen IWs fremtid, da spesielt her i Europa, på programmet. Tråden ble tatt opp igjen fra møte i Bristol i 2015. Problemer med aldrende medlemmer, rekruttering av nye medlemmer – spesielt ynge kvinner, synkende medlemstall og nedlegging av klubber, er vi blitt flinkere til å gjøre IW mer synlig osv. Våre ”yngre medlemsland”, som bl.a. Makedonia, Bulgaria, Grekenland, Romania etc. synes å ha en helt annen entusiasme og engasjement blant sine medlemmer, enn de mer etablerte IW land. Nye klubber etableres, stort sett yngre kvinner. Men, det etableres også nye klubber i andre europeiske land. Og på verdensbasis øker antall klubber og medlemmer. Det siste takket være India.

IIW preges av gamle tradisjoner, en administrasjon i forandring, tilpassing til dataens inntog som bedre kommunikasjon utad og innad, nettsider i utvikling, Facebook etc.. Pga av sammensetningen av det internasjonale styret, og ikke minst at organisasjonen IIW er sterkt preget av kulturelle, sosiale og religiøse forskjeller etc., er det en vanskelig organisasjon å drive rasjonelt. Vi ser det også på avstemmingsresultatet på de forskjellige forslagene vedr lovendringer etc. på Convention. Forslag som for oss europeere virker unødvendige og gjør alt mer tungrodd, er for andre land en nødvendighet. Som et resultat av dette er det nå ønskelig å komme med innspill fra de europeiske land til et mer sammensveiset Europa til det neste EU møte, både når det gjelder forslag til forbedring og forenkling av lover og regler. Past IIW president Charlotte, hadde en lang utredning vedr. problemstillingen; India vis a vis Europa.

Konklusjonen på denne lange diskusjonen var at de europeiske land må arbeide tettere sammen, trekke i den samme rettingen, bli enig om forbedringer og finne løsninger sammen. Ikke bare snakke og diskutere. Viktig også å respektere hverandre og se at det er kulturforskjeller. Og ikke minst sette vennskapet i høysete. Dette skal det nå arbeides videre med etter de innspill som kommer fra de europeiske IW land, og legges frem på neste EU møte. På møte ble det også fremlagt og gjennomgått en del forslag som er myntet på neste Convention i 2018 .
OBS: Frist for innsendelse av forslag til Convention i 2018: er 12. Oktober 2016.

Gruppebilde Varese

Gruppebilde Varese

Deltagerne til EU møte ble bedt om å komme med et innlegg om utviklingen av IW i de forskjellige land. Her var det innlegg fra Kroatia, Grekenland, Island, Makedonia, Bulgaria og fra Norge v/undertegnede. Også fra FAMAT (Frankrike, Algerie, Marokko,Tunis og Andorra ) og Tyskland. Bortsett fra Tyskland, FAMAT og Norge, har de første nevnte land få klubber , f.eks. Makedonia som bare har 4 klubber, men med svært engasjerte, for en stor del, unge medlemmer. Klubbene viser også et høyt aktivitetsnivå , både i lokalmiljøet og på landsbasis.

Her i Norge er det et også et godt sosialt miljø i de fleste klubbene. Aktivitetsnivået varierer. Vi har gode prosjekter, som Fistula og Narkotikahunder, men mange engasjerer seg også i lokale prosjekter. Men hva er det som går galt, når 2-3 klubber legger ned hvert år og vi mister mange medlemmer? Antall klubber og medlemmer er mer enn halvert siden 1990. Årsaker: Vi er for gamle, vi har ikke noe å tilby unge kvinner, vi vil ikke ta verv lenger, vi forstår ikke data osv. Dette er noen svar som jeg har mottatt på mitt vårbrev, som ble sendt til alle klubbene og med ønske om en tilbakemelding. ”Hvor trykker skoen??” Jeg vil etter hvert lage en rapport ut i fra denne undersøkelsen. Flere tilbakemeldinger ønskes.

Som siste post på programmet holdt Sissel Høihjelle Michelsen et gripende innlegg om Safia y Abdi Haase , fra Somalia. Nå IW medlem i Fredriksten IW klubb. Safia er en viktig talskvinne mot kjønnslemlestelse (omskjæring ) av kvinner.Det kan leses mer om Safia på våre nettsider.

Ellers ble det orientert om et nytt Cruise i 2017, i tiden 23.-30. April. Prospekt m/påmeldingsskjema sendes ut. Kommer også som egen nyhet på nettsiden.

Nat .Repr. Lena Pederson fra Danmark inviterte til Nordisk Rally i Skagen,i tiden 16.- 18. September 2016.

Og Bambi de Ceuninck-Leunckens, fra Belgia/Luxembourg inviterte til Rally Charlemagne i Ghent 9.-11. September 2017. Det ble luftet en tanke om man kanskje skulle slå disse Rally-møtene sammen? Innspill ønskes.

Neste EU møte arrangeres i Ålborg, Danmark, september 2017.

Helene M. Torkildsen, past rådspresident
Arendal, 21. August 2016

Hvis du fortsetter å bruke siden, godtar du vår personvernserklæring og bruk av cookies. mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close