Jeg ser fram til å ta fatt på dette nye året, mange ting er nå på plass. Økonomien er erklært nokså frisk, innsparingen på bok og blad gir oss positive tall vi regner med å spare i underkant av kr 50 000. Vi skal selvsagt fortsette å arbeide for å finne måter å forbedre vår økonomi. Rådet har bare en inntektskilde og det er kontingenten. Uten nye medlemmer vil vi fremdeles måtte streve for å ha brukbar økonomi.

Klubbene har et ansvar for å få flere medlemmer. Vi trenger medlemmer nå skal vi få en sterk og økonomisk ansvarlig organisasjon. Klubbene må sette seg mål for hvordan de kan rekruttere nye medlemmer. Vi må ha som mål at alle klubber får minst to nye medlemmer pr. år. Distriktene må hjelpe klubber som strever og Rådet må involveres tidlig i prosessen, slik at vi unngår nedlegging av klubber. Jeg er sikker på at med litt tilrettelegging kan klubber reddes fra nedleggelse.

I helgen 4. sept.  hadde vi Rådsmøte på Gardermoen. Det var et 1-dags møte, dette er selvsagt for å spare. Vi klarte likevel å behandle alle saker. De viktigste sakene var regnskap og revidert budsjett. Vi hadde også en god diskusjon om IWs framtid, og veien videre for Rådet, distrikt og klubber.

Vi har fått forslag til vedtak om å legge hele Blåboka på nettet. Jeg vet at mange ikke ønsker å ha boka bare på nettet, mens andre synes det er greit og ikke minst besparende. Rådet tilrår at vi prøver ut den modellen vi har nå for en 3 års periode. Vi har ennå mange som er glad i boka vår og finner seg ikke til rette med bare å lese den på nettet. Inner Wheel Nytt vil fra denne høsten bare bli sendt til sekretærene i klubbene. Dersom du ikke er på møtet, avtal med noen som kan ta bladet med til deg. Husk også at bladet ligger på nettet.

Det ligger også et forslag på at vise Rådspresident skal sitte 1 år før hun blir Rådspresident og at past Rådspresident sitter 1 år etter at hun er ferdig som Rådspresident. Dette forslaget er i samsvar med Internasjonale lover. Dette forslaget skal opp på distriktårsmøtet (DÅM)  i mars.

Vår nye verdenspresident Oleyemisi Alatise fra Nigeria har valgt seg som tema: Touch A heart.

Sissel Høihjelle Michelsen stiller til valg som Vise IIW president og Helene Marie Torkildsen stiller som Board Director. Vi må vere klar over at det er strengt forbudt å drive valgkamp for kandidatene, dersom dette blir gjort blir kandidaten diskvalifisert.

Jeg håper mange tar turen til Skagen på Rally. Jeg skulle gjerne vært der, men jeg er dessverre forhindret. Det er Norges tur til å arrangere Rally neste gang som er i 2019. Jeg oppfordrer klubbene til å tenke på om de kan ta på seg dette arrangementet.

Så ønsker jeg dere alle et godt IW-år!

Vennlig hilsen
Britt Johanne Indresøvde.
Rådspresident.

Hvis du fortsetter å bruke siden, godtar du vår personvernserklæring og bruk av cookies. mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close