Denne gangen valgte Internasjonal komité i D31 SOS-barnebyer som tema for møtet. Med tanke på logoen gitt under Convention i Istanbul, ”Helping children around the world now”, mente vi dette var et tema som passet bra.

Referat fra Internasjonal dag 10. januar 2013

Medlemmer fra D31 samt en del fra D30 meldte seg på, totalt 124 personer. De fant veien til Mailand videregående skole i Lørenskog der det først ble servert nydelig russisk fingermat, kaffe/te og hjemmebakt Mor Monsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

DISO Sissel overbrakte hilsen fra distriktets æresmedlem Margaret Spenning.

Board Director Birgith By hadde med hilsen til oss fra IIW president Carole Young.

Referat vil bli skrevet på engelsk og sendt til henne da hun har uttrykt ønske om å få det.

I år er det ni år siden SOS-barnebyer i Kandalaksha ble åpnet av prinsesse Märthe Louise. Mange Inner Wheel-medlemmer fra Norge var til stede ved den anledningen og alle var vi engasjert i forkant for å skaffe penger til en bolig. Vi klarte det med god margin.

Turid Weisser som er Markedssjef Organisasjoner i SOS-barnebyer viste bilder og fortalte om organisasjonen generelt og med ekstra orientering om hva som har skjedd i Kandalaksha og hvilke planer det er videre. Vi fikk se bilder fra ”vårt” hus og beboerne der. Der bor det barn som klarer seg godt i skole- og sosial sammenheng sammen med en ”mor” som gir dem stor omsorg. De har venner fra bo-området rundt som de er sammen med på fritiden, hjemme hos hverandre og ute. Forholdene i barnebyen er stabile og forutsigbare, noe som er viktig for alle barn.

 

 

 

 

 

 

Turid fortalte også om de unge mødrene som tidligere ikke så noen annen utvei enn å forlate sine nyfødte barn på klinikken. Dette for at barnet skulle bli tatt hånd om av hjelpeinstanser da de selv ikke hadde mulighet til å forsørge det. Tidligere havnet disse barna på barnehjem. Etter hvert kom noen av dem til SOS-barnebyer. Det er nå satt i gang et prosjekt for å fange opp disse tenåringsmødrene før de skal føde. De får tilbud om å bo sammen med barnet sitt med oppfølging og hjelp slik at de kan fortsette utdannelsen og senere klare seg selv. Informasjon om dette gis ut på alle skoler og tiltaket er veldig bra for alle parter.

SOS-barnebyer har høy status i området, spesielt fordi det var en ”ekte prinsesse” som sto for åpningen. Mye mer info finnes på http://www.sos-barnebyer.no/kandalaksha Turid har et stort engasjement i SOS-barnebyer og stiller gjerne opp i lag og foreninger for å orientere.

Kvelden ble avsluttet med russiske folkesanger med gitarspill til fremført av Natalia Sofijskaja.

Et lydhørt publikum fikk med mye ny viten og masse god påfyll. Tilbakemeldinger i ettertid og også stemningen underveis tyder på at dette var et vellykket møte for alle parter. Møtet gav et godt økonomisk overskudd som vil komme SOS-barnebyer, Kandalaksha til gode.

Sissel Gausen

DISO i D31 og leder av Internasjonal komité

Hvis du fortsetter å bruke siden, godtar du vår personvernserklæring og bruk av cookies. mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close