Distriktslege Christian Rømckes familielegat er besluttet nedlagt. Restbeløpet fra legatmidlene er bestemt at skal overføres til et prosjekt som vil være i legatstifterens ånd. Legatstyret har derfor besluttet i at 60.000 norske kroner skal overføres til ”Fistula-prosjektet” som blir ledet av Inner Wheel Norge.

Christian Rømcke ble født på Nesbyen 4. november 1847 og døde i Moss 9. februar 1917. Han vokste opp i en stor familie, men fikk selv ingen barn. Han tok medisinsk embetseksamen 23. desember 1874 og virket som distriktslege flere steder i landet.

Rømcke etterlot seg en forholdsvis stor formue – ca. 300 000 kroner, som han selv delvis hadde arvet.  Han hadde i sitt testamente bestemt at formuen skulle anvendes til humanitære formål:

•          Kr. 10 000 til legat for understøttelse av offentlig ansatte jordmødre i landdistriktene, særlig i sykdomstilfelle.

•          Kr. 10 000 til Den Norske Husflidsforening til forøkelse av dennes grunnfond.

Resten av formuen ca. kr. 280 000, fordeles med en tredjedel hver, til:

•          legat, hvis formål var ved bidrag å fremme utdannelse og ansettelse av sykepleiersker i økonomisk mindre gunstig stillede landkommuner,

•          legat, hvis renter skal brukes til fremme, opprettelse og vedlikehold av folkebad i landdistriktene.

Han opprettet et bad på Nes for å lære hallingene renslighet og gav dem 25 øre for å bade.  Noen stakk imidlertid av for tidlig, så badekonen måtte passe på. Hun stakk ut en arm: ”Doktoren vil ha 5 minutter til!”

•          et familielegat der statuttene senere er endret til ”til slektens fremme”

Christian Rømcke ble ridder av St. Olavs Orden ”for almennyttig virksomhet”.

Det ble også offentlig bemerket at han ” Ved disse store gaver har vist en almenånd som vil bevare hans navn i kjær erindring opp gjennom årene”. Det er med disse ord i tankene at legatstyret i Christian Rømckes Familielegat har valgt å gi pengene til et prosjekt vi mener den gamle distriktslegen ville bifalt.

Legatstyret vil sette pris på å få en årlig oppdatering på hvordan arbeidet med ”Fistula-prosjektet” går fremover. Gjerne i form av en årsmelding eller annet dokument.

 

Vi ønsker dere lykke til med prosjektet!

 

Vennlig hilsen

Distrikslege  Christian Rømckes Familielegat

 

Agnes Gram                                        Anne G. Bruton                                   Birgitte L. Bjerkely

Hvis du fortsetter å bruke siden, godtar du vår personvernserklæring og bruk av cookies. mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close