Florø Inner Wheel klubb

Charterdato: 23. mars 1966
Klubb nr.: 0045
Antall medlemmer: 29
Møtedag: 1. tirsdag i måneden. Ikke juni, august.
Møtested: Comfort Hotel Florø, Markegata 41, 6900 Florø
Charterklubb: Bergen Inner Wheel Klubb

Charterpresident var Randi Natvig Aas, visepresident Grethe Nybø, sekretær Else Eide, kasserer Mildred Tungland, styremedl. Randi Apneseth og Hallfrid Jansen, varamedl. Gerd Sunde og Bille Standal, referent Solveig Eliassen, revisor Aud Bakke.

Chartermedlemmer var Randi Natvig Aas, Grethe Nybø, av disse er Aud Bakke i dag aktiv i klubben.

Æresmedlemmer: Aud Sjælø Bakke, 19. april 1996 og Målfrid Ottesen, 17. mars 2006

Andre større verv klubben har hatt i distriktet og rådet:
1. Aud Sjælø Bakke, distriktspresident, 1978-1979
Aud Sjælø Bakke, past distriktspresident, 1979-1980
Aud Sjælø Bakke, viserådspresident, 1994-1995
Aud Sjælø Bakke, rådspresident, 1995-1996
Aud Sjælø Bakke, past rådspresident 1996-1997
Aud Sjælø Bakke, medlem av The Board i England, 1997-1998 og 1998-1999
2. Målfrid Ottesen, distriktspresident, 1996-1997 og 1997-1998
3. Elin Magnussen, distriktssekretær, 1996-1997

Florø, som er Norges vestligste by, fikk bystatus i 1860 og feirer således 150 år i 2010. Byen er kjent som en «sørlandsby» i miniatyr, med hvitmalte hus i sentrum, brede gater og et yrende folkeliv om sommeren. Flora kommune har en unik skjærgård med mange små og store bebodde øyer, flere fjorder og mange fjell. Kommunen er som skapt for båtliv, fiske og turer både til fots og med bil. Den har 11.300 innbyggere og har et pulserende næringsliv. Byen ble grunnlagt på de rike sildefiskeriene på 1800-tallet, men i dag er det skipsbygging, oljeindustri og fiskeoppdrett som er de største næringsveiene. Kommunikasjonsmessig har vi gode tilbud med 4 direkte flyruter til Oslo og 5 til Bergen hver dag. Dessuten har vi gode ekspressbåtruter både internt i kommunen og eksternt mot Bergen og vi har god og ny vei innover i fylket.

Florø Inner Wheel har 29 aktive medlemmer. Nye medlemmer rekrutterer vi på tradisjonell måte, så vel som inviterte personer uten Rotary-tilknytning. Klubben har et godt miljø og vi gjør det vi kan for å få flest mulig engasjert gjennom komitearbeid. Dette gjør at vi har en levende og vital klubb. For noen år siden var medlemstallet oppe i 44 medlemmer, men de siste årene har det ligget rundt 30. Grunnen til nedgangen er naturlig frafall pga alder og at noen har flyttet fra kommunen. Men vi har også fått med nye og yngre medlemmer som er svært aktive og positive i klubben – dette igjen gjør til at eldre medlemmer «friskner opp» og blir inspirert til å fortsette det gode arbeidet.
Møtedag er første tirsdag i hver måned og arrangeres stort sett etter et fast mønster. Presidenten gjennomgår klubbsakene og ISO rapporterer om de internasjonale sakene vi er engasjert i. Vi har tre-minutters innlegg og har gode foredragsholdere som kåserer om forskjellige aktuelle emner. Januarmøtet har internasjonalt tilsnitt med ISO som ansvarlig, og jule- og sommermøtet ligger i Festkomiteens hender. En gang i året møter vi Førde IW, vår fadderklubb, enten i Florø eller i Førde. Det er et varmt og godt vennskap mellom medlemmene i våre to klubber! Vår vennskapsklubb Vinderup ligger ved Limfjorden i nord-vest Jylland i Danmark. ISO har ansvar for dette.

Florø Inner Wheel klubb støtter IW sine prosjekt nasjonalt og internasjonalt: Narkotikahund, SOS Barnebyer (Murmansk), Fistula-prosjektet – som nå er utvidet til utdanning av jordmødre. Vi støtter også SOS-barnebyer, der vi i tre lange perioder har hatt fadderbarn.

Lokalt støtter vi Frelsesarmeen, Krisesenteret i Sogn og Fjordane, omsorgsinstitusjoner (dagpsykiatrisenter, alders- og sykehjem) samt et mangeårig samarbeid gjennom Florø Rotary om et barnehjem i Kelme i Litauen. Her har vi òg gitt midler til fattige familier på landsbygda der barn og voksne har tuberkulose og der misbruk av alkohol er et stort problem.

Pengene samler vi inn på møtene på forskjellig vis, bl.a. ved salg av lodd på medlemsmøtene. Loddsalget er spesielt godt på jule- og sommermøtene. I samarbeid med Florø Rotaryklubb arrangerte vi i to år loppemarked. Dette ga et solid overskudd – som igjen gav oss mulighet til å støtte forskjellige prosjekt i flere år etter. Vi ser det som svært nyttig både for Inner Wheel og Rotary at vi har prosjekt som barnehjemmet i Kelme å arbeide sammen om. Det har gitt et særs godt resultat som har fått store ringvirkninger og utløst EU-midler til barnehjemmet. Ellers har felles møter, prosjekt og fester vært nyttig for mer kontakt mellom klubbene og gitt grobunn til medlemsvekst og større forståelse for Inner Wheel sitt arbeid.

Referat medlemsmøte, sommertur 9. juni 2009.

18 medlemmer møtte opp kl. 17.45 på Firda Billag i Florø og vi bussa til Eikefjorden og Nærleiken.

Før vi gikk til Nærleiken var vi bortom Eikefjord Blomster og fikk høre hvordan deres første år hadde vært. Butikken var utvida og mange flotte planter og blomster hadde de, likedan fine pynteting, og mange blei frista og kjøpte med seg. Innehaver av Nærleiken, Gro Rukan sto i gangen og ønska oss alle hjertelig velkommen. Hyggelig var det for oss.

Vi sessa oss ved fint pynta bord i kafeen, og Tove ønska velkommen, og fortalte litt om året som er gått, også litt om Distriktsårsmøtet 14.03.2009, som vi kom fint fra, og har «all ære av».

Lysseremoni ved Astrid, Arnfrid og Tove. Astrid Greta leste teksten.

Etter et deilig måltid, fortalte Gro om forhistorien til Nærleiken. Navnet er satt sammen av «Leik – Kjærleik» = Nærleiken. Gro som har utdannelse fra Norges Landbruksskole, vokste halveis opp i Afrika. Etter ett år i Malawi, ønsket hun å skape noe selv, sa opp fast jobb, pussa opp huset, og 10. juli 2008 åpna Nærleiken, som praktiserer «Distriktspolitikk i globalt perspektiv», «Ressursfordeling Afrika – den vestlige verden» og «Etisk handel – fair trade». (Mer om dette kan du lese på baksiden av invitasjonen til sommermøtet.)
Flott stemme har Gro og hun sang flotte stev, og om livets mørke og lyse sider: «Vinden bles synna, og viden bles…» av Skjæråsen – «Danse mi vise, gråte min sang….» alt så nydelig og skjært at vi ble rørt.

Julaften 2008 kom tanken om å få til noe unikt og det ble starten på Norsk Slipsmuseum, det eneste i verden. Slips fra kjente og ukjente personer, slips fra utland, firmaslips, et utall av morsomme, flotte og interessante slips, et museum verd å besøke.

Nærleiken er i det hele et hus med mange rom og et mangfoldig innhold.

Tove overrakte Gro rose som takk fra oss, og for alt det positive hun har skapt.

Tove fortalte også om IW, bl.a.om Fistula, Narkotikahund, Utdanning for jenter og Jordmorsprosjektet, likedan at loddsalget fra dette møtet går til Psykiatrisk Dagsenter i Florø.

Mellom middag og kaffe var vi og handla i den interessante butikken i underetasjen, flotte brukskunstting og håndtverk, skapt av mennesker fra den 3. verden.

Sidsel Reksten hadde vært i Kelme sammen med bl.a. folk fra barnevernet. De hadde besøkt et barnehjem, og ble gledelig overraska. De trodde de ville få se mye elendighet, men barnehjemshuset hadde fått både IW-vindu, Rotaryvindu og og 35 barn fra førskole til ungdomsskolealder hadde fått opplæring der. Barna var merka av at mødrene var alkoholskadde, men Sissel syntes det var fantastisk å se hvordan betjeningen var der for barna og hvordan barna hadde utvikla seg. De besøkte også forsterheimer der familien hadde opptil 10 barn. Barn som tidligere hadde vært i fosterfamilier kom ofte på besøk, og det var flott å se den varme og nærhet fosterfamiliene hadde til barna. En flott opplevelse å få være med på. En delegasjon fra Kelme vil komme til Kinnaspelhelga.

Arnfrid takka for seg, for flott utført DÅ-møte, og leste mail fra Kari som er på seiltur. En hyggelig hilsen fra en fantastisk tur langs norskekysten. Arnfrid orienterte også om brev fra Distriktspresidenten, som har vært aktiv brevskriver, og minte oss om «Antijanteloven». Likedan orienterte hun om hva vi har sendt av penger etter Distriktsårsmøtet. Hun takka også avgåtte styremedlemmer Lillian Jeppesen, Jorunn Grønnevik og Astrid Greta Hammerseth.

Så var det tid for presidentskifte og Tove fikk kjede og gode ord fra Arnfrid.
Tove takka for vervet og tilliten og gleder seg til å overta som president. Hennes utfordring er å få flere medlemmer, og få flere på medlemsmøtene.

Det skulle vært opptak av Hilde B. Reksten, men dette vil bli på at senere møte i høst.

Vi fikk inn kr. 1.540,- på loddsalget.

Takk for et flott Inner Wheel år og god sommer til alle medlemmer.

Astrid Greta Hammerseth – sekretær

Hvis du fortsetter å bruke siden, godtar du vår personvernserklæring og bruk av cookies. mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close