Volda Inner Wheel klubb

Styret for Volda Inner Wheel 2018/19:

 • President: Borgny Molnes
 • Visepresident: Torill Rødven Eide
 • Past president: Sissel Andersen
 • Sekretær: Aashild Longvastøl
 • Kasserar: Ingunn Steinnes
 • ISO: Berit Krøvel
 • Styremedlem: Mari-Anne Kalvatn

Minner om at medlemsmøta tek til kl 19:30 dersom det ikkje vert gitt annan beskjed.

Organisasjonsplan for Volda Inner Wheel 2018/19:

Programkomite:

Festkomite:

Internasjonal
komite:

Prosjektkomite:

Mannekeng-komite:

Oddvor F. Hovden (leiar)

Kirsti Brune (leiar)

Berit Krøvel (leiar)

Ingebjørg Fagerli (leiar)

Britt Johanne Indresøvde (leiar)

Petra Velle

Borgny Molnes

Inger Annette Bjørneset

Sissel Andersen

Aashild Longvastøl

Mari-Anne Kalvatn

Ingunn Steinnes

Gunvor Anny Bjørneset

Kirsten Engeset

Halldis Hamsaas

Kirsti Øy Driveklepp

Svanhild F. Rostad

Jenny Marie Martinussen

Kjellaug Skogen

Else Mari Holsvik

Anna Driveklepp

Torill Rødven Eide

Ingunn Arnesen

Eli Lillås

Torill H. Bjørneset

Elisabeth Haavik

Marit Helset

Åsa F. Langlo

Sylvi Rønnestad

Sylvi Lundberg

Kirsten Styr

Kirsti Garnes

Britt-Marit Ø. Engeseth

Ansvar:

Ansvar:

Ansvar:

Ansvar:

Ansvar:

 • Program: sept., okt., nov., febr., mars, april
  og mai
 • Julemøte desember.
 • Sommarmøte i juni
 • Internasjonal dag i januar ilag med Ørsta.
 • Rosesal
 • Venskaps-klubbar m.m.
 • Lokale prosjekt
 • Læringssenteret
 • Medlemsverving
 • Songhefte
 • Mannekeng-framsyning

 


Internasjonal dag 9. januar, fellesmøte med Volda og Ørsta Inner Wheel

Denne gongen var det Ørsta IW som var arrangør, og møtet vart halde på Hotell Ivar Aasen i Ørsta.

President Solrun Sætre ynskte velkomen.

Lyssermoni .

Program for kvelden var ved Jan Petter Simonnes som fortalde om sykkelturen sin verda rundt.Turen starta i 2014 og varte i fire år. Han tok oss med på ein spennande tur vha ord og bilete. Han viste fantastiske naturbilete først gjennom Europa, så tok han fly til sørspissen av Argentina og sykla seg oppover i Sør Amerika. Veldig mange flotte fjellbilete, sandørken, storbyen La Paz, klatretur på 6080 m, Titicacaasjøen. Machu Pikcchu, Høgste punktet han sykla på var 4900m i Peru. Vidare til Mellom Amerika. Fleire Unescobyar. Så gjekk turen til Nord Amerika til vestkysten. Stor variasjon i naturen, ørken, vatn, skog, fjell. Yellow Stone. Møtte endåtil bjørn på ein av fjellturane. Haust i Canada. Traff folk frå heile verda. Så til Kina, Khasakstan, Kurdistan, , Tyrkia, og vidare heimatt gjennom Europa. Bileta frå Asia rakk vi ikkje, men vi ynskjer Jan Petter tilbake ein annan gong.

Loddsal der inntektene går til innsamlingsaksjonen for ny maskine (måling av beintettheit) til Volda sjukehus.

Solrun Sætre las dikt av Kari Bremnes.

Brev frå distriktspresidenten.

Nyttårshelsing frå Helene Torkildsen. Tankar om framtida for IW Norge. Skal IW Norge vokse og gro eller berre forsvinne?

3 min ved Marit Helset. I Voldaminne 2018 skriv Reidun Åmbø om Kirsten Herlac Styr. Marit las utdrag frå dette. Kirsten var kirurg i på Volda sjukehus i nærare 40 år. I tillegg var Kirsten leiar og trenar i symjeklubben i mange år. Kirsten har med på å starte Volda iW og er framleis medlem. Ho er no 95 år.

Aashild Longvastøl (sekretær)


Julemøte i Volda Inner Wheel 6. desember 2018

24 julepynta damer møtte på julemøte.

Menyen var lutefisk eller juletallerken med nydeleg karamellpudding til dessert.

Damene er glade i å synge og fleire av julesongane song vi fleirstemt. Svanhild Rostad las ”Piken med svovelstikkene” , og sjølv om vi har høyrt eventyret fleire gongar vart vi igjen rørt til tårer.

4 elevar frå musikklinja ved Volda vidaregåande sette oss i skikkeleg julestemning med vakre julesongar.

Kveldens høgdepunkt var truleg den vidkjende pastoren frå Amerika som talte til oss. Problemet var at tolken som skulle omsette var utruleg dårleg i engelsk noko som førte at lattermusklane vart sette i sving. Ei morosam stund med Åsa Langlo og Toril Bjørneset.

Aashild Longvastøl (sekretær)


Styret for Volda Inner Wheel 2016/17:

 • President: Oddvor F. Hovden
 • Visepresident: Kirsti Garnes
 • Past president: Åsa Farstad Langlo
 • Sekretær: Berit Krøvel
 • Kasserar: Mari-Anne Kalvatn
 • ISO: Torill Rødven Eide
 • Styremedlem: Torill H. Bjørneset
 • Revisor: Sissel Andersen
 • Valnemnd: Torill H. Bjørneset og Åsa Farstad Langlo

Plan for hausten 2016:

 • 07.09.2016: Møte på Volda turisthotel med innlagt bedriftsbesøk hos Furene A/S. Oppmøte v/hotellet kl. 19.00
 • 25.09.2016: Inter City møte hos Ulstein Inner Wheel kl. 13.00
 • 05.10.2016: Møte på Volda tursisthotel med omvisning hos treningssenteret «Innersvingen» i Volda.
 • 02.11.2016: Møte på Volda turisthotel der «Prosjektkomiteen» står for programmet.
 • 07.12.2016: Julemøte. Ansvar festkomiteen.

Minner om at medlemsmøta tek til kl 19:30 dersom det ikkje vert gitt annan beskjed.

Organisasjonsplan for Volda Inner Wheel 2016/17:

Programkomite:

Festkomite:

Internasjonal
komite:

Prosjektkomite:

Kirsti Garnes (leiar)

Åsa Farstad Langlo (leiar)

Torill Rødven Eide (leiar)

Anna Driveklepp (leiar)

Oddvor F. Hovden

Elisabeth Haavik

Ingebjørg Fagerli

Torill H. Bjørneset

Svanhild Rostad

Jenny M. Martinussen

Eli Lillås

Aashild Longvastøl

Sissel Andersen

Britt Indresøvde

Sylvi Rønnestad

Kirsten Styr

Halldis Hamsås

Marit Helset

Borgny Molnes

Mari-Anne Kalvatn

Kjellaug Skogen

Kirsten Engeset

Cecilie Wilhelmsen

Else-Mari Holsvik

Berit Krøvel

Sylvi Lundberg

Ansvar:

Ansvar:

Ansvar:

Ansvar:

 • Program: sept., okt., nov., febr., mars, april
  og mai
 • Julemøte desember.
 • Sommarmøte i juni
 • Internasjonal dag i januar ilag med Ørsta.
 • Rosesal
 • Lokale prosjekt
 • Medlemsverving
 • Songhefta
 • Vimplar

Referat frå sommarmøte i Volda Inner Wheel-klubb den 1. juni 2016.

Lett forventningsfulle damer møtte opp utanfor Volda Turisthotell, klokka 17.00 denne første onsdagen i juni. Der fylde vi opp bilane så godt det let seg gjere og sette kursen innover mot Olden og Singerheimen.

Vel inne på Singerheimen vart vi tekne imot av verten vår Vigdis Loftesnes, dagleg leiar på Singerheimen.

Singerheimen vart bygd av den amerikanske stålarvingen og kunstnaren William Henry Singer Jr.

Eigedommen består av ni hus der dei fleste er måla i ein spesiell turkisgrøn farge som skal gjenspegle fargen i Oldenelva når blåbreen smeltar.
Singer sitt målarstudio og mausoleet er kvitmåla.
Kona, Anna Spencer, elska sterke fargar, mønster og blomar. Huset er fylt med møblar i jugendstil, handlaga i London og handmåla i Paris.
Den spesielle historia skapar ei unik atmosfære i hovudbygningen.

Etter ei omvisning på eigedomen og tur innom målarstudioet, sette vi oss tilferdig dekka bord og fekk servert nydelig  pai, med brød og  salat.

Her inne I den flotte spisesalen I Singerheimen, holdt vi på programmet vårt, der vi etter kaffi og sjokoladekake, hadde loddtrekning over flotte gåver frå butikken til Torill B.

Før vi vende nasen heimover til Volda fekk vi vandre rundt i denne kulturperla i Olden. De kan lese meir om Singerheimen på heimesida deira.

Sekretær i Volda Inner Wheel
Borgny Molnes


Velkommen til sommarmøte i Volda Inner Wheel-klubb onsdag 1. juni 2016

Vi møtast utanfor Volda Turisthotell kl 17:00 og køyrer deretter til Singerheimen i Olden.

Hugs kontantar, kr 300.

Vel møtt!

Mvh
Borgny Molnes
Sekretær


Referat frå medlemsmøte i Volda Inner Wheel-klubb den 6. april 2016.

President Åsa ønskte velkommen og las Bjørnestjerne Bjørnson sitt berømte dikt, «jeg velger meg april». Så song vi nr. 46 i heftet vårt, «samlesong»

Vi fekk gratulert Sissel Andersen som denne dagen fylte 55 år 🙂 Deretter fekk vi ønskt velkommen til krisesenteret i Ålesund ved Cecilie Rønstad Teunissen.

Dagens program, krisesenteret i Ålesund og litt avmystifisering av kva dette eigentlig er og kva som skjer der. Cecilie fortalde at ho håpte å kunne fjerne tabuet som heng litt att i navnet krisesenter.

Krisesenter for Sunnmøre er et gratis, døgnåpent tilbud for barn, kvinner og menn som er eller har vore utsette for vold.

Du kan vere utsatt for ulike former for vold frå tidligare eller noverende partner, samboer, kone, mann, barn og barnebarn eller andre.

Du tar direkte kontakt med oss på senteret, og treng  ikkje henvisning eller timeavtale. Tilbudet er interkommunalt og er for kvinner, barn og menn av alle nasjonalitetar. Tilbudet for kvinner og menn er lagt til to ulike tenestestadar i Ålesund. Våre tenester er gratis. Ein kan lese meir om krisesenteret i Ålesund på deira nettsider,og på facebook.

Loddsalget vårt denne gangen gjekk tli krisesenteret og arbeidet deira.

Deretter fekk vi referat frå Distriktsårsmøtet i Ålesund, av Torill og Mari-Anne. Det gjekk av stabelen 5-6 mars. Eit tilbakevendande tema er minkande medlemsmasse, minkande økonomi, og einskilde Inner Wheel klubbar som vert avvikla. Korleis kan ein snu denne trenden, og få nytt liv/større vekst inn i klubbane. Det vart informertom at årets Handycamp er avlyst grunna minkande påmelding/interesse.

3-minutt ved Kirsti Garnes som fortalte om fadderbarnet vårt, Jaffre Jayr frå Equador som fylte 10 år den 6. april. Han går på Alfredo Molina skulen som er organisert gjennom Misjonsalliansen.

ISO program gjekk ut då Cecilie er på reise.

Vi avslutta kvelden med songen «Inner Wheelere vi er»

Sekretær i Volda Inner Wheel
Borgny Molnes


Velkommen til medlemsmøte i Volda Inner Wheel-klubb onsdag 6. april 2016 på Porse

Program:

 • Krisesenteret ved Cecilie Rønstad Teunissen
 • Referat frå distriktsmårsmøtet i Ålesund 5. og 6. mars
 • Evaluering av Rosesalet
 • 3-minutt
 • Kaffi, loddsal m.m.

Vel møtt!

Mvh
Borgny Molnes
Sekretær


Referat frå medlemsmøte i Volda Inner Wheel-klubb den 2. mars 2016.

President Åsa ønskte velkommen og vi song «vennskapsvisa».

Deretter var det ego-foredrag av Cecilie Wilhelmsen. Ho fortalde levande frå oppveksten sin i Bergen saman med tre brør. Ho vaks opp i ein varm heim med mykje glede og latter. Sjølv sleit ho med stamming, ho måtte til slutt innom talepedagog som etterkvart gjorde at det gjekk betre. Gifta seg og fekk 4 jenter. Utdanna seg og drog etterkvart til Høgskulen i Volda, fullførte masterutdanning og fekk seinare jobb som leiar ved internasjonalt kontor same stad. Denne stillinga hadde ho til ho gjekk av med pensjon i 2015.

ISO; Cecilie informerte om rosesalget som i år blir laurdag den 12 mars.

Komiteen som består av Svanhild, Kirsten E, Kjellaug, Jenny-Marie, Lisbeth og Cecilie har ansvaret for førehandsalg til bedrifter i Volda. Alle, er sett opp på eiga liste med bedrifter som skal ringast opp i tidsrommet torsdag 3. mars og til og med tirsdag 8. mars. Rosene vert også i år levert av Sissel blomster, og til ein flott pris av 7 kroner pr. rose. Sjølve laussalget foregår på Spinneriet, både oppe og nede, Coop Mega Volda og Kiwi på Myrane. Når vi er ferdige med salget kan den som vil treffast på Kaffikoppen på Spinneriet for litt mat/kaffe.

Vi song ein song etter info om rosesalget, Malaika.

Vi avslutta med ei styresak, der det vart fleirtal for å endre klubbmøtetidspunkt frå kl 20.00 til 19.30.

Sekretær i Volda Inner Wheel
Borgny Molnes


Velkommen til medlemsmøte i Volda Inner Wheel-klubb onsdag 2. mars 2016 på Porse

Oppmøte klokka 20:00.

Program:

 • ISO-Cecilie informerer om Rose-salet, som i år blir laurdag 12. mars.
 • Ego-foredrag av Cecilie
 • Song, kaffi, loddsal m.m.

Vel møtt!

Mvh
Borgny Molnes
Sekretær


Referat frå medlemsmøte i Volda Inner Wheel-klubb den 3. februar 2016.

President Åsa opna møtet med å ønske velkommen, deretter song vi song nr. 16 i heftet vårt, «vennskapsvise»

Programmet for denne kvelden var besøk av fotograf Kristin Rødven Eide. Ho driv sitt eige atelier på Nordfjordeid.

Ho opna med å fortelle at ho har verdas finaste yrke der fotografering handlar,  for henne, om to ting; å forelske seg og å leike. J

Kris­tin tar imot sine kunder i lo­ka­let til Fo­to­gra­f Eide i Eidsgata. Der har ho skapt seg sin eigen ar­beids­plass.
Kristin er 33 år, og et­ter at ho tok ba­che­lor i fo­to­gra­fi i Eng­land, gjekk ho rett til  jobb hos ein fo­to­graf i Fos­na­våg. Men då bu­tik­ken skul­le leg­gjast ned, had­de Kris­tin val­get mel­lom å bli ar­beids­le­dig – el­ler å star­te for seg sjølv.

Ho fortalde at det var ein kun­de som var inn­om hos henne i Fos­na­våg som sa «Du må star­te på Eid. Vi tren­g  ein fo­to­graf der».

Kris­tin snud­de seg rundt, byrja å plan­leg­ge og greip sjansen.

Nå har 33-år­in­gen fra Vol­da drive sitt eget fir­ma i over seks år, si­dan vå­ren 2009.  Og har lært å set­te stor pris på sin nye heimstad på Eid.
Ho viste oss deretter «bildeshoot» frå mange av dei bileta ho har teke sidan starten, både kunstbilete og portrettbilete.

Ho fekk blomar av oss i Inner Wheel for sitt besøk og spennande foredrag om kvardagen til ein fotograf.

Deretter song vi song nr. 58, Malaika.

Så var det tid for valget for 2016/2017 ved Torill H. Bjørneset.

Det nye styret for komande Inner Wheel år er;

 • President: Oddvor F. Hovden
 • Visepresident: Kirsti Garnes
 • Past president: Åsa Farstad Langlo
 • Sekretær: Berit Krøvel
 • Kasserar: Mari-Anne Kalvatn
 • ISO: Torill Rødven Eide
 • Styremedlem: Torill H. Bjørneset
 • Revisor: Sissel Andersen
 • Valnemnd: Torill H. Bjørneset og Åsa Farstad Langlo

Kveldens 3-minutt var med Kirsten Engeset. Ho las diktet «kjære medmenneske» av Phil Bosman.

Britt Indresøvde tok deretter ordet og ville vite om vi skulle støtte årets Handycamp, arrangert av Rotary. Vi bestemte at dagens loddsal skulle gå til støtte for dette.

Distriktsårsmøte i Ålesund går av stabelen 5 og 6 mars. Det vart beslutta at Mari-Anne blir med som observatør denne gongen.

Vi avlsutta møtet vårt med songen «no går siste visa».

Sekretær i Volda Inner Wheel
Borgny Molnes


Velkommen til medlemsmøte i Volda Inner Wheel-klubb onsdag 3. februar 2016 på Porse

Oppmøte klokka 20:00.

Program:

 • Ego-foredrag
 • Rose-sal
 • Fotograf Kristin Rødven Eide
 • Val for IW-året 2016/17.
 • 3-minutt
 • Kaffi m/loddsal

Vel møtt!

Mvh
Borgny Molnes
Sekretær


Referat frå fellesmøtet til Ørsta og Volda Inner Wheel klubbar den 6. januar 2016.

Tradisjonen tru, vart første Inner Wheel-møtet i eit nytt år halde i fellesskap i Ørsta og Volda Inner Wheel. Dette året var det voldingane sin tur å halde møtet på Volda Turisthotell. Temaet for kvelden var flyktningkrisen og korleis den påvirker oss lokalt.

Denne kvelden hadde vi invitert André Eiksund, leiar ved Volda sitt statlege mottak for flyktningar, til å halde eit foredrag. Volda mottak er eit delvis desentralisert mottak i Volda kommune. Mottaket mottok sine første bebuarar i november 2008, og vart gradvis bygd opp til ein kapasitet på 120 plassar. Seinare er kapasiteten utvida, og mottaket har frå 2014 avtale med UDI om 160 plassar. 25 tilsette har sitt daglege virke her og Volda kommune får 2 millionar kroner i tilskot, i året, for å drive dette. Staten dekkjer norskundervisinga som flyktningane får. Språkundervising er viktig for å få bebuarane til å lettare og raskare å kunne bli integrert i nærmiljøet.

André Eiksund fortalte levande frå kvardagen sin ved ein arbeidsplass som både er krevjande men også gjev svært mykje att. Via media får vi mange gongar inntrykk av at det er ein hårfin balanse mellom folk sin frykt og avsky. Mange har ofte sterke meiningar og alt for mange gonger kjennest det ut som om nokre står på sidelinja og ventar på å få bekrefta sine eigne fordommar. Men mange tek ansvar og er flinke å støtte opp om våre nye landsmenn i ein vanskelig situasjon.

André seier at det aldri er ein kjedeleg dag i jobben på mottaket. Jobben er hektisk, dynamisk og utfordrande. Ein blir kjent med mange flotte, spennande folk med mange opplevingar i bagasjen, både på godt og vondt.

Etter eit spennande og lærerikt foredrag over eit stadig meir aktuelt tema, trekte vi damene opp i restauranten der karbonadesmørbrød, kaffe og kake venta oss. ISO Cecilie Wilhelmsen frå Volda Inner Wheel ønskte gjestane velkomne og vi opna med songen vår; «Tenn lys».

Det vart gode samtalar mellom Inner Wheel-venninner, der vi snakka om det vi hadde høyrt. André og to bebuarar frå mottaket, sette seg til bords i lag med oss og fleire kom med spørsmål og fekk svar.

Det vart meir song, «Dansen på Sunnanø» og «Blowin’ in the Wind» (Bob Dylan). Deretter loddsal der premiane blant anna var friske vårblomster i sterke fargar. President Ragnhild Høydalsvik frå Ørsta Inner Wheel takka for maten og uttrykte glede over å få feire slike dagar i lag med Volda Inner Wheel. Vi har det alltid kjekt i lag når vi møtast.

Etter øvrig program og meir koseleg prat rundt om på borda, avslutta vi med songen «Din tanke er fri» med tekst av Alf Cramer.

Sekretær i Volda Inner Wheel
Borgny Molnes


Velkommen til fellesmøte med Volda Inner Wheel-klubb og Ørsta Inner Wheel-klubb på Porse onsdag 6. januar 2016

Oppmøte klokka 20:00.

Program:

 • Flyktningkrisa – korleis påvirkar den oss lokalt?

Vi startar i auditoriet og fortset møtet på det vanlege møterommet for mat og øvrig program.

Dersom du ikkje kan kome, gjer vel å seie frå til ISO Cecilie innan tysdag kl 12:00.

Vel møtt!

Mvh
Borgny Molnes
Sekretær


Referat frå juleavslutninga for Volda Inner Wheel onsdag den 2. desember 2015.

Vi kom inn dørene på Porse og vart møtt av «englar» som serverte oss velkomstgløgg.

Etter sjølve møtet opna, kom dei kvitkledde englane i festkomiteen med tente lys i hendene og las diktet «4 adventslys».

Deretter song vi alle «Nå tennes tusen julelys» før vi sette oss til bords denne førjulsonsdagen.

President Åsa ønskte velkommen til julemøte og gav deretter ordet til Aashild som las juleevangeliet sett frå eselet sin ståstad, fritt dikta av Maria Parr.

Svanhild las julebrev frå Diso Solrun. RISO Grete Eriksen har vore på besøk i Addis Ebaba (Fistula), i Etiopia. Det vart også fleire besøk på NMS sine prosjekter der nede. Etter julebrevet song vi «det lyser i stille grender».

Vi fekk servert nydelig Porsebiff til mat og karamellpudding til dessert.

President Åsa las opp både julekort frå Volda Inner wheel til andre klubber, og julekort vi har fått frå andre klubber.

Info og påmeldingsfrist for neste DÅM i Ålesund, 5-6 mars i år. Møtet skal foregå på Scandic Parken. Påmelding til Torill Rødven Eide.

Deretter 3-minutt ved Sylvi Rønnestad. Ho las opp frå nedtegnelsane til sin eigen far skriven på sine eldre dagar, der han hadde skrive ned om juleforberedelser og julefeiring i Høydalen. Kjekt og høyre kor dei feira jul frå denne tida.

Til slutt var det utlodning av ulike telyshaldarar som festkomiteen hadde pynta bordet med. Ein kjekke kveld ilag med damene.

Mvh
Borgny Molnes
Referent


Festkomiteen i Volda Inner Wheel inviterer til julemøte onsdag 2. desember kl 20 på Porse

Det vert program og nydeleg mat. Velkomstgløgg ved inngangen.

Vel møtt

Mvh
Borgny Molnes
Sekretær


Påminning om songøving på Porse 29. september 2015 kl 20:00

Vi førebur songane vi skal framføre på Nilletun og Mork den 7. oktober.

Mvh
Borgny Molnes
Sekretær


Referat frå møte på Porse 2. september 2015

Kjekt med nytt Inner Wheel år. Vi starta som seg hør og bør med lyssermonien vår, leia av president Åsa.

Deretter var det programpost for kvelden: Japan ved Borgny. Ho fortalde frå si draumereise til Tokyo, Nari og Kyoto den 15 til 26 mai iår.
Turen var over all forventning og ho og dei andre fem reisevennane fekk oppleve ein kultur totalt annaleis frå vår eige. Dei reiste blant anna med Shinkansen, hurtigtoget som Japan er kjend for. Her tok dei fleire turar rundt i og omkring Tokyo, med blant anna to dagar i Kyoto, med besøk på Geisha show, og fleire museum som måtte utforskast, og fleire tempel å besøke. Desse templa som Japan er kjent for, med sine vakre utskjæringar og flotte statuer. Vidare var dei innom Nara, byen som er mest kjent for ville rådyr i gatene som til turistane si fryd, er så tame at dei kan klappast som husdyr. Turen var fantastisk og kunne trygt anbefalast vidare.

Deretter var det kaffi og loddsal, med rekesmørbrød og dessertkake.

Programkomiteen ved Berit gjekk gjennom planane for program i året som kjem, vi har mykje spennande i vente. Neste møte skal vi blant anna besøke Mork og Nilletun og synge for bebuarane. Dette skjer den 7 oktober.

Vi møtast først den 29. september klokka 20 på Porse for å ta ei gjennomsynging av dei songane vi har valgt til besøket. Deretter fer vi attende til Porse og får besøk av Howard Medland som vil halde eit foredrag til Inner Wheel damene.

Åsa las opp eit månedsbrev frå Distriktspresidenten i Ålesund Inner wheel klubb, Mette Willoughby. Elles vart det informert om Intercity møte den 12 september på Ramoen på Vartdal. Arrangør er Ørsta Inner Wheel.

Vi fekk ego-foredrag frå Mari-Anne, vårt nyaste medlem. Ho fortalde om oppvekst på Kalvatn og seinare, livet som gardbrukar på Berkneset og med oppdraging av born longsmed. Seinare ut i yrkeslivet der ho også jobba på Mork-senteret. Kjekt fortalt.

Vi fekk 3-minutt med Sissel som fortalde frå ei 60-års feiring på Bjorli saman med gode vener, og som også feira 40-års bryllupsdag. Gjestane vart bedne om å kle seg ut som brudepar, og feiringa gjekk føre seg på ei hytte på fjellet. Gjestane var ikledd alt frå joggesko til brudekjolar og også iført parykk, der ein av aktivitetane blant anna var rebusløp. Artig fortalt.

Vi avslutta med god prat og ein song-

Mvh
Borgny Molnes
Referent


Velkommen til medlemsmøte i Volda Inner Wheel på Porse onsdag 2. september 2015

Oppmøte klokka 20:00.

Program:

 • 3-minutt
 • Påmelding til Inter City-møte laurdag 12. september kl 12:30-16:00 på Ramoen, Vartdal.
 • Borgny fortel frå turen sin til Japan i mai i år.
 • Loddsal, kaffe og kaker.

Vel møtt

Mvh
Borgny Molnes
Sekretær


Referat frå sommarfest på Runde 3. juni 2015

Forventningsfulle damer møtte tidlig opp utanfor Porse, den 3. juni, klare for årets sommarfest. Denne gongen reiste vi ut til Runde miljøsenter.
Runde Miljøsenter er ein miljøforskningsstasjon, eit formidlingssenter og eit konferansesenter på fuglefjelløya, Runde og opna den 1. oktober i 2009.

Vel framme fekk vi varm mottaking og starta kvelden vår med ei spennande og lærerik omvisning. Dessutan såg vi film om alt frå dei ymse fuglesortane som held til på Runde og sildegyting langs Mørekysten.

Den grunnleggande tanken med forskingssenteret på Runde er etableringa av infrastruktur for overvaking og forsking på miljøet, og å promotere berekraftig teknologi innan fiske, fangst og energiproduksjon. Samarbeid med lokalt næringsliv om utvikling av miljøvennleg teknologi er eit satsingsområde. Senteret blir også brukt av forskarar både frå Noreg og utlandet. Det er eit mål å oppnå auka fokus på dei viktige havområda utanfor Møre, som er eitt av dei viktigaste gytefelta i norske farvatn.
Senteret har kontor, laboratorium og åtte leilegheiter for utleige. Hovudbygget har også eit velutstyrt auditorium og kafé. Eit informasjons- og opplevingssenter er etablert i 2. høgda i hovudbygget. Det viser dei store biologiske prosessane som skjer i Norskehavet, og samspelet mellom miljø, klima, fugl, fisk og plankton. Historia om forliset til ostindiafararen «Akerendam» og Rundeskatten blir ein sentral del av utstillingane, og også temaet energi frå havet og los- og fyrhistorie.

Alt dette fekk vi ta del i under den første timen med omvisning rundt på senteret frå engasjerte tilsette.

Eit flott langbord var dekt på til oss Inner wheeldamene nede i kafeen. Kva passa vel betre enn å opne med sangen «Nordmannen» då vi alle sette oss til bords, fulle av inntrykk etter fortellingar om Rundeskatten, fuglefjellet og sildegyting langs kysten vår.

Vi vart servert nydelig pannesteikt torsk og daimkake og kaffi til dessert.
Som seg hør og bør vart det loddsal og kveldens vinnar av vinflaske vart Kjellaug.

Deretter fekk vi plass inne i amfiet der Britt og Åsa viste oss bilder og fortalde frå sine opplevlingar frå Convention i København. Britt fortalde også kort om avstemming på Convention og denne møysommelige prosessen, der blant anna forslaget om å redusere 16 board directors til kun 10 medlemmer, vart nedstemt.
Den saka som kan bli viktig for klubbane i framtida, og som fekk medhald, var at ein skal kunne starte opp ein ny Inner Wheel klubb med kun 10 medlemmar i motsetning til slik det er i dag der minstekravet er 12 medlemmar.
Gledelig var det også at vår eiga Sissel Mikkelsen vart valt inn som Board Director.
Neste Convention går av stabelen i år 2018 i Sydney, Australia.

Vi song fleire songar frå eit flott opptrykt songhefte som festkommiteen hadde laga for kvelden. Deriblant Malaika, Volda Inner Wheel sin merkesong.

Iso Oddvor las opp nytt månadsbrev frå Riso Grete, der blant anna det vart fortalt om vårt nye Fistulaprosjekt i Etiopia.
Det gode samarbeidet Inner Wheel har hatt med Norsk Misjonsselskap i Begi og Boji i Etiopia held no fram i Blånildalen, i Benishangul-Gumuz. Der startar frå 2015 prosjektet som har fått namnet «Safe Motherhood Project». Prosjektet bygger på erfaringar frå fistula-prosjekta, men har nokre avgjerande forbetringar.
Førebyggande arbeid vert sett i fokus gjennom å utdanne kvinner som sjølve har vore utsett for fistelskader til «safe motherhood ambassadors». Desse skal hjelpe og gi opplæring til gravide kvinner og motivere dei til å gå til svangerskapskontroll. Ein håper å få dei til å bryte tradisjonen med å gå ut i naturen og føde åleine, noko som ofte fører til fødselsskader og stor spebarnsdødelegheit.
Prosjektet skal drivast gjennom utviklingskontoret til kyrkja, som borgar for effektivitet og personell med god utdanning og erfaring i førebyggande helsearbeid. Målet er å skape varige endringar i haldning og åtferd. Vi har sett at dette nyttar i dei to føregåande fistulaprosjekta, der det i det siste året vart lagt stor vekt på undervisning av nøkkelpersonar i distrikta og innbyggarar. Heile samfunnet får då nytte av dei ressursane som blir sett inn.

Her kan ein lese meir detaljar inne på nettsidene våre.

Torill las opp månadsbrev frå både Kari Juel Rogne og Helene Mikkelsen.

Deretter vart Mari-Anne høgtidleg teken opp som nytt medlem av Volda Inner Wheel klubb. Veldig kjekt.

President Torill vart takka av som president for dette året og overrekte presidentkjedet til Åsa som er ny president i komande periode. Torill fekk roser som takk for innsatsen i året som har gått, ho tok deretter ein rask gjennomgang av alt vi har vore med på og hendelsar gjennom si presidentperiode.

3-minutt tok Anna seg av denne gongen. Ho las frå Arne Ola Grimstad sin artikkel i Sunnmørsposten kalla «bort med stolen», der konklusjonen er at all sittinga skaper store helseproblem for det norske folk. Artig og tankevekkjande artikkel.
Else-Mari avslutta kvelden med eit dikt av Hans Børli, deretter song vi Änglamark. Vi var einige om at det hadde vore ein fin kveld i flotte omgjevnader på Runde.

Mvh
Borgny Molnes
Referent


 

Velkommen til sommaravslutning for Volda Inner Wheel på Runde Miljøsenter onsdag den 3. juni

Oppmøte på Porse turisthotell klokka 17:45 (merk tida).

Vi fordelar oss i bilar og køyrer utover ca. kl 18:00.

Oppnemnde sjåførar:

 • Berit
 • Halldis
 • Åsa
 • Torill R.E
 • Marianne

Vi betaler kr 50 til sjåføren for skyss. Maten på Runde får vi rekning på frå kasserar ved høve.

Hugs loddsal

Vel møtt

Mvh
Borgny Molnes
Sekretær


Velkommen til Inner Wheel-møte 6. mai på Porse

Hugs oppmøte kl 18:00 på Porse, der vi reiser til Nilletun og opptrer. Etterpå møtast vi til vanleg møte på Porse med vanleg program.

Program:

 • Sissel Andersen fortel om arbeidsplassen sin, Furene AS.
 • 3-min.
 • Loddsal.
 • Mat og kaffe.

Vel møtt!

Mvh
Borgny Molnes
Sekretær


Referat frå medlemsmøte i Volda Inner Wheel på Porse 8. april 2015

President Torill ønskte velkomen, og spesielt til 2 observatørar (Norunn Velsvik invitert av underteikna, og Inger Anne Kvamme,
invitert av Else Marie Holsvik).

Velkomen også til Narve Birkeland som etter at vi hadde songe nr. 55 i songheftet, heldt eit spennande foredrag om Ranveig Halkjelsvik, hennar liv og kunstnarlege karriere.

Etter å ha sunge nr.56 var det tid for mat og utlodning.

Visepresident Åsa ga så eit fyldig referat frå DÅM i Ørsta 7./8.mars. (Innlegget sendt på eigen mail)

ISO Oddvor refererte frå rosesalget, som i år var prega av stort forhåndsalg,og ei kjapp avvikling av salget på stands laurdag. Ein var einige om at start kl. 12 var perfekt og å vurdere å auke antalet roser noko til neste år. F.eks.til 12:00.

Presidenten minte om at vi har 5 deltakarar frå Volda IW til Convention i København 6.-9.mai.

Det vart avtalt å møtast på Porse tirsdag 5. mai kl. 19:00 for songøving til opptreden på Mork onsdag 6. mai, der ein møter på Porse kl. 18:00 og reiser samla dit ut. Retur til Porse for vidare møte etterpå.

Åshild Longvastøl heldt eit fengande 3-minutt om utnamn på folk på Vartdal før i tida før vi avslutta møtet med ein song.

Ørsta inviterer til Intercity-møte på Ramoen på Vartdal laurdag 12.sept. kl.13. Merk denne datoen.

Referat
Torill Bjørneset


Velkommen til Inner Wheel-møte 8. april kl 20:00 på Porse

Program:

 • Innlegg ved Narve Birkeland om Ranveig Halkjelsvig.
 • 3-min.
 • Loddsal.
 • Besøk av 1, kanskje 2, observatørar.
 • Øve på songane til Nilletun.

Vel møtt!

Mvh
Borgny Molnes
Sekretær


Referat frå medlemsmøte i Volda Inner Wheel på Ulstein hotell 4. mars 2015

Berit Nordstrand

Berit Nordstrand

Møtet vårt starta inne på Sjøborg konsertarena, der Berit Nordstrand holdt oss i ånde frå sju til ti med spennande anekdoter om ernæringsrikt kosthald sett frå hennar side. Berit er 6-barns mor, lege, livsnytar og lidenskapeleg opptatt av å formidle korleis du kan kose deg til optimal livskvalitet gjennom små grep som gir stor effekt. Klikk på biletet for meir informasjon om henne.

Resten av møtet vårt vart halde på eit konferanserom på Ulstein hotell.

Aashild kom med meir informasjon om rosesalget laurdag 21. mars: Torsdag 19. mars kl 15 skal Borgny, Kirsti og Sylvi m.fl. møte opp på skOlsenloftet. Borgny lagar 100 lappar og tek med. Vi pakkar og knyter på rosene.
Telefonsalet må skje før, fordi Anna må ha faktura seinast mandag 16. mars.

Vi song «En grønmalt benk i hagen».

DÅM i Ørsta laurdag 7. mars: Ryst saman på hotell Ivar Aasen frå klokka 19. Årsmøte frå klokka 14-18.
Ei sak som kjem opp er 2-års handlingsplan, basert på den forrige. Sentralt i planen skal i alle høve vere:

 • Skape eit aktivt og engasjert kvinneforum, med god og variert informasjon.
 • Modernisering og verving av nye medlemar.
 • Gode rekrutteringsforhold.
 • Retningslinjer for distriktsstyret, ikkje på klubbplan.

3-min ved Jenny Marie: Ho las frå Regionavisa ein kronikk frå Knut Arne Høyvik, tidlegare fiskeskipper som skreiv «eit kynisk lureri» om ideen om eit medium og klarsynt, som snakkar med dei døde. Lisa Williams, eit anna medium, har vore på norgesturne og har drege fulle hus, også i lag med vår eiga prinsesse Märtha Louise.

Kjellaug var den heldige vinnaren av loddtrekninga.

Vi avslutta med songen «Har du fyr» av Ola Bremnes

Mvh
Borgny Molnes
Referent


Velkommen til Inner Wheel-møte 4. mars på Ulstein Hotell

Program:
Foredrag v/ Berit Nordstrand – «En ny start på resten av ditt liv – små grep, stor effekt». Særs inspirerande om mat og helse. Sjå www.beritnordstrand.no.

Foredraget finn stad på Sjøborg Kulturhus kl. 19:00. Vi held vanleg møte på Ulstein Hotell etterpå, med servering. Avreise frå Porse kl 18:00 i privatbilar. Totalpris kr. 300 pr person, pluss lodd.

Velkomne!

Mvh
Borgny Molnes
Sekretær


Referat frå medlemsmøte i Volda Inner Wheel på Porse 4. februar 2015

President Torill ønskte velkommen, og ga ordet til Marit Helset som på vegne av prosjektnemnda orienterte om eit møte dei hadde hatt og diskutert følgjande:

 • Rosesal
 • Verving
 • Inntektsgivande arrangement: Julemesse, foredrag
 • Song underhaldning på Nilletun og Mork (3 nye songar vart lagt til i songboka til dette)
 • Samarbeid med festkomiteen vedk sommarmøte?

Medlemene drøfta dei ulike framlegga, og var enige med prosjektnemnda om det meste, unnateke arrangering av salsmesse før jul. Det kom framlegg om at ein heller aukar loddprisen frå 50 til 100, noko det var semje om.

VAL 2015/16

Else Mari Holsvik la fram valnemnda sitt framlegg om val av nytt styre. Framlegget var einstemmig vedtatt, og det nye styret for 2015/16 er som følger:

 • President: Åsa Farstad Langlo
 • Visepresident: Oddvor Follestad Hovden
 • Past president: Torill Hasfjord Bjørneset
 • Sekretær: Borgny Molnes
 • Kasserar: Torill Røden Eide
 • ISO: Cecilie Wilhelmsen
 • Styremedlem: Berit Krøvel
 • Revisor: Anna Driveklepp
 • Valnemnd: Eli Lilleås og Torill Hasfjord Bjørneset

ISO fekk ordet og orienterte om skriv frå DISO. I handlingsplanen som skal handsamast på DÅM i år foreslår DISO at ein heretter har to samlingar for ISO i D-27, ei i Bodø og ei i Ålesund, begge over 1 dag. Klubben skal diskutere dette på neste møte, og gi årsmøtededelegatane sitt råd til DÅM.

Rosesalet er fastsett til laurdag 21. mars. Sissel Blomster bestiller roser og SkOlsen stiller med lokale når det gjeld førebuingar til salet. ISO delte ut liste over salsplassar og kven som har ansvar der. Nemnda tar sjølve ansvar for førehandsalet.

Britt Indresøvde orienterte om ei sak som vert utsendt frå rådet til avstemming på DÅM. Denne er enno ikkje kome til klubben, men presidenten vil vidaresende saka til medlemene før neste møte slik at ein då kan verte samde om kva årsmøtedelegatane skal stemme for.

President Torill las opp ”gamle” julehelsingar (slike som var komne etter førre møte) og orienterte om at ho på vegne av Volda-klubben har sendt nyttårshelsing til alle klubbane i D-27.

Britt I informerte om at rådet arrangerer sal av IW sjal i samband med årets convention. Sjalet kostar kr 300 og kan brukast i alle høve, ikkje berre convention. Evt bestilling kan ordnast seinare.

Spm frå Kirsten Styr: Har vi kontakt med vennskapsklubbane våre?

Det kan være at dette har vore litt tilsidesett siste åra, men, innkomande ISO bør prioritere dette.

Anna Driveklepp minte om eit gamalt ”prosjekt”, ferdiggjering av klubb-vimplar. Ho hadde fått overlevert materiell frå Kirsten Styr, hadde starta med brodering, men meiner at dette bør være eit felles ”løft”. Materiell vart levert til president Torill, og styret vil ta stilling til om dette skal leggast til ei allereide eksisterande nemnd eller ei ny.

3-minutt v/Åsa Farstad Langlo: Åsa hadde tatt ei historie av Jan Inge Sørbø, frå hans barndom i Bru i Rogaland, gjort denne til si eiga ved å ta inn sin barndom på Lepsøya. Kjekt å høyre frå ”gamle dagar”

Medlemene tok til sist ein diskusjon rundt medlemsverving, der mange ulike synspunkt kom fram og kan kome til nytte ved aktiv medlemsverving av kvar enkelt.

Mvh
Anna Driveklepp
Referent


Velkommen til medlemsmøte i Volda Inner Wheel på Porse 4. februar 2015 kl 20:00

Program:

 • Val av nytt styre for 2015/16
 • Loddsal
 • 3-minutt.
 • Rosesal.
 • God drøs.

Velkomne!

Mvh
Borgny Molnes
Sekretær


Referat frå Internasjonal Inner Wheel-dag på Bakk-Olamarka i Ørsta 7. januar

Kvelden starta med bildeframsyning frå Grønlandsturen som Eli Lannerholm og Turid Karlsbakk Hoggen gjennomførte. Dei fortalde levande om turen til Grønland, der dei reiste saman med eit par borneborn. Turid Karlsbakk Hoggen sin far overvintra på Grønland i fleire periodar i 1927-1930. Ho har sidan reist i fotspora til faren og sidan skrive bok om dette.

Vi fekk servert nydelege karbonadesmørbrød og 3 sortar kake etterpå. Deretter hadde vi loddtrekning med fine gevinstar.

Kari Juel Rogne fortalde om planane for Distriktsårsmøte i Ørsta 7.-8. mars. Der skal det blant anna velgast ny distriktsredaktør og DISO (denne må ha vore DISO i eigen klubb først).

3-min v/Torill Bjørneset. Ho las utdrag frå Sunnmørsposten frå Juleaftan, med stor humor og innleving. Ho las frå Kjetil Tandstad sin satiriske artikkel; «Gudskjelovkalenderen». Deretter Hanna Rælling Berg sin artikkel; «Julefargen er kjærleiksraud».

Mvh
Borgny Molnes
Sekretær


Velkommen til Internasjonal Inner Wheel-dag på Bakk-Olamarka i Ørsta 7. januar

Program:

 • Bilder frå tur til Grønland v/Eli Lannerholm og Turid Karlsbakk Hoggen.
 • Kaffi og kaker og sosialt samvær etterpå.
 • 3-minutt.
 • Loddsal.

Velkomne!

Mvh
Borgny Molnes
Sekretær


Referat frå julefesten til Volda Inner Wheel på Rekkedal Gjestehus onsdag 3. desember

Cecilie ynskte velkommen i døra på Rekkedal, festkomiteen var utkledde som nissar 🙂

Bjarne Rekkedal serverte gløgg i fjøset, medan han fortalde innlevande om tradisjonane på Rekkedal. Deretter trekte vi opp i Grindløda, der vi fekk nydeleg, tradisjonell julemat. Cecilie var ordstyrar denne kvelden, og gjennom måltidet fortalde ho vitsar og fortalde bl.a. om opphavet til Julekveldsvisa av Alf Prøysen.

Vi song «Det lyser i stille grender», og deretter heldt festkomiteen ein kjempekjekk quiz. Etter maten fekk vi kaffe, julekaker og dessert på tradisjonelt vis. Julekaker, råmelkspudding, riskrem og multekrem.

Trekning av julegåve, der vinnaren vart Sissel.

Cecilie introduserte 3-min v/Berit Krøvel. Ho fortalde om englar, trua på desse og kva desse betyr for dei som trur på desse skapningane. Kort historikk om englane sin innverknad gjennom historia.

Etter god drøs rundt bordet, avslutta vi med «Deilig er jorden». God, gammal julestemning på Rekkedal Gjestehus.

Mvh
Borgny Molnes
Sekretær


Julenisse

Velkommen til julefesten til Volda Inner Wheel på Rekkedal Gjestehus onsdag 3. desember

Avreise frå Porse kl 19:00. Julefesten startar på Rekkedal kl 19:30.

Vel møtt!

Mvh
Borgny Molnes
Sekretær


Referat frå Volda Inner Wheel sitt møte onsdag 5. november 2014 på Porse og den nye Brannstasjonen i Volda

 • Vi møtte på den nye brannstasjonen og fekk flott omvisning. Lærerik orientering om arbeidet dei driv med.
 • Neste møte Julefesten skal vere på Rekkedal 3.12 kl 19.30 Avreise frå Volda Turisthotell kl 19.00
 • Kari Juel Rogne – distriktspresidenten var på besøk. Ho orienterte om arbeidet som DP, der hovedmålet er å kunne besøke alle klubbar i løpet av året. Ho ser det som viktig å støtte og bevare dei klubbane som er att i distriktet. Fleire klubbar slit med å få folk til å ta verv. Målsetting om å verve nye medlemmer.
 • DÅM 7/8 mars i Ørsta neste år.
 • Saker til Convention som er viktige.
  • Det internasjonale styret (The board) reduserer antall medlemmer fra 12 til 10 og 2 møter pr år
  • Små land sin fortrinnsrett til å sitte i The board faller bort,
  • Antall aktive for å danne ny klubb endres fra 12 til 10
  • I paragrafen som omhandler kriterier for medlemskap endres ordet kvinner med personer.
  • Ekskludering av medlemmer og klubber taes inn i vedtektene. (Ved brudd om IW sine reglar og lovbrot.)
 • Rekneskap og budsjett for 2013/2014 vart godkjendt
 • ISO orienterte om månadsbrev. Ingen planer om fleire møter før etter valget. Inner Wheel har fleire representanter i ulike FN utvalg.
 • 3 – minutt av Else-Mari – leste ein tankevekkande artikkel av Parr frå Synste Møre

Referat for sekretær Borgny Molnes
v/Torill Rødven Eide


Referat frå Volda Inner Wheel sitt møte onsdag 1. oktober 2014 på Porse

Vi hadde invitert sorenskrivar Elisabeth Wiik. Ho er sorenskrivar i Volda. Voldajente som den 11.11.2011 vart utnemnd til sorenskrivar på Søre Sunnmøre. Dette er ei stilling som blir utnemnd av Kongen i statsråd. Stillinga kan ikkje seiast opp. Søre Sunnmøre Tingrett har kontor i Volda og gir arbeidsplass til 9 menneske.

5 stk frå Volda Inner Wheel klubb har vore på Inter City møte i Ålesund. Dei fortalde om at det hadde vore sosialt og kjekt, der loddsalet gjekk til inntekt for Fistula.

Deretter fortalte Britt Indresøvde frå landstreff og Rådsmøte som gjekk av stabelen 5. – 7. september i Stavanger. Her møtte 115 damer. Mykje handla om rekruttering, og korleis vi skal bli fleire – i og med at Inner Wheel siste tida har måtta innsett at medlemstalet rundtom i klubbane har vore minkande. Dette gir igjen dårleg økonomi.

Deretter 3-minutt med Halldis, som med stor humor las ei artig satirisk forteljing om møte med ein telefonseljar frå Bokklubben.

Vi avslutta møtet med song; «Gje meg handa di, ven». Elles mat, kaffi og god prat.

 

Mvh
Borgny Molnes
Sekretær


Velkommen til Volda Inner Wheel-møte på Porse onsdag 1. oktober kl 20:00

Program:

 • Besøk av Sorenskrivar Elisabeth Wiik
 • Referat frå Inter City-møte i Ålesund
 • Britt fortel frå landstreff i Stavanger
 • 3-minutt v/Halldis
 • Mat, kaffi og god prat. Loddsal.

Velkomne!

Mvh
Borgny Molnes
Sekretær


Referat frå Volda Inner Wheel sitt første haustmøte onsdag 3. september 2014 på Porse

Torill, president, ønskte velkomen til nytt Inner Wheel-år. Vi brende lys og song Inner Wheel-songen. Informasjon om den komande Convention i København der påmeldingsfristen er sett til 31. oktober. Fleire frå klubben tek turen. Påmeldingsavgifta er på €450. SAS har direktefly frå Vigra 6. mai 2015. Klikk her for å lese meir.

Deretter heldt Anna Driveklepp ego-foredrag. Ørsting, såkalla «fredsbarn», vaks opp på Vallabøen. Tok Handelsskule og fekk første jobb som rekneskapsførar hjå Grepa Mjelva Fabrikker. Au Pair i USA før jobb på Vestnofa i Ørsta. Tok sekretærskule i Bergen, gift med Jan. Starta eige firma, deretter innom Møreforsking – seinare headhunta til jobb hjå Natural i Hovdebygda. Bestemor til 8, alle busette på Driveklepp, og har Tyrkia som sitt andre heimland.

Nytt frå ISO v/Oddvor: las brev frå Mona Emanuelsen. Landssak: Fleirtal for fortsatt samarbeid med Det Norske Misjonsselskap. Ny president i internasjonal Inner Wheel, frå India.

3-minutt ved president Torill. Fortalte om korleis ein blir innehavar og driv ein klesbutikk i Volda. Opp- og nedturar, mykje arbeid og mykje glede.

Vi avslutta med song.

Mvh
Borgny Molnes
Sekretær


Organisasjonsplan for Inner Wheel, Distrikt 27, 2014-2015

STYRET:

 • Torill Hasfjord Bjørneset (President)
 • Åsa Farstad Langlo (Visepresident)
 • Eli Lillås (Past president)
 • Borgny Molnes (Sekretær)
 • Torill Rødven Eide (Kasserar)
 • Oddvor Follestad Hovden (ISO)
 • Berit Krøvel (Styremedlem)

VALNEMND:

 • Else Mari Holsvik
 • Eli Lillås

REVISOR:

 • Anna Driveklepp

PROGRAMKOMITE med ansvar for program på møta i: sept, okt, nov, febr, mars, april og mai:

 • Sissel Andersen
 • Torill Hasfjord Bjørneset
 • Sylvi Rønnestad
 • Anna Driveklepp
 • Kirsten Engeset
 • Svanhild Rostad
 • Elisabeth Haavik

INTERNASJONAL KOMITE med ansvar for Internasjonal dag i januar. Ørsta inviterer. Rosesal:

 • Oddvor Follestad Hovden
 • Eli Lillås
 • Kirsti Garnes
 • Ingebjørg Fagerli
 • Sylvi Lundberg
 • Borgny Molnes
 • Åshild Longvastøl

FESTKOMITE med ansvar for julefest og sommaravslutning:

 • Else Mari Holsvik
 • Berit Krøvel
 • Cecilie Wilhelmsen
 • Jenny M. Martinussen
 • Torill Rødven Eide

PROSJEKTKOMITE med ansvar for lokale prosjekt td. Songstunder, medlemsverving:

 • Halldis Hamsaas
 • Britt Indresøvde
 • Kirsten Styr
 • Marit Helset
 • Åsa Farstad Langlo
 • Kjellaug Skogen

Velkommen til Volda Inner Wheel sitt første haustmøte onsdag 3. september 2014 på Porse

Oppmøte kl. 20:00.

Sakliste:

 • Torill, president, ønskjer velkomne til nytt Inner Wheel-år
 • Convention i København 6. – 9. mai 2015
 • Ego-foredrag v/Anna Driveklepp
 • Iso-saker v/Oddvor
 • 3-minutt
 • Song m.m.

Vel møtt!

Mvh
Borgny Molnes
Sekretær


Velkommen til Volda Inner Wheel sin sommarfest onsdag 11. juni 2014 der turen går til Christian Gaard på Trandal

Oppmøte utanfor Porse kl. 17:30, der vi fordeler oss i bilar. På Trandal får vi middag til kr 235 og dessert til kr 69 og skyssbåt t/r Sæbø-Trandal kostar kr 100 pr person.

Viktig! Hugs å ta med pengar.

Peogram:

 • 3-min
 • Underhaldning
 • Diverse

Her kan du lese meir om Christian Gaard Bygdetun. Dette blir kjekt 🙂

Vel møtt!

Mvh
Borgny Molnes
Sekretær


Velkommen til møte i Volda Inner Wheel onsdag 5. mars 2014 kl. 20:00 på Porse

Program:

 • Saker Distriktsårsmøte
 • Mat, kaffi, utlodding
 • Ego-foredrag v/Kirsten Styr
 • ISO v/Oddvor
 • Convention København 2015
 • 3-min
 • Diverse

Vel møtt!

Mvh
Borgny Molnes
Sekretær


Referat frå Inner Wheel møte i på Porse den 5. februar 2014

President Eli ynskte velkomen og introduserte oss for kveldens foredragshaldar, kreftkoordinator i Volda kommune, Ann Kristin Rostad.

Utdanna i Bergen og kom heim att til Volda og fekk kreftkoordinator stillinga i 50% prosjektstilling i 2012. Ho skal vere tilgjengelig for kreftpasientar og pårørande, i alle faser av sjukdomen. Ho skal gje råd, rettleiing og sikre ei trygg og heilskapelig omsorg i heimkommunen. Stillinga skal vere bindeleddet mellom sjukehuset og kommunen. Kreftkoordinatoren skal også kunne halde kurs, gi råd og anna rettleiing for anna helsepersonell.

Ann Kristin er å treffe på Volda omsorgssenter, (klokkarstova) men kan og kome på heimebesøk der det trengst. Pasientar kan ta kontakt sjølve eller bli henvist frå fastlege eller kommunehelseteneste.

Veldig interessant foredrag om eit svært aktuelt tema for stadig fleire.

3 min med Britt Indresøvde: Ho viste bilete og fortalde frå turen ho og familien hadde til Mellom Amerika, der dei bl.a hadde besøkt Yucatan-halvøya og sett dei gamle tuftene etter Maya-folket.

Oddvor las mnd brev frå Iso/Diso, og deretter fortalde litt om korleis vi skal gripe an årets rosesal, den 4-5 april.

Deretter tok valnemnda med Else-Mari Holsvik og informerte om det nye styret for 2014/2015. Resultatet av valet vart:

 • President: Torill H. Bjørneset
 • Visepresident: Åsa F. Langlo
 • Pastpresident: Eli Lillås
 • Sekretær: Borgny Molnes
 • Kasserar: Torill R. Eide
 • ISO: Oddvor Hovden
 • Styremedlem: Berit Krøvel
 • Revisor: Anna Driveklepp

Vi hadde god mat og kaffi, og tradisjonen tru loddsal.

Kvelden vart avslutta som seg hør og bør med song.


Velkommen til møte i Volda Inner Wheel onsdag 5. februar 2014 kl. 20:00 på Porse

Program:

 • Kreftkoordinator Ann Kristin Rostad
 • 3-min v/Britt Indresøvde
 • Mat, kaffi, utlodding
 • Månadsbrev v/Eli
 • ISO v/Oddvor (rosesal)
 • Diverse

Vel møtt!

Mvh
Borgny Molnes
Sekretær


Referat frå Inner Wheel møte i Ålesund på Waterfront hotell, laurdag 11. januar 2014 kl 12:00

Dette var et fellesmøte mellom Ørsta, Volda, Ulsteinvik, Ålesund og Brattvåg i anledning av Inner Wheel dagen og Inner Wheel sitt 90 års jubileum i år.

Ålesund var teknisk arrangør av møtet, programpostene fordelt på de forskjellige klubbene.
Det var 49 medlemmer til stede, fordelt på Ørsta 15, Volda 13, Ulsteinvik 5, Ålesund 9 og Brattvåg 5.

President Mette Willoughby i Ålesund ønska oss velkommen til møtet og leste hilsen fra Solveig Kristoffersen (DP), Sissel Høihjelle Michelsen og Helene M. Torkildsen (RP).

Deretter hadde vi lysseremoni i regi av Ålesund. Vi avslutta med sangen ”Tenn lys”.

Vi gikk så over til programmet og Liv Skudal (Ålesund) hadde en fin gjennomgang av historikken til IW. Den første klubben ble stifta i Manchester 10/1-24 med Margarette Golding som president og klubben hadde 24 medlemmer. Den første klubben utenfor Storbritannia ble stifta i Bergen 15/3-35. Pr. 30. juni 2013 er IW representert i 103 land og har ca. 100.000 medlemmer.

Dagens hovedpost var Volda ansvarlig for. Cecilie Wilhelmsen hadde skrevet manuskriptet som ble lest av Else-Marie Holsvik. Tema var internasjonal forståelse i et kvinneperspektiv.
Bli kjent med andre, vær åpen og raus mot de du møter, føl deg som en verdensborger. Vi kan være norsk, tysk etc., men vi er alle mennesker og ingen nasjon skal føle seg bedre enn andre. Verdensbanken har i en undersøkelse spurt hva kvinner ønsker mest, og svaret var: Gi oss en stemme. Ved å støtte kvinner hjelper vi hele familien og samfunnet.

Etter hovedposten var det nydelig lunsj.

Etter pausen var det loddsalg v/ISOene. Hver klubb hadde med 3 gevinster, og overskuddet går til Fistula-prosjektet. Dette ble kr. 7.378,-.

Blant deltagerne hadde vi representanter både fra Råd og Distriktsstyret, og disse ble presentert av Kari Mette Abusland (Ålesund).

3-min var ved Ørsta, ISO Norunn, leste dette. Her fikk vi mange gode råd om å ta vare på både gamle og nye medlemmer. Det er viktig å ta godt vare på observatørene, gi ros, anerkjenning, være aktiv lytter, være åpen for endringer og ha respekt for hverandre.

Ulsteinvik har vært flinke til å få med yngre medlemmer. ISO Berit leste et skriv om hvordan vi kan få til dette. Ha det trivelig sammen, sosialt arbeid, bedriftsbesøk, gode foredrag, direkte kontakt med potensielle medlemmer. Ellers er det viktig med spredning i alder og yrkesbak- grunn da alle har noe å bidra med.

Til slutt var det lodd-trekning og avslutning av møtet ved Ålesund sin president Mette.

Tusen takk til alle som bidro til et veldig hyggelig møte.

Referent: Wencke Uri Marken, Brattvåg IW


Referat frå juleavslutning til Volda Inner Wheel på Porse den 4. desember.

Vi starta klokka 19.00 og fekk eit glas gløgg når vi dukka opp. Etter litt mingling og prat gjekk vi inn til vårt vanlige møterom der Festkommiteen hadde pynta og dekt på eit trivelig julebord. Når alle hadde funne seg til rette og sett seg, toga festkommiteen inn og song ein eigendikta song av Anna Driveklepp, fritt etter kjende julemelodiar;

VELKOMEN TIL JULEFEST!

Mel.: «Kling no klokka»

Kling no klokka, ring og lokka
Vær velkomen til fest i kveld
Leit fram humøret, leit fram gehøret
Vi skal ha trivelig lag ikveld
Kling no klokka, ring og lokka
Vær velkomen til fest ikveld.

Mel.: «Vi syng vårt julekvad»

Vi syng vårt julekvad
Og er så glad så glad
For vi får vere saman
I kveld i førjulsfestlig lag
Vi skal ha mykje gaman
På vårt desembermøtedag
Inner wheel-venninner
Inner wheelere vi er

Mel.: «På låven sitter nissen»

På låven sitter nissen og vi lar han vær
For vi er her, kvar i sær
Vi nikker og vi smiler for vi er så glad
Og julemat det skal vi også ha
Og kanskje vert det også noko attåt
For ikveld er sjølve kvelden
Då alle får den store, store vinsten
Og går så heim og er så gla, gla gla.

Mel.: «Musevisa»

Omsider kom så kvelden som alle venta på
Og det før vi fekk vaska og ordna i kvar krå
No skal vi førjulsfeire, det beste vi får til
Så ein og to og tre og så begynner vi
Heisan, hoppsan og fallerallera
På Inner wheel sin førjulsfest skal alle vere gla
Heisan, hoppsan og fallerallera
På Inner wheel sin førjulsfest skal alle vere gla.

Elisabeth Haavik i festkomiteen ønskte oss velkomne for kvelden og alle var vi glade for at så mange frå klubben vår kunne delta denne kvelden. 22 festkledde damer, ei skikkelig høgtidsstund.

Vi song «En stjerne skinner i natt»

Deretter las president Eli Lillås julehelsing frå Rådspresidenten vår, Solveig.

Kirsten Engeset hadde fått i oppdrag å holde «tre-minutt» denne kvelden og las utdrag frå boka Den gamle Sunnmørsjula, der folk frå stadar langt inne i ulike fjordar, stod opp klokka tre om morgonen for å kunne rekke juleotte klokka seks ved Sæbø kyrkje. Dette var så langt tilbake som i 1897, og måten å kome seg til nærmaste kyrkje var å ro langs dei djupe fjordane, til næraste kyrkje.

Deretter kosa vi oss med juletallerken som smakte ypperlig ein førjulsonsdag.

Før kaffi og dessert hadde festkomiteen laga til ein musikkquiz, som alle deltok i med liv og lyst. Det vart lese ei strofe frå ein kjend og kjær låt, og førstemann til å kjenne igjen songen, fekk synge ei strofe. Utvalet spende frå «Love letters in the sand» til «Dar kjem dampen», så vi hadde det veldig moro med «syng med den stemmen du har»-metoden 🙂

Etter kaffi og dessert, informerte ISO Oddvor Hovden, om bl.a invitasjon frå Ålesund Inner Wheel klubb til feiring av at Inner Wheel fyller 90. Feiringa finn stad på Hotell Waterfront den 11. januar 2014, og det var stor oppslutning om å få delta der.

Vi song «Det lyser i stille grender» og deretter las Svanhild Rostad forteljingar frå Voldaminne, ein artikkel av Reidun Eide som skildra julehandel i Volda under krigen, med mørklegging av bygda og flysirener, og opphald i tilfluktsrom for ei småjente på seks år, og hennar oppleving av denne tida. Sterkt og fint på same tid.

Vi avslutta ein fin kveld med songen «Deilig er jorden» og alle var samde om at det hadde vore ein innhaldsrik og fin kveld.

Referat
Borgny Molnes
Sekretær


Velkommen til juleavslutning i Volda Inner Wheel onsdag 4. desember 2013 kl. 19:00 på Porse

Program:

 • Utlodding
 • Julemat
 • Song

Vel møtt!

Mvh
Festkomiteen


Referat frå Inner Wheel møtet 6 november, på Porse.

Vi starta med Ragne Ørstavik som er prosjektleiar for studiebygdA, ein nettportal oppretta for studentar med fleire, som lett skal kunne gje informasjon om kva som skjer rundt og i bygda Volda. Dette er eit samarbeidsprosjekt mellom kommunene, Høgskulen i Volda og næringslivet og har som misjon at Volda skal bli den beste studiebygda, og det opplagte førstevalget til dei ulike studentane. Stort fokus på unge vaksne. Ragne fortalte frå dette prosjektet som ho har permisjon frå Høgskulen for å kunne vere med å utvikle og delta i. Les meir på deira nettside; www.studiebygda.no.

Deretter tok Torill Rødven Eide over med rekneskap for klubben i perioda 2012/2013 og budsjett for perioden 2013/2014.

Eli las opp månadsbrev frå distriktspresidenten, og vi fekk informasjon kring julemøtet vårt i desember ved Borgny Molnes.

3-minutt ved Torill Rødven Eide som fortalde om forliksrådet, som ho er med i for fjerde periode på rad. Dette rådet avlastar rettsystemet med omkring 300 000 saker i året.

Deretter var det utlodding og vinst av Anna som Borgny vann og vi avslutta med song som vi plar.

Referat
Borgny Molnes
sekretær


Velkommen til Inner Wheel møte på Porse 6. november 2013 kl. 20:00

Program:

 • Ragne Ørstavik fortel oss om StudiebygdA – Noregs beste studiebygd
 • 3-minutt
 • Loddsal
 • Mat og kaffe

Møt presis – Ragne startar kl. 20:00. Vel møtt!

Mvh
Borgny Molnes
Sekretær


Referat frå Inner Wheel møte på Porse 2. oktober 2013 kl. 20:00

President Eli las brev frå distriktspresident Liv Skudal, der blant anna ho skreiv at det er viktig å få kontinuitet ved å la distriktspresidentane sitte i to år, istaden for eit.

Det har vore Intercity møte i Brattvåg den 29 september, dessverre passa det for ingen å reise frå vår klubb.

3-minutt ved Borgny, las kåseri frå Are Kalvø om nynorsk.

Vi skulle denne kvelden ha eit foredrag frå ein av legane ved sjukehuset i Volda, men dette vart dessverre avlyst.

Mat og kaffi. Loddtrekning, der vinnaren i kveld vart Berit Krøvel.

Neste års Distriktsårsmøte vert i Tromsø, den 28-30 mars 2014. Noter denne datoen.

Oddvor har vore på Iso/Diso-treff på Gardermoen og fortalde frå denne turen. Las opp månadsbrev frå Diso Mona Emanuelsen frå Bodø.

Eli Lillås, presidenten vår, tok eit ego-foredrag, fortalde bl.a. om at ho har hatt sitt virke ved Apoteket i Volda i 42 år og framleis jobbar og trivast der.

Neste møte er onsdag 6 november på Porse.


Velkommen til Inner Wheel møte på Porse 2. oktober 2013 kl. 20:00

 • Vanleg program
 • 3-minutt
 • Loddsal
 • Mat og kaffe

Vel møtt!

Mvh
Borgny Molnes
Sekretær


Referat frå Ishavsmuseet på Brandal 4. september 2013

Vi opna med lystenningsseremoni. Torill, Else-Mari og Eli. Deretter las Eli diktet «Treet».

Vi fekk deilig fiskesuppe og godt brød på eit av loftsromma på museet.

Svanhild vann premie denne kvelden. Torill Rødven Eide orienterte om rosesalget tidlegare i år. Vi bør finne eit meir fungerande innbetalingssystem til neste gong. Vi vart også eininge om å betale kvarandre 50 kroner til den av oss som kjører bil på langturar. Ei grei ordning.

3-minutt ved Svanhild som fortalde frå ei bok ho hadde funne på loftet, den handla om reglar for barneoppdragelse for ein mannsalder sidan.

Britt Indresøvde orienterte om Fistulaprosjektet, der jordmødrene no er ferdig utdanna og i arbeid. Vi bør tenke på eit nytt prosjekt å innvolvere oss i.

Ålesund Inner Wheel inviterer oss til å feire 90 års jubileum for internasjonal dag den 10 januar 2014. Feiringa skal skje laurdag den 11 januar 2014 ein stad i Ålesund. Ikkje bestemt. Vi bør kanskje høyre med ørstingane om dei også blir med, sidan vi har januarmøtet vårt ilag med Ørsta Inner Wheel.

Kirsten Styr har feira overstått 90 års dag, dette vart markert med gåvekort. Ho er ein flott representant for klubben vår.

Vi fekk omvisning på Ishavsmuseet, der ei ung entusiastisk jente fortalde om harde kår for selfangarane opp gjennom tidene.

Vi avslutta med songen «Normannen».


Velkomen til nytt Inner Wheel-år i Volda

Vi startar onsdag 4. september, oppmøte kl 17:45 på Porse og reiser saman til Brandal for å besøke Ishavsmuseet der. Der vil det bli mat og omvisning.

Elles vanleg program, 3-minutt m.m.

Merk matpengar ca kr 160,-.

Dette blir kjekt, vel møtt!

Mvh
Borgny Molnes
Sekretær


Referat frå sommarfest i Inner Wheel Volda 5. juni 2013

Villa Norangdal (bilete henta frå tripadvisor.com)Disse møtte: Sissel, Torill HB, Torill RE, Kirsten E, Ingebjørg, Kirsti, Elisabeth, Halldis, Marit, Elsa-Mari, Oddvor, Britt-Johanne, Berit, Eli, Sylvi L, Jenny Marie, Sylvi R, Kjellaug, Kirsten S.

Vi møtte på Porse, fordelte oss i biler og dro til Villa Nordangdal i Nordangsdalen.

Klokka 19 ble vi ønskt velkommen i hotellet og fikk deretter omvisning til de 6 hotellromma. Romma har interiør fra ulike tiårs-perioder, og vi fikk grundig beskrivelse av romma og interiøret. Delikate rom, som innbød til overnatting.

I spisesalen takka Ingebjørg, leder av festkomiteen, for omvisninga og ønskte oss medlemmene velkommen til avslutningsmøte. Vi ble servert deilig hjorte-kjøtt og trollkrem til dessert. Koselig stemning rundt bordet under måltidet, og loddblokka gikk rundt som vanlig. Vi avslutta måltidet med sangen; «Nå skinner sola i vinduskarmen.

3-minutt v/Eli, som leste tre ulike dikt/historier; «Ny uke nye muligheter», «Å risikere» og «Din dag». Tankevekkende ord.

ISO v/ Sissel; Fauske Iw vil gjerne ha forslag til nytt internasjonalt prosjekt. Et aktuelt prosjekt kan være å følge opp barnehjemsbarn i Mostar. Mer opplysning om dette senere.

Sanger; «Lerka» og «Sommer, sommer, sommer»

Kjede-overrekkesle; Else-Mari takka komiteen for godt valg av sted for avslutnings-møte, refererte måneds-brev og takka styret for engasjement og godt samarbeid. Hun oppsummerte IW-året, overrekte kjedet til Eli (påtroppende president) og ønskte henne lykke til.

Eli takka og måtte beklage at den tradisjonelle rosebusken til avtroppende president dessverre ikke var innkjøpt. Det må bli rutine på at påtroppende president blir orientert om denne tradisjonen. Eli delte ut ark med fordeling av medlemmene i neste års komiteer. Neste møte 4. september blir på Ishavs-museet på Brandal.

Loddtrekkning; Kirsti heldig vinner.

Ingebjørg takka for året og møtet, og vi avslutta med » Småsporven».

Vi hadde kjørte om Sæbø og Øye på veg mot hotellet, så hjemvegen gikk om Horningdal og Kvivsvegen. Flott tur i nydelig vær.

Referent
Halldis Hamsaas


Vel møtt til sommarfest i Inner Wheel Volda 5. juni 2013

Turen i år går til Villa Norangdal i Nordangsdalen. Møt opp på Porse 16:45, vi tek 17:30-ferja frå Sæbø.

Det står hjort på menyen. Kuvertprisen er kr 370, ta med kontantar.

Elles vanleg program.

Merk tida. Vel møtt!

Mvh
Borgny Molnes
Sekretær


Innkalling til klubbmøte for Volda Inner Wheel, mandag 06.05.2013 der vi skal besøke Dalsfjord Fyrmuseum på Lauvstad

Møt opp seinast kl 18:10 på ferjekaia. Avreise kl 18:20. Transport er ordna.

Program:

 • Omvising på Dalsfjord Fyrmuseum.
 • 3-minutt.
 • Mat.
 • Med meir.

Merk tida. Vel møtt!

Mvh
Borgny Molnes
Sekretær


Referat frå klubbmøte for Volda Inner Wheel på Porse, onsdag 03.04.2013 kl 20:00

Rosesalget gjekk bra i år som i fjor. Damene er eit sikkert vårteikn i sentrumsgatene for å selge gule roser til inntekt for narkotikahundar til politiet i kampen mot rus. Dette er eit aukande problem, ikkje berre i byane men og ute i distrikta.

Nytt av året er at klubben vår er registrert i Brønnøysundregisteret. Dette opnar for at dei som har tippekort, kan velge å tilgodesjå Volda Inner Wheel med sin tippeandel.

I år vil også Inner Wheel damene ha ein dugnad for å pynte/rydde til 17-mai. Valet har falle på Fjordsyn eldresenter, der vi i år skal rydde bed og plante ut blomar for dei eldre til nasjonaldagen.

3 minutt, ved Sissel som las frå ein artikkel i saniteten sitt blad Fredrikke, der den kjende sunnmørsdama og filmskaparen Margaret Olin gjennom sin dokumentar om onkel Reidar, hennar onkel med Downs, opplevde kvardagslivet i ei småbygd på Sunnmøre på sytti- og åttitalet. Filmen er eit rørande dokument om Reidar sitt liv og leven og korleis ein taklar kvardagen med «litt mindre handbagasje» enn oss andre.

Vi fekk eit kort referat frå Distriktsårsmøtet i Ålesund, 8-10 mars i år, ved Else-Mari og Borgny.

Litt info om maimøtet vårt som i år skal vere på Lauvstad på besøk i Fyrmuseet der. Vi får gjennomgang av Frode Pilskog som skal fortelje oss om dette museumet og etterpå får vi låne eigna lokale og ta resten av møtet vårt der. Vi tek med maten for kvelden frå Porse.

Størstedelen av kvelden vår gjekk til karane Per Helge Jøsok, Kjell Høydal og John Stennes som viste film og fortalte så levande frå deira arbeid med David School i Sierra Leone, eit lite land i Afrika. Dei var nede i Sierra Leone i april 2012 for å montere solcellepanel på skulen slik at klasseromma på David school skulle få elektrisk lys. Dei fortalde levande om den dagen dei for første gong kunne slå på lyset og kor stort dette er for elevar og lærarar.

Skulen lever etter mottoet sitt, «education changes lives» elevane tek til på lavare nivå, men må bestå pensum for å kunne gå vidare til neste steg. Dei er svært lærevillige, dei får eit varmt måltid på skulen pr. dag, og det er kvinnene i landsbyen som har ansvaret for dette på omgang. Mange familier er så fattige at dette ofte er grunn god nok til å sende ungane på skulen. Dei får skuleuniform som dei sjølve har ansvar for, og lærer å lese og skrive, og sist men ikkje minst, dei lærer å ha ei meining med det som skjer, dei får trening i å forstå at kunnskap er viktig for både si eiga utvikling men ikkje minst for landet som kan dra nytte av dei seinare i å bygge opp eit lutfattig land, herja av borgarkrig gjennom mange år.

David school har no tre eigne bygg, der skulen og er i stand til å kunne tilby kveldsundervisning etter at dei fekk elektrisk lys. Det er eit viktig arbeid desse karane frå Rotary har lagt ned der nede og på sikt kan lokalsamfunnet bli løfta opp gjennom skulen som utdannar elever til å kunne drive entreprenørarbeid for landet sitt seinare.

Pr. i dag består skulen av totalt 300 elevar, fordelt på 10 skuleklasser, og driv opp til ungdomskuletrinn. I tillegg til borna, driv skulen og undervisning for vaksne. Skulen starta i 2008 av grunnleggjar og rektor David.

Skulen har godkjent læreplan ut ungdomskulenivå. Det er sterk disiplin blant elevane og klassa sin beste elev blir honorert. Morgonen på skulen starter med ei samling der både katolikkar, muslimer og kristne er samla i felles bøn. Landet består av 60% muslimer og 30% kristne. For å kunne gå vidare på skule (vidaregåande skule) må ein til hovudstaden Freetown.

Planane vidare gjennom prosjektet, godt støtta av Rotary klubben i Volda, er å skaffe 150 000,- kroner og å reise ned og bygge 3 nye klasserom. Dette meiner Per-Helge, Kjell og John skal kunne vere mogleg.

Vi i Volda Inner Wheel klubb har bestemt å gje pengar frå klubben vår sitt 25-års jubileum i februar og også loddsalet denne kvelden på Porse vart i si heilheit donert til arbeidet med Davids School.

I siste Rotarybladet står det ein artikkel om Davids school og karane, Jøsok, Høydal og Stennes har motteke ein høgthengande pris for sitt arbeid i Sierra Leone. Dei har sidan dei kom heim, vore rundt til 8 Rotary klubbar og fortalt om sitt arbeid med denne skulen.

Volda Inner Wheel klubb
Borgny Molnes
sekretær


Innkalling til klubbmøte for Volda Inner Wheel på Porse, onsdag 03.04.2013 kl 20:00

Program:

 • Jøsok og Høydal kjem og fortel om arbeidet sitt med David School. Vi møter opp på Amfiet på hotellet kl 20:00.
 • 3-minutt.
 • ISO-info.
 • Referat frå Distriktsårsmøte i Ålesund.
 • Med meir.

Vel møtt!

Mvh
Borgny Molnes
Sekretær


Referat frå klubbmøte for Volda Inner Wheel på Porse, onsdag 06.03.2013 kl 20:00

Desse møtte: Oddvor, Else Mari, Ingebjørg, Marit, Berit, Sissel, Åsa, Halldis, Torill R E, Torill H, Kjellaug, Elisabeth, Svanhild, Kirsten S, Aashild, Britt, Anna, Kirsten E, Eli, Sylvi L, Sylvi R.

Møtet starta i amfiet der Martin Foldal fortalte om Kulturnæringshagen i Volda, som han er dagleg leiar for. Oddvor ønskte velkommen og presenterte Folldal.

Sunnmøre KulturNæringsHage (SKNH) ble etablert i april 2012 i Storgata i Volda og er et aksjeselskap mellom Volda Kommune, SpareBank 1, Tussa IKT, Ulstein Group ASA, og Siva. SKNH har et styre med fem medlemmer og får økonomisk støtte fra MRF fylkeskommune, Sparebank 1, Volda kommune, Høyskolen i Volda og Sparebanken Møre. SKNH har som formål å tilrettelegge for kompetansemiljø, som bidrar til innovasjon og nyetablering. Folk kan komme med idèer og få hjelp.

SKNH hjelper til å koble sammen flere enkeltbedrifter til felles prosjekt. Felles for mange av nyetablererne er mangelfull kunnskap i økonomi. SNKH gir gode råd og veiledning.

Eli overrakte rose og takka for informativt foredrag.

Vi forflytta oss til møterommet vårt og starta med sangen «Inner Wheel vi er».

ISO – Sissel orienterte om rosesalget lørdag 16 mars. Komiteen møter hos Sissel-Blomster torsdag 14. kl 16.30. Da blir forhåndbestilte buketter laga til, og resten fordelt i bøtter til salget lørdag. Sissel delte ut orienteringsskriv om hvor Iw-damene skal stå og selge roser på lørdagen.

Britt Indresøvde fikk ordet og fortalta at hun har sagt ja til å være kandidat til rådspresident. Stor applaus fra klubben.
Matpause med god mat, prat og loddsalg.

April-møtet; starter i amfiet med rotarianerene Gjøsok og Høydal, som forteller om David-School.

Saker til distriktsårsmøte. President Else Mari orienterte om saker, som skal opp på DÅM i Ålesund 10.mars. Gikk spesielt gjennom saker som klubbene på forhånd skal ta stilling til.

 • Sak 8: Bruk av pengene som klubbene har på konto.
 • Sak 9: Tilskudd til deltakere på DÅM.
 • Sak 10: Kontigenten.
 • Sak 11: Utnevnelse av æresmedlemmer. Klubben gir ElseMari løyve til å gi distriktsstyre i oppgave i formulere kriterier.
 • Sak: 13. Valg av nytt distriktsstyre.

ISO- Sissel refererte skriv fra DISO. «Rød knapp-aksjonen», der 8 organisasjoner har gått sammen om å bekjempe vold mot kvinner. Rød knapp er symbol for støtte og sympati.

Fistula-prosjektet og Narkotikaprosjektet fortsetter.

Sang: «Nå skinner sola i vinduskarmen».

3-min v/ Åsa. Hun fortalt morsomt om hvordan hennes nye hund opplever hverdagen og livet.

Div. Info v/ Else Mari:

 • Fødselsdagmarkering for Eli.
 • Orientering fra jubileumsfeten i Volda IW.
 • Gave på 800kr til David School. Tema på neste møte der hovedprogramposten blir David -School.
 • Brev fra Ørsta/Volda ballettskole med ønske om støtte. Styret foreslår støtte på kr 1000, og klubben var enig . Kasserer sender pengene.
  Nordisk Rally i Sundsvall 13-15 september 2013.
 • Intercity-møte i Brattvåg søndag 29 september 2013 kl 13.
 • Boliviabrev v/ Aashild. Marte forteller om barnehjemmet og takker for tilsendte penger.

Avslutningssang: «Sov du vesle spire ung».

Referat
For Borgny Molnes: Halldis Hamsaas


Innkalling til klubbmøte for Volda Inner Wheel på Porse, onsdag 06.03.2013 kl 20:00

Program:

 • Martin Foldal frå Kulturnæringshagen
 • Viktige saker på Distriktsårsmøtet i Ålesund
 • Rosesalet – info v/Sissel
 • ISO
 • 3-minutt

Vi gler oss, vel møtt!

Mvh
Borgny Molnes
Sekretær


Referat frå Volda Inner wheel sitt 25-års jubileum, på Porse fredag 8 februar 2013.

Vi starta i hotellet sitt amfi, der president Else-Mari Holsvik ønskte alle gjestar velkomne til jubileumsfeiring for klubben vår. Ho gjekk kort innom historikken, oppstarten den 20. februar 1988, med fadderklubb Ørsta Inner Wheel. Den første presidenten for Volda klubben var Irma Norderval.

No er vi ein klubb med 25 medlemmar, vi er aktive og føler vi har ein velfungerande klubb, med medlemar som både trivast og som gjer ein innsats.

Deretter var det lystenning. Mellomstort lys for fortida ved Kirsten Styr, vårt æresmedlem. Minste lys for notida, ved distriktspresident Liv Skudal. Største lyset, for framtida ved Jenny Godø Vatne (visepresidenten i Ørsta Inner Wheel klubb).

Så gjekk ordet til kveldens festleiar, Borgny Molnes, sekretær i Voldaklubben. Ho fortalte kort om si tid i klubben, og opplevingar som ein av dei nyast tilkomne medlemane. Sjølv om det sosiale er veldig gjevande så er det likevel det å kunne yte ein innsats saman for andre, på tvers av alder og bakgrunn, som verkeleg gjev meining for henne som medlem i Volda Inner Wheel.

Deretter gav ho ordet til representant frå Volda Rotary, Bjørn Skogen, som bar fram ei helsing til klubben i anledning av jubileumet, og overrekte president Else-Mari ein stor bukett raude roser.

Så song vi ein nydikta song til jubileumsfesten vår, som Anna Driveklepp har stått for, før vi fekk ein presentasjon med bilder og fortellingar frå klubben sine 25 år. Anna Driveklepp stod også for denne.

Deretter sette vi oss til bords i restauranten, og vart introdusert for eit flott musikalsk innslag av og med Gunn-Marit Lid på vokal og Helge Hamsaas på piano. Dei framførte først «Mitt hjarte er ditt» og deretter ein Irsk folketone; «An Irish blessing». Begge fekk blomsterhelsing av klubben for nydeleg framføring av vakker song med piano akkompagnement.

Maten vart servert – brassert oksehøgrygg med urtegrønsaker og poteter, og til dessert, nydeleg ostekake med bringebær.

Liv Skudal bar fram ei helsing til oss og klubben fekk skryt for både kreativitet og gjennomføringsvilje på mange prosjekt over mange år. Slikt varmar og vi sette stor pris på det.

God samtale rundt borda, vi hadde invitert fadderklubben vår, Ørsta Inner Wheel, og elleve damer hadde tatt turen til Volda denne fredagskvelden, for å feire i lag med oss. Det sette vi stor pris på. Også veldig kjekt at distriktspresidenten ville vere ilag med oss.

Else-Mari Holsvik bar fram helsingar i form av pengegåver frå både Ørsta klubben og Brattvåg Inner Wheel klubb og Ålesund Inner Wheel klubb til våre ulike prosjekt. Frå distriktet fekk vi flott minnealbum å bruke til komande tider, bore fram av Liv Skudal. Dette er noko vi set stor pris på og takkar og bukkar for det.

Vi hadde som seg hør og bør, laga til eit songhefte for kvelden, og vi er ein klubb som likar å synge så vi stemte i både Inner Wheel songen, Vennskapsvise og Danse mot vår, inn mellom god mat og prat rundt bordet.

Presidenten for Ørsta Inner Wheel, Sigrun Myklebust takka for maten og fortalde om matvanar gjennom ei vanleg arbeidsveke frå 1800-talet, samanlikna med dagens matvanar. Artig å høyre.

Vi avslutta festkvelden ved presidenten vår Else-Mari, som takka både festkomiteen, klubben forøvrig og ikkje minst Liv Skudal og gjestane frå Ørsta for ein minnerik kveld. Deretter avslutta vi med songen Danse mot vår.

Alle var eininge om at det hadde vore ein gild kveld 🙂

Sekretær
Borgny Molnes


Velkomen til 25-års jubileumsfest for Volda Inner Wheel på Porse, fredag 08.02.2013

25-års jubileum Volda Inner WheelFesten startar kl 19:00, men styret møter kl 18:00.

Ymse program:

 • Musikk, song, gjestar m.m.
 • God mat og drikke.

Vi gler oss, vel møtt!

Mvh
Borgny Molnes
Sekretær


Referat frå Internasjonal dag/Inner Wheel-møte i regi av Ørsta Inner Wheel på Ørsta Husmorskule 9. januar 2013

Åpning v/president Sigrun Myklebust, bl.a. ved å ønskje oss frå Volda Inner Wheel velkomne.

Deretter lystenning v/Aashild, Jenny og Sigrun.

Nydeleg mat- og kakebuffet som Ørsta Inner Wheel-damene hadde laga sjølve.

Foredragshaldar, nyleg tilsett diakon i Ørsta Kommune, Betty Søvik. Her er faksimile frå Møre-Nytt 12.01.2013 (klikk på bildet for å sjå heile artikkelen):

Klikk for å lese heile artikkelen.

Betty Søvik – artikkel i avisa Møre-Nytt 12.01.2013.

Betty sitt hovudbodskap til oss Inner Wheelarar: «A little drop of water can be a mighty ocean». Det nyttar å hjelpe, men ein må vere kresen på kva prosjekt ein gir pengar til, slik at hjelpa når dei som treng pengane og ikkje hamnar i feil hender.

Deretter hadde vi loddsal og mange fine premiar. Inntekta denne kvelden vert gjeven til Helsestasjonen i Ørsta, og består av bøker til 1-årskontroll, til utdeling.

ISO Berit helste Godt Nyttår til oss på vegner av Mona Emanuelsen.

Heilt til sist møttest vi Volda-damene i eit hjørne og foretok årets val.

Nytt styre for Volda Inner Wheel for 2013/14:

 • President: Eli Lillås
 • Visepresident: Torill Hasfjord Bjørneset
 • Past president: Else Mari Holsvik
 • Sekretær: Borgny Molnes
 • Kasserar: Torill Rødven Eide
 • ISO: Oddvor Follestad Hovden
 • Styremedlem: Berit Krøvel
 • Revisor: Åsa Farstad Langlo

Valnemnd:

 • Aashild Longvastøl og Else Mari Holsvik

Borgny Molnes
Sekretær


Velkommen til Inner Wheel-møte på husmorskulen i Ørsta den 9 januar, klokka 19.30. Ørsta Inner Wheel arrangerer.

Samkøyring frå Porse, oppmøte kl 19:10.

Program:

 • Ymse Program v/Ørsta Inner Wheel.
 • 3 min. v/Else Mari Holsvik.

Vel møtt!

Mvh
Borgny Molnes
Sekretær


Referat frå Inner Wheel-møtet på Porse 5. desember 2012

Åpning ved at festkomiteen gjekk Luciatog inn i lokalet vårt medan dei song sangen Santa Lucia. Stemningsfylt og vakkert 😉

Neste årsmøte og «ryst saman» har påmeldingsfrist 15 januar. Meld dykk på til Else Mari. Det kjem til å finne stad på hotell Waterfront i Ålesund, helga den 8-10 mars. Klubben vår har høve til å sende to deltakarar, øvrige må betale sjølve, eventuelt kan klubben søke eit tilskot slik at fleire får dekt noko av summen.

Invitasjon frå Ørsta Inner Wheel på januarmøtet, som vil skje på Husmorskulen i Ørsta den 9 januar, klokka 19.30. Dette skjer i fast regi av Ørsta Inner Wheel, og inngongssummen er på kroner 50. Vi møtast 19.10 utanfor Porse for samkjøring.

Else Mari las deretter opp ymse julebrev og helsingar frå klubbane, og ikkje minst eit koseleg julebrev frå distriktspresidenten vår, Liv Skudal.

Aashild fortalde ei historie om den gamle julesongen – nesten gløymt av alle, men berre nesten – ei gammal kone med eit lite barn ved handa kjende att den gamle julesongen, og song den ilag med barnet – i skinet frå stjerner og lys 🙂 Høgtidssamt.

Så song me Kaldt og mørkt og lite sol.

Tre minutt ved Kjellaug Skogen… Tema: refleksjonar over jula – før og no.

God mat og kake og kaffi etterpå og god drøs rundt borda. Festkomiteen har gjort ein god jobb!

25- års jubileet for Volda Inner Wheel blir feira fredag 8 februar på Porse, med bl.a inviterte gjestar og Ørsta Inner Wheel. Vi tek imot gode idear til program.

(ikkje møtt Kirsten Styr, Berit Krøvel, Eli Lillås, Cecilie Wilhemsen, Sylvi Lundberg)

Borgny Molnes
Sekretær


Velkommen til julemøte i Inner Wheel på Porse onsdag 5. desember kl. 19:30

Velkommen til julemøteDet vert velkomstdrikk, god mat, kaffi og kaker – loddsal og ymse program.

Pris pr stk kr 315,-. Drikke til maten kjem i tillegg.

Meld deg på til Torill B., tlf. 90192305, innan 28.11.2012.

Vel møtt!

Mvh
Festkomiteen


Referat frå Inner Wheel-møtet på Porse 7. november 2012

President Else Mari var på kurs, og Eli leda møtet. Hun delte ut nedskreve program for kvelden og ønskte alle velkommen.

Vi starta med sangen : «Dansen på Sunnanø».

Foredrag v/ Oddvor Hovden. Hun arbeider i NAV som markedskoordinator for Søre Sunnmøre.

Temaet var ; «Nav sine utfordringer og strategier for å få brukere i arbeid. Spesielt fokus på de unge.» Det er store utfordringer i velferdssystemet. Tross tiltak, vokser antallet på unge uten arbeid. Som markedskoordinator er arbeidet retta ut mot bedrifter, men leger , videregående skoler og fylkeskontoret er viktige samarbeidspartnere. Et hovedmål er å få flere inn i arbeidslivet. Særlig personer med nedsatt funksjonsevne bør komme seg inn i ordinært arbeid. Fra 2012 rettes innsatsen mot personer under 30år, som har nedsatt funksjonsevne. Unge mellom skole og arbeid blir prioritert. Flere barrierer gjør at det kan være vanskelig å finne arbeidsplasser til disse unge. Det kan være fremmede kulturer, utlegg og oppfølging for arbeidsgiver, dårlig produktivitet, manglende informasjon.

Å finne arbeid som passer den enkelte med nedsatt funksjonsevne er viktig, og det er ønskelig at arbeidsgivere gjør en bedre innsats på dette området. Det har vist seg at arbeidere med nedsatt funksjonsevne kan bli en ressurs for bedrifter. For å øke interressa hos bedriftene, er det satt igang virkemiddel som; tilskudd, mentorordning, funksjonsassistent og arbeidslivscoach. Foredraget ble holdt i amfiet med god bruk av powerpoint. Etter det informative foredraget gikk vi til møterommet vårt for mat og loddsalg. Berit Krøvel ble heldig vinner av nydelige lysestaker.

Gavekort ble overrekt Aashild, som har fylt 60 år. Marit sin fødselsdag ble også markert med gratulasjoner og applaus.

Regnskap for 2011/2012 og budsjett for 2012/2013 ble greit lagt fram av kasserer Torill.

3-min var ved Sissel, som siterte morsomme replikker fra barnemunn.

ISO- innslag v/Åsa og Sissel. Åsa refererte fra ISO/DISO-treffet på Radison airport-hotell på Gardermoen. Sju ISO-er møtte med DISO Mona Emanuelsen som møteleder. Deltagerne hadde øving i presentasjonteknikk og gjennomgang av «blåboka». Det ble orientert om gamle og nye IW-prosjekt;
Prosjektet «Education for young girls» ble avslutta 2012.
«Fistula- prosjektet fra 2005 pågår ennå.

På convention i år ble det oppfordra til å starte prosjekt; «Help the child around the world now». Det er opp til de enkelte klubbene å gripe fatt i et prosjekt. DISO vil at klubbene skal melde fra til distriktet om igangsetting av slike prosjekt. Volda IW er allerede engasjert i to prosjekt med barn; David School og Shalom barnehjem.

ISO-treffet fokuserte også på hvordan vi kan bli mer bevisste på internasjonal forståelse og de andre måla for IW-arbeidet.

Månedsbrev fra distrikts-president Liv Skudal ble referert av Sissel. Fokus på; rekruttering, klubbvirksomhet og internasjonalt arbeid.

Internasjonal dag 9. januar blir i Ørsta kl 19.30. Mer opplysning senere.

Rosesalg; Kan passe med 16 mars( uka før påske). Mer om organisering av salget senere.

Julemøtet; orientering v/Ingebjørg. Møtet blir onsdag 5 desember kl 19.30 på Porse. Tallerkenrett og kake/kaffe for kr 315. Påmelding til Torill HB (tlf 90192305) innen 28/11.

Avslutting med sangen «Det handle om å leve…»

Referat v/Halldis Hamsaas, da Borgny var borte.


Velkommen til Inner Wheel-møte på Porse onsdag 7. november kl. 20:00

Visepresident Eli leiar møtet, då Else-Mari er i Oslo på kurs.

Program:

 • Foredrag v/Oddvor. Tema: «NAV sine utfordringar og strategiar for å få unge i arbeid».
 • 3 min. v/Sissel.
 • Festnemnda orienterer litt om julemøtet.
 • Rekneskapen for 2011-12 og budsjett for 2012-13 v/Torill.
 • Mat, loddsal og song.

Vel møtt!

Mvh
Borgny Molnes
Sekretær


Referat frå Inner Wheel-møtet på Porse 3. oktober 2012

Møtet starta med songen «De nære ting».

Heidi Brunstad, styrar på Brudevolltunet museum i Ørsta, fortalde om matauk i gamle dagar.

– kokebøker kom først på attenhundretalet og avspegla viktige ting frå si tid.

– dei fylgde folkeopplysningstanken, ei sosial og etisk plikt å opplyse folket til ein betre kvardag. Viktig å opplyse folk om hygiene, ernæring for å hjelpe folket ut av naud og elende og sjukdom. Jmf uår i Irland, potetavlingar som slo feil og kornblokade elles i Europa.

– Nytt var dei såkalla potetprestane, dei dyrka og omsette poteter i hagane sine og la føring for dei andre i kyrkjelyden, om denne næringsrike rotknollen.

– Øvre sjiktet av folket, dei rike, var dei som først tok seg til med kokebøker. Dei første var på dansk, etter unionsoppløysinga kom dei første kokebøker på riksmål.

– Kokeboka si mor er Hanna Winsnes, ho fekk stor innflytelse i dette faget. Sterke føringar frå Danmark, ho var på dannelsesreise til Danmark, og det bar kokebøkene preg av. Første norske kokeboka kom i 1831, utgjeven av Maren Bang, denne boka var mest for borgarskapen, dei sat med midlar og tilgong til råvarer som dei fattige ikkje kunne nytte seg av.

– Kokebøker er kulturformidling, både i øvre og mindre privilegerte sjiktet.

– Hanna Winsnes tok jenter i si teneste, dette vart til slutt ei inntektskjelde. Ikkje alle like ihuga opptekne av opplysning men heller som tilpassing til ekteskapet.

– Kokebøker skulle vere eit hjelpemiddel og ei støtte til dei som vart gifte og plutselig stod som ansvarleg for eit hushald. Mange reiste rett frå mor si til ekteskapet og visste lite om det å drive eit hushald. Dei brukte dette som eit reiskap til vidare bruk.

– Hanna Winsnes vart gift med ein prest.

– Litt etter kvart vart det vanlegare med kokebøker til vanlege folk også, ikkje minst gode råd om enkel og billig mat. Nyttig opplysning om enkle midlar.

– Hulda Garborg skreiv også ei matbok, der nøkternheit var viktig og gjaldt dei nyare og fattigaste klassene.

Karbonadesmørbrød og ny deilig sjokoladekake frå Porse-kokken. Drøs og prat omkring bordet sjølv om vi kun var 11 damer.

Trekning ved Anna, glad vinnar vart Ingebjørg,

3-min ved Borgny (snakka om boka «Jeg er Prableen», overlevande frå Utøya-massakren)

Ord for dagen v/Else Mari. Holas frå boka «Katta i sekken og andre uttrykk», blant anna «kjempe mot vindmøller».

Helsing frå Liv Skudal, hadde hatt det kjekt på Intercity møte i Volda.

Innspel og idear til korleis vi skal markere 25 års-jubileumsfeiringa vår den 20. januar 2013.

– Nær tilknytning til dagen, invitere folk, t.d. frå Ørsta og Ulsteinvik?

– Kanskje med ledsagar?

– Ørsta må bli med, enten alle eller fleire? Januar er oftast ørstingane med, må være her eller der. Gjerne utanom ein onsdag, meir som ein fest i tillegg?

Song til slutt; «No går siste visa».

Referat v/Borgny Molnes, sekretær


Velkommen til Inner Wheel-møte på Porse onsdag 3. oktober kl. 20:00

Program:

 • Foredrag v/Heidi Brunstad med tema «Matauk i gamle dagar».
 • Song.
 • Ord for dagen.
 • Matservering.
 • Rekneskapen for 2011/12 og budsjett 2012/13 v/Torill Rødven Eide.
 • 3 min. v/Borgny Molnes.
 • Referat frå ISO v/Åsa.
 • Diverse informasjon.

Vel møtt til ei kjekk stund i lag!

Mvh
Borgny Molnes
Sekretær


Referat frå Inter City-møte på Porse i Volda 23. september 2012

Opning ved Else Mari der ho peika på formålet vårt i Inner Wheel; sant vennskap, oppmuntring til personlig hjelpsomheit og internasjonal forståing. Las deretter diktet Den åpne handa.

Deretter lystenning, Aashild fortid, Liv Skudal notid, og deretter Jenny Godø frå vår fadderklubb Ørsta, for framtida.

Deretter ord frå Liv Skudal, distriktspresidenten vår. Ho peikte på vår felles målsetting, å skape blest og interesse for Inner Wheel, skape nye allianser og ikkje minst, verve nye medlemmar till klubbane. Dette arbeidet bør vere godt mogleg no når vi kan verve den vi vil utan direkte tilknyting til Rotary. Elles tankar kring årsmøtet i Ålesund neste år, der vi blant anna skal diskutere om vi vil fortsette med tilskuddsordninga. Ho avslutta med sitt motto, «Sei ja til å inneha verv innan Inner Wheel».

Deretter foredrag og bilder frå Convention i Istanbul i april med damene som reiste dit; Aashild, Anna, Oddvor, Sylvi og Kirsten.

Vi fekk deretter nydelig kyllinggryte og Inner Wheel kake oppe på Porse, der vi innimellom song litt og fekk presentasjon av siste året frå dei ulike klubbane våre som var representert på Inter City. Klubbane fortalte om året som er gått og om aktivitetar i eigen klubb.

Vi hadde også musikkinnslag frå tre kjekke gutar frå Volda ungdomsskule som song og spelte for oss på trombone, gitar og piano.

Deretter loddtrekking – like spennande kvar gong og med mange flotte premiar.

Halldis hadde 3-minutt og las utdrag frå Jan Vincent Johannesen si bok «Kunsten å leve», deretter avslutta vi med å synge «Mellom bakkar og berg» av Ivar Aasen.

Referat v/Borgny Molnes, sekretær


Velkommen til Inter City-møte i Volda på Porse søndag 23. september kl. 13:00

Vi damene frå Volda stiller frå kl. 12:00 for å ordne det praktiske før møtet. Alle tek med 1 gevinst pr medlem.

Meld frå til Else Mari (tlf. 934 92 212) om du blir med på møtet, innan onsdag 19. september (dette av omsyn til servering).

Program:

 • Referat frå Convention i Istanbul v/dei som reiste dit.
 • Matservering (kyllinggryte og Inner Wheel-kaka vår, «Moulin Rouge»). Pris kr 195 pr kuvert (betaling ved frammøte).
 • Loddsal (inntekta av loddsalet går til klubben).
 • Song.
 • 3 min.
 • Med meir.

Vel møtt!

Mvh
Borgny Molnes
Sekretær


Referat frå årsmøte på Hotell Sagafjord 5. september

Vi starta med omvisning på det nyoppussa hotellet. Det er nyrenovert for kr 40 mill av bl.a. 62º Nord. Fargane er haldne i delikate naturtonar og det tradisjonsrike hotellet er nesten ikkje til å kjenne igjen. Vi håper verkeleg at folk i området veit å nytte seg av denne mulegheita for å nyte god mat og drikke i flotte omgjevnader.

Lystenning ved Aashild, Eli og Else Mari. President Else Mari las «de fire små», eit dikt av Arne Paaske Aasen for å illustrere det som er mottoet til Inner Wheel International; «Be a friend».

Referat frå Programnemnda v/Oddvor – vi har mykje å glede oss til framover, bl.a. besøk frå Heidi Brunstad, tilsett på Brudvolltunet i Ørsta – og Martin Foldal frå Sunnmøre Næringshage.

Mat og loddsal. Torill vann tekopp og te frå Ivar Aasentunet. Vi fekk nydeleg Aspargessuppe med Napoleonskake til dessert.

Ego-foredrag v/Berit Krøvel. Trygg og god oppvekst på gard, har arbeidd i mange år på Volda Sjukehus. Gift, 2 kjekke jenter i tenåra med dei utfordringar og gleder dette fører med seg 🙂

Framlegg om auka medlemskontingent, med bakgrunn i at vi har auka medlemsmasse og at vi bur i eit vidstrakt land – der det er dyrt å reise og overnatte – og med fokus på rekruttering fordi vi treng fleire av oss som er med på å dra dette lasset. Vi er for få medlemmar til at medlemskontingenten ikkje skal aukast. Styret vedtok auke i medlemskontingenten for Volda Inner Wheel klubb til kr 800 for året 2012/13.

Informasjon om komande Inter City-møte på Porse den 23. september frå kl 13:00.

3 minutt v/Kirsti Garnes: fortalde om besøk frå New Zealand, same dama som også besøkte henne for 22 år sidan.

Presidenten las brev frå Liv Skudal. Hovudvekt bør ligge på rekruttering, utfordringa i det nye året er 2 nye medlemmar pr klubb.

Referat v/Borgny Molnes, sekretær


Velkommen til nytt Inner Wheel-år 2012/13!

Første klubbmøte 5. september 2012 på Hotell Sagafjord, Sæbø

Vi møtast på Sagafjord kl 19:00. Samkøyring frå Porse kl 18:15, MERK tida.

Meld frå til Else Mari (tlf. 934 92 212) om du blir med på møtet, innan 31. august (dette av omsyn til servering).

Program:

 • Vi får orientering og omvisning på det nyrenoverte hotellet.
 • Matservering (suppe m/brød, kaffi og kake). Pris kr 175 pr kuvert (betaling på hotellet).
 • Elles vanleg program.

Vel møtt!

Mvh
Borgny Molnes


Organisasjonsplan for Inner Wheel, Distrikt 27, 2012-2013

STYRET:

 • Else-Mari Holsvik (President)
 • Eli Lillås (Visepresident)
 • Aashild Longvastøl (Past president)
 • Borgny Molnes (Sekretær)
 • Torill Rødven Eide (Kasserar)
 • Sissel Andersen (ISO)
 • Sylvi Lundberg (Styremedlem)

VALNEMND:

 • Anna Driveklepp
 • Aashild Longvastøl

REVISOR:

 • Åsa Farstad Langlo

PROGRAMKOMITE med ansvar for program på møta i: sept, okt, nov, febr, mars, april og mai:

 • Oddvor Hovden
 • Cecilie Wilhelmsen
 • Kirsten Engeset
 • Kirsti Garnes
 • Eli Lillås
 • Else-Mari Holsvik

INTERNASJONAL KOMITE med ansvar for Internasjonal dag i januar. Ørsta inviterer. Rosesal:

 • Sissel Andersen
 • Anna Driveklepp
 • Halldis Hamsaas
 • Berit Krøvel
 • Jenny Marie Martinussen
 • Svanhild Rostad

FESTKOMITE med ansvar for julefest og sommaravslutning:

 • Ingebjørg Fagerli
 • Torill H. Bjørneset
 • Aashild Longvastøl
 • Marit Helset
 • Sylvi Rønnestad
 • Kirsten Styr
 • Kjellaug Skogen

PROSJEKTKOMITE med ansvar for lokale prosjekt td. Songstunder, medlemsverving:

 • Torill Rødven Eide
 • Elisabeth Haavik
 • Britt Indresøvde
 • Åsa Farstad Langlo
 • Sylvi Lundberg
 • Borgny Molnes

Referat frå sommarmøte i Volda Inner Wheel onsdag 6. juni 2012

Vi møttes utenfor hotellet, fordelte oss i biler og kjørte til Mork. På forhånd hadde prosjektkomiteen gjort avtale om at vi skulle synge for pasientene på Nilletun og Morksenteret. Utvalgte sanger var; «Alle fugler,Gauken, Blåveispiken, Sønnavind, Jeg gikk en tur på stien og Malaika». Svanhild leste diktet «Du skal itte trø i graset». Alle IW-damene hadde «gule roser i sitt hår» under framføringa. Rosene ble samlet inn på slutten og overrakt til institusjonen. Pasientene var glade for besøket og ønska oss velkommen tilbake.

Haueleitet/museet var neste stopp, og der hadde vi avslutningsmøtet rundt langbord i Kornbergstova. Etter mye synging smakte det godt med «sommertallerken» og medbrakt drikke.

– Etter maten var det konkurranse, der grupper på tre skulle finne rette ordkombinasjoner. Stor konsentrasjon og bra resultat.

Kirsten Styr hadde deltatt på Convention i Istanbul og hadde fått IW-vimpel av distrikt 206 Italia. Denne ga hun over til Volda IW.

– President Aashild tok imot, og påtroppende sekretær Borgny skal sende takk. Under oddsalget koste vi oss med deilig kake, kaffe og prat.

3-min v/ Marit Helset; Hun leste «tanker ved kjøkkenbordet», som ei dame fra Syvde har skrevet ned. Tankevekkende ord.

– Marit hadde også trykt opp 11 gamle slagere, som kanskje kan være utgangspunkt for et nytt sangprosjekt. Sangene ble delt ut og sunget gjennom. Herlige sanger og flott initiativ.

– Aashild takka for sitt år som president ved å lese opp ei oppsummering av siste IW-år. Velskrevet på flott rim takka hun også alle som har hatt ego-foredrag og 3-min og ellers alle for godt arbeid i komiteer og styret.

Påtroppende president Else Mari fikk overlevert kjedet, og hun ga fine ord og rosenbusk tilbake, som takk for godt levert IW-år.  Medlemmene fikk utdelt oversikt over de ulike komiteene for neste IW-år. Øverste navn på komite-lista er leder i komiteen.

ISO-Sissel; minte om ISO-DISO-treff på Gardermoen til høsten.

– Lisbet ble heldig vinner av vinflaske.

– Kirsti, leder i festkomiteen ,som var ansvarlig for møtet, takka for kvelden og ønska god sommer.

Sekretær Halldis


Innkalling til sommarmøte i Volda Inner Wheel onsdag 6. juni 2012

Vi møtast utanfor Porse kl 17:40.

Program:

 • Vi køyrer til Mork-senteret og Nilletun, der vi skal synge frå «Vårens vakraste eventyr». Svanhild har laga eit lite hefte. Kl. 18:00 syng vi på Morksenteret, kl. 18:30 syng vi på Nilletun. Vi har på oss fargerike sjal og syng: «Alle fugler» tostemt, «Gauken» to gongar, «Blåveispiken» tostemt, «Sønnavind, «Jeg gikk en tur på stien» som kanon, og «Malaika» tostemt og to gongar. Svanhild sørger for gule roser, som vi overrekker etter opptreden.
 • Kl 19.30 møter vi på Haueleite i Kornbergstova. Festkomiteen bringer mat frå hotellet, men alle har sjølve med den drikka de vil ha.
 • Elles vanleg program.

Vel møtt!

Mvh
Borgny Molnes


Referat fra møte i Volda Inner Wheel onsdag 9. mai 2012

Vi starta møtet i auditoriet.

Svanhild (prosjektkomiteleder) orienterte om «ryddedag» i sentrum. Volda IW har tilbudt kommunen å rydde i gatene i sentrum før 17. mai, og i den forbindelse har Svanhild kontakta Malvin Kile ved teknisk etat. Kommunen setter sekker og river ved kirkemuren mandag 14 mai, og vi møter samme dag kl 18 til dugnad. For å skape blest om «prosjektet» møter flest mulig ved Møre sin redaksjon fredag kl 13. Dermed blir det fokus på IW i Møre lørdag.

Program for dagen var referat fra convention i Istanbul. Aashild viste bilder på stort lerret, og Aashild , Sylvi L, Oddvor, Anna og Kjellaug refererte morsomt og interessant fra reisa, utflukter, opplevelser, fester og møter. I tillegg til disse fem, var også Kirsten Styr med. Ialt seks deltagere fra Volda. Reisa gikk ikke helt problemfritt, men opplevelsene i Istanbul var mange og flotte. Den Blå Moskè, Sofiakirka, kryddermarked, båttur i Bosporos-stredet og Sultanens områder var noe av det som skapte begeistring.

Deltagerne fikk delta på ulike seminar, møter, ryst-sammen og gallamiddag.

Sjølve hovedmøtet åpna tradisjonelt med hilsener og kulturelle innslag. Viktige saker som ble vedtatt var:

 • Medlemmer i IW trenger ikke ha tilknytning til rotary.
 • Fortsatt 16 medlemmer i the board.

Neste prosjekt for IIW : «Give children a better life».

Neste IIW-presidenten sitt motta: «Be a friend».

Neste convention blir i København i 2015.

Mat og loddsalg etter forflytning til møterommet vårt.

Aashild overrakte gavesjekk til Halldis, som har fylt 70 år.

Anna formidla resultat fra forrige møtet, da medlemmene skrev ned synspunkt på «Kva er eit godt Inner Wheel-møte». Flest nevnte «godt og hyggelig samvær,» deretter «godt foredrag», så «bedriftsbesøk» og «songøvingar».
Anna refererte til dette resultatet på MITS-møte i Ålesund. Dette for å inspirere påtroppende klubbpresidenter.

Ego-foredrag av Oddvor Hovden. Hun er oppvokst på gård i Follestaddalen, og som odelsjente ble hun godt kjent med gårdsarbeid. Både seterdrift og fjellturer var gode barndomsopplevelser. Etter grunnskole ble det yrkesskole og handelsskole og arbeid i bank og kontor. Etter tre barnefødsler tok hun gymnas-fag og fikk arbeid ved Ørsta trygdekontor. Oddvor har mange interesser og hobbyer.

Sangøving. Vi sang «Gauken, gauken…» som øving til institusjonsbesøk på juni-møtet.

3-minutt ved Ingebjørg. Hun leste fra årsskrift til Norsk Mållag på slutten av 1800-tallet der bestemor til Ingebjørg hadde en artikkel. Vi fikk bl a høre en beskrivelse av hvordan folk i «provinsen» så på sentrumsfolket i Volda.

Avslutningsmøte 6. juni. Kirsti (festkomiteleder) og Svanhild(prosjektleder) orienterte. Onsdag 6. juni møter vi på hotellet kl 17.40 til fordeling i biler.

 • Kl 18.00 synger vi på Morksenteret.
 • Kl 18.30 synger vi på Nilletun.
 • Vi har på oss fargerike sjal og synger: «Alle fugler» tostemt, «Gauken» to ganger, «Blåveispiken» tostemt, «Sønnavind, «Jeg gikk en tur på stien» som kanon, og «Malaika» tostemt og to ganger. Svanhild sørger for gule roser, som vi overrekker etter opptreden.
 • Kl 19.30 møter vi på Haueleite i Kornbergstova. Festkomiteen bringer mat fra hotellet, men alle har sjøl med den drikken de vil ha.

Loddtrekning: Jenny Marie vant vinflaske og Eli et tyrkisk sjal.

Sang. Avslutta med «Sønnavind» og «Jeg gikk en tur på stien».

Sekretær Halldis


Innkalling til maimøte i Volda Inner Wheel onsdag 9. mai 2012 kl. 20:00 på Porse

Program:

 • Vi får reiserapport frå dei som var på Inner Wheel Convention i Istanbul. Dette blir spennande!
 • Elles vanleg program.

Vel møtt!

Mvh
Borgny Molnes


Referat fra møte i Volda Inner Wheel onsdag 11. april 2012

President Aashild ønsket velkommen med diktet «Å drysse stjerner».
Hun ønsket spesielt velkommen observatør Cesilie Wilhelmsen.

Lyssermoni-sangen ble sunget, mens Aashild, Else-Mari og Anna tente lysa. Jenny Mari fikk overrekt gavekort i forbindelse med 70 års dagen 10. mars.

Hovedprogrammet var ved Runa Bakke, og vi forflytta oss til auditoriet. Runa arbeider ved «Frisklivssentralen» i Volda, og hun orienterte om hvor sentralen er, når og hvorfor den starta opp, hvem som arbeider der, hva for tilbud den gir og hvem som kan benytte seg av tilbudene. Tanken bak tiltaket er at det både økonomisk og helsemessig lønner seg å forebygge framfor i reparere. Godt samarbeid mellom ulike ledd i helsetjenesten er viktig.

I 1993 starta Volda kommune et «Helse og miljø» prosjekt, der interesserte brukte et «tur og trim kort», en aktiv resept. I 2005 ble prosjekt kalt «Aktiv i Volda», og aktiv resept ble brukt. I 2011 ble «Frisklivs-sentralen oppretta. En frisklivs-rettleder i 50% stilling samarbeider med folkehelsekoordinator og helsesjefen.

Frisklivs-rettleder, leger og fysioterapeuter kan skrive ut frisklivs-resept/frisklivs-plan, som inneholder treningsopplegg tilpassa klienten. Det er viktig ikke å sette for høye mål. Det lages òg en oppfølgingsplan, slik at klienten blir fulgt opp og eventuelle forandringer kan gjøres. Målet er at klienten etter 3 mnd er kommet i gang med aktivitet. Aktiviter kan bl a være sykling og turgåing. Aktuelt er også etablerte treningsopplegg som Tren, Innersvingen, Varmvanns-bassenget, Revmatiker-laget. Når klienten sjøl må betale for disse aktivitetene, vil det virke mer forpliktende å fortsette enn om tilbudet er gratis. Målet med Frisklivs-sentralen er å få aktive innbyggere.

Else-Mari takka for interressant foredrag og overrekte rose, og vi gikk til det vanlige møterommet vårt.

Takkebrev. President Aashild overbrakte hilsen fra Volda Rotary, som takka for godt samarbeid med «eldrefesten». David sendte og takk for pengene, som var blitt sendt til David School.

Månedsbrev fra Distriktspresident Ivarrud ble referert.

Mat og loddsalg. Anna ble heldig vinner av vinflaske.

Gode Inner-Wheel-møter: Mens vi spiste ble det delt ut lapper der hver enkelt skrev ned 3 bra ting med et inner-wheel-møte. Anna fikk senere lappene. Hun skal samordne svarene og informere om resultatet på MITS-møtet til høsten. Dette for å gi gode tips til påtroppende klubbpresidenter.

3-min: Torill Rødven Eide leste diktet «Ikkje dytt». Diktet er aktuelt for menneker i alle livsfaser og i de fleste sosiale sammenhenger. Det gjelder å være et medmenneske og vise respekt for den enkelte. Også IW skal være ei forsamling der medlemmene ikke dytter.

Prosjekt-nemnda: Svanhild orienterte om sang (vårens vakreste eventyr) på Morksenteret og Nilletun 6.juni. Vi synger på Morksenteret kl 18 og Nilletun kl 19. Etter sangen tar vi avslutningsmøte på Haueleite.
På maimøtet 9. mai må vi gjøre avtaler angående rydding i gatene før 17.mai.
«Gauken, gauken..» ble sunget som øving.

ISO: Sissel orienterte om rosesalget. Det ble solgt 1000 roser og kr 20.000 kom inn. Av disse skal Sissel Blomster ha kr 8.500.
Kr 11.500 blir da sendt til narkotikahund-prosjektet.
Salget gikk greit, men flere bedrifter kan kontaktes på forhånd og Mega bør igjen bli en slagsplass/stand.

Månedsbrev fra DISO: Godt gjennomført treff. Veiledning for ulike verv ble gjennomgått. Medlemskap i UNISEF ble drøftet. Er dyrt. Fistula-prosjektet kan ikke avsluttes før medlemmene har drøftet det. Fra Norge reiser 65 damer til convention i Istanbull.

Referat fra distrikts-årsmøtet: Kirsti Garnes refererte fra sammenryst fredag kveld. Koselig treff med musikalsk innslag, loddsalg, mat og program/foredrag om Helsesport-senteret. Senteret har et opplegg for funksjonshemma barn m/familie i Valnesfjord. Dette i samarbeid med Helse-Nord og NAV. Borgny Molnes refererte fra møtet på lørdagen. President Ivarrud åpna møtet. Deretter fulgte musikalsk innslag, lyssermoni og hilsner fra ordfører i Bodø og rotaryklubber i Bodø. Presentasjon av gjester, 21 deltagere og 15 observatører. Rådspresident Sembsmoen leste rapporten sin, der hun bl a uttrykte bekymring for synkende medlemtall i IW. Det er også vansker med å fylle alle verv i distriktene. Hun mente at det kunne hjelpe om presidentvervene kunne vare i to år. Distrikt 27 oppretter ny bankkonto med formål å øke medlemmers mulighet for deltaking på årsmøtene. Alle klubber kan søke om tilskudd i følge oppsatte regler. Søknadsfrist 5.januar. Dette er en prøveordning, og medlemskontigenten forhøyes med kr75 for å dekke utgiftene. Dekking av reiseutgifter til Extension Organaizer ble vedtatt. Vedtak om at IW-Norge melder seg ut av UNICEF. Orientering om Liv Skudal sitt Opplæringsprosjekt MITS. Datoer for møter og økonomi ble bestemt. Handlingsplan Distrikt 27 for 2012 -2014 ble vedtatt.

Valg av nytt distriktstyre:

 • 1.visepresident Solveig Kristoffersen, Tromsø;
 • 2.Viseprsident Kari Juel Rogne, Ørsta,
 • Past president Ingebjørg Ivarrud, Bodø,
 • Ext.organiser Ingebjørg Ivarrud, Bodø,
 • Distriktssekretør Marit Røsvik Hanken, Ålesund,
 • Distriktskasserer Anna Driveklepp, Volda,
 • DISO Mona Sissel Emanuelsen, Fauske,
 • Distriktsredaktør Berit Kirkpatrick, Trømsø
 • Distriktsrevisor Toril Rødven Eide,Volda

ISO/DISO -treff 15.-16. sept.2012 på Radisson BLU Airport Hotell Gardermoen.

Distriktspresidentens reiserute for 2012/2013 ble lagt fram. Liv Skudal besøker Volda IW 23 sept. på IC-møtet. Søndagen ble brukt til gruppearbeid i forbindelse med Handlingsplanen. Der var og innslag om et prosjekt i Gana, som hjelper kvinner med oppstart av arbeidsplasser. Mer opplysninger på annekirsten50@hotmail.com

Vi avslutta møtet med «Blåveispiken».

Referent: Halldis Hamsaas.


Innkalling til aprilmøte i Volda Inner Wheel onsdag 11. april 2012 kl. 20:00 på Porse

Program:

 • Runa Bakke fortel om Frisklivssentralen – «Ein treng ikkje vere sjuk eller å ha ei diagnose for å vere deltakar på ein frisklivssentral.».
 • Informasjon frå årsmøtet i Bodø.
 • Elles vanleg program.

Vel møtt!

Mvh
Borgny Molnes


Referat frå marsmøte i Volda Inner Wheel onsdag 7. mars 2012

Visepresident Else-Mari ønska velkommen, og vi starta møtet med sangen «No livnar det i lundar».

PROGRAM v/ Hildegunn Valen Kleive. Kleive arbeider på Høgskulen og underviser i ulike religioner. Hun har intervjuet flere jenter i ungdomsskole og videregående på Sunnmøre om bruk av hijab. Det viser seg å være mange ulike grunner for hvorfor jentene bruker hijab. Også stor variasjon i når, hvor ofte og hvor lenge bruken er. Jentene får også stadig spørsmål om dette.
Ei jente ga uttrykk for at folk ser på klesplagget og dømmer ut fra det. Det inntrykket stemmer ikke nødvendigvis med det bæreren av hijab ønsker å uttrykke. Noen føler at hijabbruk ikke blir forstått. Bruk av hijab er ikke undertrykking, men blir ofte oppfattet slik.
Ei jente føler seg verdsatt og betydningfull når hun bruker hijab. Hijabbruk går mer på æresbegrep og kultur enn religiøs begrunnelse.
Mange føler at hijab er vanlig i hjemmemiljøet, men bruken kan variere fra nabolag til nabolag.
Mange muslimer som kommer til Norge er blitt overrasket over at muslimer uttrykker islam på mange ulike måter. Forhold i familien og personlige valg er avgjørende. Hos de fleste er den sosiale kontrollen på jenter større enn på gutter. Jentene må vise mer sosial kontroll. Valga de tar medfører derfor ofte dype refleksjoner.
Når barna blir ungdommer føler de ofte ensomhet fordi de ikke lenger får delta på vanlige norske ungdomsaktiviteter. Jentene må tenke nøye gjennom valga de tar og følge dem. De muslimske jentene går oftest rett hjem etter skolen og jobber med leksearbeid. De blir skoleflinke og er ambisiøse med tanke på utdanning.
Jentene trives i klasserommet. Her kan de være åpne og får bl a anledning til å forklare bruken av hijab.
Mange mener at de har større frihet som hijabbrukere på bygda enn i byen. I byene er det store grupper, og det fører til mer sladder og kontroll.
For noen er hijab blitt en del av kroppen, mens for andre gjelder regelen at de dekker seg for menn utenfor familien.
I dagliglivet godtar ungdommene sjøl at man bruker hijab eller ikke.

Sekretær Halldis takka for opplysende og interessant foredrag, ga rose og inviterte Hildegunn på mat og kaffe.

MAT og LODDSALG. Kasserer Torill R E var ikke på møtet, og Torill H gikk rundt med loddboka. Marit H var heldig vinner.

ROSESALGET. ISO Sissel orienterte om rosesalget lørdag 24 mars. Hun delte ut skriv med oppsett av oppgaver, tidspunkt og fordeling av medlemmene. Flere medlemmer var fraværende, og Sissel vil kontakte dem. Alle med plakater må ta dem med.

FØDSELSDAGMARKERING. Else-Mari gratulerte Kirsti G med overstått 60 årsdag og overrakte gavesjekk.

ELDREFESTEN 21 mars kl 16.30-19.00.
Svanhild orienterte om planene for festen og samarbeidet med Rotary. Har allerede hatt to møter og skal ha ett til før festen. IW si oppgave blir mat, kaffe og servering. De som kan, møter på kjøkkenet på samfunnshuset kl 14. Halldis, Marit, Jenny Mari og Åsa meldte seg, men flere som ikke var på møtet, vil blir forespurt. Anna skal ta seg av loddsalg, og gevinster blir planter, som har pynter borda under festen.

DISTRIKTSÅRSMØTESAKER v/ Else-Mari.
Pengestøtte til årsmøtedeltakere utenom president og visepr.:
Første prøveår bevilges kr 20 000 til kostnadsdekning.
Andre prøve år blir kostnadene dekt av økt medlemskontigent.
Vedtak 1:
For klubber med under 15 medlemmer, får søker dekt hotel, dagpakke og fest. For klubber med over 16 medlemmer, blir det gitt tilskudd til opphold.
Volda IW stemte for prøveordningen.
Vedtak 2:
Past president får dekt reiseutgifter.
Volda IW stemte for forslaget,
Medlemskap i UNICEF
Medlemskapet skal diskuteres på årsmøtet.

MITS: prosjekt for opplæring av påtroppende klubbpresidenter.

Det skal bevilges penger fra IWN-fondet til prosjektet, som starter i vår.

HANDLINGSPLAN DISTRIKT 27.
Åtte klubber hadde sendt inn tilbakemelding på handlingsplanen. Styret har behandlet disse og legger fram en ny plan. Den nye planen legger kun planarbeidet til distriktsstyret i første omgang. Den nye planen skal stemmes over på årsmøtet.

Volda IW stemmer for planen.

VALG AV DISTRIKTSTYRE 2012-2013.
President: Liv Skudal
1.vise: Solveig Kristoffersen
2.vise: Kari Juel Rogne
Sekretær: Marit Hanken
Kasserer: Anna Driveklepp
Redaktør: Berit Kirkpatrik
Revisor: Torill R Eide
DISO: ?

TAKKEBREV FRA BOLIVIA:
Else-Mari refererte brev fra barne-hjemmet i Bolivia, som tidligere hadde fått pengegave fra Ørsta og Volda IW-klubber.
Vokse og barn svært takknemlige for pengene, som skal gå til skolebøker.

BREV: Halldis refererte brev fra Internasjonal IW-president Catherine Refabert og månedsbrev fra distriktspresidenten. Ingebjørg Ivarrud.

AVSLUTNING : Vi sang «Blåveispiken» som avslutning på møtet.

Sekretær Halldis


Velkomen til marsmøte i Inner Wheel Volda onsdag 7. mars kl. 20:00 på Porse

 

Damer, det stundar mot vår og lysare tider!

Program denne kvelden er ved Hildegunn Valen Kleive som skal halde eit foredrag med tittelen «Med hijab på bygda».

Dette vert spennande, vel møtt!

Mvh
Borgny Molnes

 

 


Referat frå februarmøte i Volda Inner Wheel onsdag 01.02.2012

Program v/Anne Steinsvik Nordal, som orienterte om Nynorsksenteret, der hun har vært leder siden starten i 2005.
Møtet starta i auditoriet på hotellet.

I Volda er det tre nynorsk-institusjoner: Ivar Aasen-instituttet, som driver forskning og rettleder mastergrad-studenter. Ivar Aasen-tunet; museum og kultursenter. Nynorsk-senteret; nasjonalt senter for nynorsk-opplæring.

Det er sju slike nasjonale senter i Norge, og utdanningsdepartementet har det overordna ansvaret.  Sentrene jobber med opplæringa i ulike fag i skolen.

Senteret i Volda arbeider for nynorsk i opplæringa, og har lærere som målgruppe. Det er 6 ½ stilling knytta til senteret.
Nynorsk-senteret:

 • skal være en ressursbase for skolen.
 • skal drive forskning og utvikling.
 • skal gi informasjon om senteret.

Senteret har mandat til å styrke nynorsk-opplæringa. De prøver å finne lærere som lykkes godt med nynorsk-opplæringa og viser eksempler på gode undervisningsopplegg. De vil vise fram den moderne nynorsken. På senteret si nettside  finnes 22 filmer med undervisningsopplegg med nynorsk som sidemål. Der er også filmer om språkstimulering i barnehagen og ulike spill, som øker bokstav-og tall-forståelse.

Senteret bokanmelder alle nynorskbøker, som kommer ut. Bokmeldingene er beregna på lærere, for å lette arbeidet i valg av litteratur for elevene. Senteret har en tekstbase der de samler nynorsktekster fra aviser og blader. Tegneserier kan brukes for å motivere elever, og senteret har lagret mange serier. De har også undervisningsopplegg om hvordan man lager tegneserier.

Nynorsksenteret har fått gode tilbakemeldinger på arbeidet de hittil har gjort, men det er mye igjen å gjøre.

Torill Rødven Eide takka Anne for interessant foredrag, og overrakte rose.

Etter foredraget forflytta vi oss til møterommet vårt og koste oss med mat og prat, mens loddboka ble sendt rundt.

Valg av nytt IW-styre  2012-2013 ved Svanhild Rostad:

 • President; Esle Mari Holsvik
 • Vise-president; Eli Lillås
 • Past-president; Aashild Longvastøl
 • Sekretær; Borgny Molnes
 • Kasserer; Torill Rødven Eide
 • ISO;  Sissel Andersen
 • Styremedlem; Sylvi Lundberg
 • Revisor; Åsa Farstad Langlo
 • Valnemd; Anna Driveklepp og Aashild Longvastøl

3-minutt v/ Anna Driveklepp:

Anna tok utgangspunkt i hjulet som  ruller og indikerer at ulike verv i klubben skal fordeles på medlemmene etter tur. Å sitte i styret gjør at en blir kjent med klubbarbeidet og blir vant til å ta ordet. Nyankomne skal bli «varm i trøya» før de tar på seg verv, og det er tillatt å si nei. Anna vil lage et skriftlig oppsett om fadderordning og nye medlemmer i klubben.

Sang: «No livnar det  lundar».

EGO-foredrag v/ Jenny Marie Martinussen:

Jenny Marie er født i Florø, og flytta til Volda under krigen. Hun fortalte interessant og velformulert om oppveksten, skolegang, lærerutdannelse, arbeidsliv, interesser og viktige opplevelser.

Medlemsboka;  Medlemmene i klubben skreiv ned forandringer på ark, som ble sendt rundt. Videresendes innen 1. mars.

Eldrefesten; Svanhild refererte fra møtet med rotary, som er hovedansvarlig for eldrefesten. Festen blir 21. mars i hovedsalen på samfunnshuset. Hovedprogrammet blir om Sierra Leone-prosjektet, som Volda IW vil støtte. IW-medlemmene skal ordne med maten. Inngangspenger kr 50 og loddinntektene går til Sierra Leone.
Nytt møte med rotary før festen.

Sang; «Jeg gikk en tur på stien», som øving på «vårens vakreste eventyr»-opplegget vårt.

ISO; Sissel orienterte om rosesalget 24. mars. Detaljer og fordeling av oppgaver  på marsmøtet.

Månedsbrev; Sylvi leste opp månedsbrev fra distriktspresident Ingebjørg Ivarrud. Brevet inneholdt: Referat fra distriktsstyremøtet, utmelding av Moldeklubben, handlingsplanen, mangler DISO-kandidat.

Styremøtereferat; President Aashild refererte om valg av internasjonal visepresident Gabriella Adami fra  Italia og tretten kandidater fra ulike deler av verden til board directors.

Volda IW kan skaffe seg PR med bl. a. å være med handelsforeninga og kommunen på gaterydding før17.mai

På grunn av påske, flyttes aprilmøtet til 11. april.

Jubilanter; Kirsti Garnes 60 år fikk gavesjekk, mens Eli 59 år fikk lykkeønsker.

Utlodning; Kjellaug glad vinner denne gangen.

Avslutningssang;  «Alle fugler»også fra «Vårens vakreste eventyr» opplegget vårt.

Sekretær  Halldis


Februarmøte i Volda Inner Wheel onsdag 01.02.2012

Neste møte i Volda IW blir på Porse med Anne Steinsvik Nordal ved Nynorsksenteret, som foredragshaldar. Vi startar til vanleg tid kl. 20:00.

Vel møtt!

Mvh
Borgny Molnes


Referat frå januarmøtet onsdag 11. januar 2012.

På januarmøtene markerer vi Internasjonal-dag, og vi har møtene sammen med Ørsta Inner Wheel. I år var det vår tur til å invitere ørstadamene. Møtet ble holdt i aktivitetssenteret på Bakk-Ola-marka i Ørst, der leder i internasjonal komite, Sissel Andersen, har sin arbeidsplass.

Sissel ønska alle velkommen og orienterte om senteret og aktivitetene der.

Etter sangen » Vennskapsvise» ble ordet gitt til kveldens foredragsholder, Marte Heggedal Longvastøl.

Marte har flere ganger besøkt og arbeida på et barnehjem i Bolivia, og hun fortalte om oppstarten av barnehjemmet og hvordan hjemmet blir drevet i dag.

Det hele starta i 1997 da universitetslektor Anna møtte en foreldreløs gutt på gata. Hun begynte å gi gutten mat morgen og kveld, og snart var det en hel flokk med barn som møtte opp på gata for få mat. Barna flytta etterhvert «oppholdsplassen» sin nær universitetet, og barnas tydelige behov for trygghet førte til at Anna lot barna få flytte inn i hennes egen leilighet. Flere venner og kristne grupper ga økonomisk støtte, og etterhvert ble det bygd egne boliger for barna. Myndighetene skaffa areal til barnehjemmet med krav om solid mur rundt arealet.

I dag er det barnevernet i byen som velger ut barna, som får komme til barnehjemmet. Hundre barn bor nå på barnehjemmet, som består av flere leiligheter/hus. Et «foreldrepar» og tolv barn disponerer en leilighet/hus. Flere frivillige arbeider på barnehjemmet, og i 2006 starta norske frivillige å arbeide der.

På barnehjemmet blir det fokusert på utdanning, og alle får bo der til de er ferdig utdanna. Barna bruker mye tid på lekser og husarbeid, og jenter og gutter er likestilt. Leik og fritidsaktiviteter er og viktig i hverdagen. Bl.a. starta Marte med volleyballtrening, og hun har tatt med baller og treningstøy fra Norge. Når hun neste gang besøker barnehjemmet, vil hun starte undervisning i førstehjelp.

Else Mari ga rose og takka for tankevekkende og interessant foredrag.

Vi starta loddsalget med sangen «Eg veit ei lita jente», og loddpengene, ialt 4400kr, skal sendes til barnehjemmet i Bolivia.

3min var ved Eli Hals. Hun ønsket alle et godt nytt år og leste lederen i bladet «Vi over 60». Artikkelen handlet om alt vi kan gjøre for å oppnå «det gode liv.»

Berit Hattestad leste hilsner fra vennskaps-klubber.

Sissel Andersen hilste fra Volda sin vennskaps- klubb i Elmhut.

Kari Juel Rogne, president i Ørsta IW, takka for invitasjonen og orienterte om neste IW-møte. Hun nevnte prosjektet der Ørsta IW sender penger for å støtte en yrkesskole i Peru.

Aashild , president i Volda IW, takka Sissel og prosjektkomiteen for vellykka kveld og spesielt tantebarnet Marte for flott levert foredrag. Hun orienterte om distriksmøte i Bodø, og at det er mulig å søke om økonomisk støtte til reise og opphold. Aashild rundet av med diktet «Å drysse stjerner» av Bente Brattlund Meland.

Hele seks gevinster ble lodda ut før vi avslutta kvelden med sangen «Alle fugler»og ønske om tidlig vår.

Sekretær Halldis


Januarmøte i Volda Inner Wheel onsdag 11.01.2012

Møtet vert halde saman med Ørsta Inner Wheel på Bakk-Ola-marka i Ørsta den 11. januar kl. 19:30. Vi møtast på Porse kl. 19:10 for samkøyring.

Merk tida.

Tema for kvelden er foredrag om barneheim i Bolivia v/Marte Heggedal Longvastøl. Dette blir spennande, møt opp, damer!

Mvh
Borgny Molnes


Referat frå IW-julemøte på Porse onsdag 7. desember 2011

 • Festkomiteen tok imot i vestibylen på hotellet og serverte gløgg. Bare to av medlemmene var forhindra i å komme. Etter en halvtime med koselig småprat, ønska festkomite-leder Kirsti velkommen og ba alle finne seg plass rundt festdekka langbord inne i «bodegaen».
 • Med glitterkrans i håret rappet festkomiteen en liten velkomsthilsen:
 • » Kjekt med mange flotte tause, mat og hygge utan pause,
 • Med humøret er vi rause, mykje glede inga flause.
 • Litt personleg skal vi yte. Dei som vil kan gjerne skryte.
 • Smil og latter skal få flyte, når vi nå skal maten nyte.
 • Kirsti orienterte om menyen og programmet for kvelden før vi sang «Det lyser i stille grender»
 • Mens vi venta på maten, leste Aashild og Halldis opp julebrev fra andre klubber i distrikt 27. President Aashild refererte også måneds-brev fra distriktspresidenten. Det ble opplyst om Convention og distriktsårsmøtet i Bodø 16-18 mars.
 • Etter velsmakende svinefilè med soppsaus, ble sangen»En stjerne skinner i natt» passende innledning til kveldens program .
 • Britt leste ei fortelling av Leo Tolstoi.» Papa Panovas juledag».
 • Fortelliga handla om en ensom skomaker Papa ,som ønska å få besøk av Jesus. I en drøm lovte Jesus å komme på besøk juledag. Mange fattige og frosne ,som gikk i gata utenfor, fikk komme inn i det varme skomakerverkstedet, og Papa serverte kaffe. Et par små sko som han skulle gi Jesus, ble satt på føttene til en liten barbeint gutt. Hele dagen mens folk kom innom, kikka Papa ivrig etter Jesus. Om kvelden var han svært skuffet og gråt over at Jesus ikke hadde holdt løftet om å komme. Det fortalte han Jesus da han kom i drømmen også denne natta. Plutselig så han for seg alle menneskene, som hadde vært inn hos han juledage, og alle visket «Så du meg ikke?» Papa fikk da vite at alle disse menneskene han hadde hjulpet hadde vært Jesus. Papa følte en dyp glede for det han hadde fått oppleve.
 • Britt avsluttet med å minne om IW sitt motto, som er parallellt med denne julefortelling.
 • «Nå tennes tusen julelys» var passende som overgang til kveldens neste innslag.
 • Medlemmene skulle aktiviseres med en konkurranse/rebus. Åsa organiserte gruppeinndeling og premiering av vinnerlaga. Torill E, Borgny og Marit ble vinnere av hvert sitt pyntehjerte. Nestbeste lag var Aashild og Ingebjørg. Som belønning måtte de fortelle ei god historie. Aashild leste da morsom fortelling fra «Nisser kan også brukes om sommeren» av Unni Lindell.
 • Kaffe og deilig kake ble servert mens loddsalget pågikk. Loddsalget var forenklet ved at alle betalte kr 50, og loddet var et nummer skrevet bak på heftet med sanger som lå ved hver kuvert.
 • Åsa og Kirsten sto for treking av nummer og delte ut et pyntehjerter til vinneren. Alle fikk et hjerte som gevinst, og disse hadde pyntet bordet hele kvelden.
 • Berit krøvel ble tatt opp som nytt medlem, og President Aashild leste opp reglement og ønsket henne hjertlig velkommen i klubben. Varm applaus og glede over at medlemstallet vokser.
 • Aashild orienterte om distriktsmøte i Bodø. Hun har vært på de tre siste distriktsmøtene, og vil gjerne at en annen reiser i hennes sted for å få oppleve å være deltager. Ingen meldte seg, men fristen for påmelding er ut i januar.
 • -Brev med oppfordring om støtte til jordskjelvramma land skal behandles i styret før vi bestemmer noe.
 • -Eldrefesten som Rotary og IW skal arrangere blir onsdag 21 mars. Fordeling av oppgaver senere
 • Sissel orienterte om januarmøtet. Ørsta IW blir våre gjester på Bakke-Ola-marka i Ørsta. Vi møter ved hotellet KL 19.10 og fordeler oss i biler. Møtet er i forbindelse med internasjonaldag, og program blir foredrag fra barnehjem i Bolivia. Marit Longvastøl Heggedal vil formidle inntrykk og fakta fra sitt opphold der.
 • Møtet ble avsluttet med»Deilig er jorden».

Sekretær Halldis


Velkomen til julemøte i Inner Wheel på Volda Turisthotell onsdag 07.12.2011 kl. 19:30

Det vert velkomstdrikk, god mat, kaffi med meir, loddsal, ymse program med bl.a. 3-min.

Har du ei god historie på lager så ta den gjerne med!

Presidenten har kanskje noko på hjartet!

 • Pris pr. stk. kr 330. Drikke til maten kjem i tillegg.
 • Meld deg på til Halldis eller Åsa på tlf. 98014434, gjerne sms. Frist for påmelding: 30.11.2011.

Vel møtt til ein koseleg kveld.

Festkomiteen


 

Møte i Volda IW onsdag 2. november 2011 kl 20:00.

Vi starta møtet i amfiet på Volda turisthotell, der Høydal og Jøsok fra Volda Rotary fortalte og viste bilder/film fra Sierra Leona. Begge besøkte David School i april og monterte solcellepanel på taket av skolen.

I Sierre Leone er det bare 12 timer sollys i døgnet hele året, så med installert elektrisk lys kan klasseromma brukes hele dagen. Om kvelden blir romma brukt av de voksne. 286 elever får undervisning på skolen, og lærerne er innfødte med utdanning. Det er planlagt en ny skolefløy for de eldre barna. I tillegg til belysning gir elektrisitet mulighet for bl.a. å bruke videospiller og kjøleskap til oppbevaring av medisiner.

Foredraget starta med å formidle inntrykk fra sjølve byen Sierra Leona. Byen består av små hus med bølgeblikktak, og både småbiler og trillebårer deler plassen i gatene. Kolonialbutikkene er utendørs på fortauene, og vareutvalget svært begrensa etter våre forhold.

Initiativtaker David fra Ramsy og andre rotaryanere er svært populære når de kommer på besøk. Ungene stimler rundt utlendingene og er ivrige etter å få holde i ei hand eller bare en finger.

Skolebygget er sentralt plassert i byen og virker positivt på hele lokalsamfunnet. «David School » har også satt opp vannpumpe ved skolen. Ungene får et måltid på skolen, og foto viste blide og livsglade unger.

Volda Rotary har bidratt med mye til prosjektet «David School», både med kontanter, sko til barn og praktisk arbeid .

Både Høydal og Gjøsok kunne tenke seg å ta turen tilbake «David School».

Else-Marie ga foredragsholderne rose og takka for interessant og informativt foredrag. Volda Inner-Wheel har bidratt med penger til «David School», og det var kjekt å se hvordan penger kommer direkte til nytte. Vi skal også i år være med å samle inn penger til prosjektet

Mat/lodd:

– Etter foredraget samla vi oss så i det vanlige møterommet vårt til mat og loddsalg. Elisabeth Håvik ble heldig vinner av vinflaske,

Månedsbrev:

– Sylvi Lundberg leste brev fra distriktspresident Ivarrud, der hun bl a fokuserte på; -årets kvinnelige fredsprisvinnere, -sine besøk i klubbene i distriktet, -ønske om mer kontakt mellom klubbene, -innsending av forslag til distriktsmøtet innen 20 nov, -«Ryst sammen» 16 mars , -distrikts-samling 17-18 mars,- vennskaps-klubbene, -handlingsplan 2.

Handlingsplan2:

– I ei økt på 20 min arbeidet så klubben med forslaget til Handlingsplan 2. Vi ble delt i grupper og tok for oss hvert vårt mål. Forslag til forandringer ble samlet inn, og Aashild skal sammenfatte kommentarene.

E-post:

– President Aashild leste E-post fra distriktsvisepresident Liv Skudal, som har lest årsmeldinga vår. Hun roste Volda-IW for kreativt og godt arbeid.

ISO v/Sissel Andersen:

– Ingen fra klubben deltok på ISI/DISO-treff på Hell, og Sissel formidla fra innholdet i tilsendt referat;

 • Prostitusjon og menneskehandel i kommunene.
 • Fistulaprosjektet i Etiopia, som Norsk Misjonsselskap står bak.
 • Neste ISO/DISO-treff på Gardermoen 15-16 sept 2012.

Som leder for prosjektkomiteen, orienterte Sissel om møtet i januar 2012, med tema «internasjonal dag».

– Vi bruker å ha januarmøte sammen med Ørsta -IW og inviterer dem til Bakk-Ola-marka i Ørsta onsdag 11 januar kl 19.30.

– Marte Heggedal Longvastøl vil fortelle fra opphold på barnehjem i Bolivia.

– Ørsta IW blir bedt om å ha 3 min-innslaget denne kvelden.

3-min:

– Anna Driveklepp leste humoristisk fortelling om alle kvalifikasjoner en kvinne må ha dersom hun skal være aktuell søker til «Stilling som mor ledig». Ialt 13 krevende punkt må oppfylles.

Julemøte:

– Halldis orienterte om julemøte onsdag 7 des kl 19.30. Innbydelser ble delt ut

Vi avslutta med sang.

Halldis Hamsaas, sekretær.


Inner Wheel treff, onsdag 2. november på Volda Turisthotell.

Kjell Høydal og at Per Helge Jøsok stiller på møte 2. november og vil fortelle om ulike Inner Wheel-prosjekt. Møtet vert halde til vanleg tid, kl. 20:00 på Volda Turisthotell.

Vel møtt!

Mvh
Borgny Molnes


Referat frå møte i Volda Inner Wheel onsdag 5. oktober 2011.

Denne gangen møttest vi i Aasen-tunet, hvor Ottar Grepstad hadde hovedprogrammet.

Vi samla oss i amfiet, og med ord og bilder ga Grepstad oss et interessant innblikk i Olav H. Hauge sitt liv og dikting.

-Olav Hauge var født i Ulvik i Hardanger i 1908 og bodde der hele sitt liv. Han viste tidlig stor interesse for det skrevne ord, og skrev sitt første dikt 12 år gammel. Han førte liste over leste bøker, og som16 åring inneholdt lista 626 boktitler. Hauge brukte livet sitt som gartner og dikter. Han ga ut 7 diktsamlinger, skrev 4000 dagboksider, 3000 brev og omsatte 200 dikt fra andre språk. Olav Hauge sleit hele livet med et vanskelig selvbilde. Han skrev sjelden pent om seg selv i dagbøkene, og han var uvanlig selvkritisk. Flere perioder var han innlagt på Hvalen sykehus med diagnosen schizofreni. Sykdommen slo ofte ut etter at ei diktsamling var ferdigskreven. I en sykdomsperiode brente han utkastet til ei diktsamling. Senere samla han sammen kladder av denne samlinga og gav den ut. I 1961 fikk han kritikerprisen nettopp for denne diktsamlinga.

Våren 1975 kom billedveverske Bodil Cappellen inn i Hauge sitt liv, og noen år senere gifta de seg. Med Bodil fikk han et nytt liv med blant annet mye reising. Hauge var ikke vant til å treffe folk, og Bodil sa det var «som å temme en vill hest». Hauge uttalte «Eg vart gammal før eg vart ung».

Hauge døde i 1994.

Olav Hauge-stiftinga blei danna i år 2000 for å arbeide med dokumentasjon og formidling av forfatterskapet til Hauge. Det er reist en minnestein over Hauge i Ulvik, og Åsen-tunet er nå med å lage et Hauge-senter i det gamle herredshuset i Ulvik. To personer er allerede tilsatt, og åpninga blir i 2013-2014.

-Etter at Borgny hadde takka for flott foredrag og gitt rose, forflytta vi oss inn i kafeen, hvor det var dekka koselig langbord.

-President Aashild ønska velkommen, og «mellom bakkar og berg» blei sunge.

-Marit lete opp regnskap og budsjett. Som arrangør av Kvinneseminar, Rosesalg, Eldrefest og Distrikts-årsmøte kom vi økonomisk ut på plussida.

-Mens vi spiste deilig blomkålsuppe, var det loddsalg, og Kirsti var heldig vinner av vinflaske.

-Aashild refererte fra Intercity-møte i Ulsteinvik.

Engasjement i innvandrer-kvinner sine liv, utvekslingsstudenter, stoff til distrikts-redaktøren, medlems-bok, skjema12 , narkotikahundprosjekt, Fistulaprosjektet, «Education of young girls» på Madagaskar, handlingsplan for økt aktivitet i D27 og medlemsverving var saker på møtet.

-Flere medlemmers fødselsdager ble hedret med fødselsdags-sangen.

-Borgny hadde Ego-foredrag og fortalte interessant om barndom, utdanning og voksenliv.

-Sissel var ikke på møtet, så ISO-saker blir på neste møte.

-3-minutt hadde Torill H Bjørneset. Hun demonstrerte «muskelløft teknikk» for ansiktet, og alle fikk utdelt beskrivelse av teknikken og prøvetuber med ansiktsmaske. Deilig!

-Det ble snakka litt om program på møta framover vinteren, før Aashild avslutta med tre dikt av Olav H Hauge.

Halldis Hamsaas, sekretær.


Inner Wheel treff, onsdag 5. oktober på Ivar Aasen-tunet.

Ottar Grepstad held foredrag om Olav H. Hauge klokka 19.00 (merk tida)

Vi tek laust frå Porse 18.45, satsar på mest mogleg samkøyring. Foredrag blir klokka 19.00 i salen.

Etter foredraget trekk vi inn i kafeen der vi får mat, (brokkolisuppe m/brød, kaffi og dessert)

Der held vi vanlig møte, Aashild kjem med saksliste. Vi brukar den tida vi treng på Aasen-tunet.

Dette blir kjekt damer, vel møtt!

Mvh

Borgny Molnes


Referat frå møte i Volda Inner Wheel onsdag 7. september 2011.

Møtet ble holdt på bygdetunet/museet Haueleite i Kornbergstova.

Vi satt tett benka ved langbord i belysning fra stearinlys og med fyr på grua, og det ble straks intim og hyggelig stemning. Det det ble servert deilig grøt av lokalt kverna bygg og kokt på museet. Til kaffe fikk vi hjemmelaga sveler.

 • President Aashild ønska velkommen til nytt IW-år, og vi sangen»Titt eg minnast ein gamal gard», skreven av Ivar Åsen.
 • Lyssermoni ble gjennomført av Anna, Aashild og Else-Mari.
 • Museumsstyrer Heidi Thøni Sletten, som skulle ha foredrag meldte forfall, og Narve Birkeland steppa inn på kort varsel. Han fortalte om Volda Sogelag, som i år har 100 årsjubileum og er eier av bygdetunet/museet.
 • Eldste bygning er ei sengebud fra Kalvatn, som blei flytta til Engeset i 1911. Her sto buda alene i mange år og forfalt.
 • På 1940-tallet økte interessen for det ekte norske i hele landet, men for å få pengestøtte til vedlikehold måtte flere hus være samlet. Med innsamla og kommunale midler ble det kjøpt tomt på Roset (Haueleite). Sengebuda ble flytta fra Engeset til Haueleite, og i 1952 kom to nye hus bl.a Kornbergstova.
 • I 1994 kom stortingsmelding med finansieringsplaner for kultur i Norge. Dette sammen med fagfolk i lokalhistorie ved nyetablert Distriktshøgskule i Volda og nyskipa Volda Sogelag i 1977, skapte ny entusiasme for bygdetunet/museet i Volda. Sunnmøre Museum tilsatte Sverre Bjørdal som første museumsbestyrer for Volda Bygdetun. I dag har Bygdetunet 20 bygninger og i tillegg til omvisninger blir det arrangert offentlige og private arrangement i Bygdetunet. Heidi Thøni Sletten er museumsbestyrer i dag.
 • Etter deilig mat og interesssant foredrag refererte presidenten brev fra distriktspresidenten. Hun vektla årets motto: «Vær framsynt og sett høye mål.»
 • Ulstein Inner Wheel inviterer til Intercitymøte søndag 25 sept. Distriktspresident Ingebjørg Ivarrud kommer på møtet. Fire meldte seg til og reise til Ulsteinvik.
 • Anna orienterte om Convention 17-21 april i Istanbul. Interesserte må melde fra til Anna innen 15 sept.
 • Sveler og kaffe ble servert mens Torill Rødven Eide hadde ego-foredrag. Morsomt og spennende framført.
 • President Aashild refererte brev fra Volda Rotary om økonomisk støtte til «David school». Klubben gikk enstemmig med på å være med å arrangere eldrefest ,og at all inntekt derfra skal gå til David School.
 • Klubbmedlemmer sine fødselsdager ble markert med fødselsdagssang, og gavekort utdelt til Else-Mari og Oddvor.
 • 3min ved Sissel Andersen. Hun hadde vært i bryllup på bygdetunet i sommer og fortalte om festen.
 • Sissel er ISO i klubben og refererte skriv fra DISO. Invitasjon til ISO-treff. Sissel kan ikke reise. Usikkert hvem som reiser fra Volda.
 • Det ble oppfordret til å kummulere inn kvinner på valglistene ved kommunevalget.
 • Loddsalg og trekning. Aashild heldig vinner denne gang.
 • Anna refererte til Ørsta IW som hadde hatt et meget vellykket besøk av sin svenske vennskapsklubb.
 • Borgny orienterte om neste IW-møte, som skal være i Aasentunet. Det blir foredrag ved Ottar Grepstad.
 • Borgny har tatt på seg å oppdatere hjemmesida til Volda Inner Wheel.
 • Britt orienterte om ønska kandidater til Distriktsstyre. Ingen fra Volda stiller denne gang.
 • Møtet ble optimistisk avslutta med «Fager kveldssol smiler».

Halldis Hamsaas, sekretær.


Inner wheel treff på Haueleitet, onsdag 7 september

Nytt Inner Wheel år startar onsdag 7. september, og vi skal halde til på Haueleitet.

Vi møter i Kornbergstova klokka 20, der blant anna eit foredrag av Narve F. Birkeland, om Volda Sogelag står på programmet.

Vi får smake den berømte bygg-grauten som vert laga på bygdetunet, og vi får kaffi og nysteikte sveler.

Det blir ein spennande kveld med bl.a møtesaker, ego-foredrag m.m.

No vert det triveleg å møtast igjen.

Mvh

Borgny Molnes


Organisasjonsplan for Inner Wheel, Distrikt 27, 2011-2012

STYRET:

 • Aashild Longvastøl (President )
 • Else-Mari Holsvik (Visepresident)
 • Anna Driveklepp (Past president )
 • Halldis Hamsaas (Sekretær)
 • Torill Rødven Eide (Kasserar)
 • Sissel Andersen (ISO)
 • Sylvi Lundberg (Styremedlem)

VALNEMND:

 • Svanhild Rostad
 • Anna Driveklepp

REVISOR:

 • Åsa Farstad Langlo

PROGRAMKOMITE med ansvar for program på møta i: sept, okt, nov, febr, mars, april og mai:

 • Borgny Molnes
 • Else- Mari Holsvik
 • Jenny- Marie Martinussen
 • Elisabeth Håvik
 • Toril Bjørneset
 • Aashild Longvastøl

INTERNASJONAL KOMITE med ansvar for Internasjonal dag i januar. Volda skal invitere Ørsta. Rosesal:

 • Sissel Andersen
 • Sylvi Rønnestad
 • Sylvi Lundberg
 • Kirsten Styr
 • Eli Lillås
 • Torill Rødven Eide

FESTKOMITE med ansvar for julefest og sommaravslutning:

 • Kirsti Garnes
 • Britt Indresøvde
 • Sissel Andenes
 • Halldis Hamsaas
 • Åsa Farstad Langlo
 • Kirsten Engeset

PROSJEKTKOMITE med ansvar for lokale prosjekt td. Songstunder, medlemsverving:

 • Svanhild Rostad
 • Oddvor Hovden
 • Marit Helset
 • Ingebjørg Fagerli
 • Kjellaug Skogen
 • Anna Driveklepp

Viktige datoar:

 • ISO/DISO treff i Stjørdal 17. og 18. sept.
 • INTERCITYMØTE i Ulsteinvik søndag 25.september
 • Distriktspresident Ingebjørg Ivarrud kjem til Inner Wheel møte 4. oktober.

 

Foto: Anna Driveklepp og Sissel Andersen er klare med gule roser til alle som vil støtte arbeidet med å styrke Tollevesenet si avdeling med narkotikahundar.

Avisartikkel fra lokalavisa «Møre» i høve sal av roser 10. april

Volda Inner Wheel:

Roser for fleire narkotikahundar

I år som i fjor vil Volda Inner Wheel vil selje gule roser til inntekt for sitt nasjonale ”Narkotikahundprosjekt”. – Pengane vi får inn går uavkorta til Tollvesenet til innkjøp og opplæring av narkotikahundar som dei nyttar på grensestasjonane i sitt arbeid med å spore ulovleg innføring av narkotiske stoff til landet vårt, seier Anne Driveklepp og Sissel Andersen.

Heilt sidan 1997 har Inner Wheel vore sterkt involvert som bidragsyter til Tollvesenet sin ”stab” av narkotikahundar, og til no har Inner Wheel bidratt med å utdanne 11 narkotikahundar. Faktisk er dei fleste av Tollvesenet sine narkotikahundar sponsa gjennom frivillige organisasjonar.

– Ingen andre enkeltorganisasjonar i Noreg har bidratt her i like stor grad som Inner Wheel, noko vi sjølvsagt er stolte av, seier Driveklepp og Andersen.

Nødvendige hundar

Tollvesenet gir tydeleg uttrykk for at bidrag frå frivillige organisasjonar betyr mykje for tal narkotikahundar dei har til rådigheit og kvaliteten på det arbeidet dei utfører. Arbeidet med å syte for å stoppe importen av narkotiske stoff ved grenseovergangane er førsteprioritet for Tollvesenet, og dei treng mange og godt trena hundar til dette arbeidet som gjer det mogleg å avdekke import av narkotika allereie før den passerer grensa til landet vårt.

Startar salet

– Etter mange års aktivitet så har Volda Inner Wheel opparbeidd god kontakt med det lokale næringslivet når det gjeld dette tiltaket. Mange rosebukettar når ut til bedrifter, forretningar og andre næringsdrivande etter at vi har hatt kontakt på telefon, og vi i klubben set stor pris på den store velviljen her, fortel Inner Wheel-damene. – I tillegg så er medlemene våre på stands i Volda førstkomande laurdag. Etter avtale med butikkane så vert vi å finne på Spinneriet, Kiwi og Coop Mega. Vi ønskjer alle velkomne til å kjøpe med gule roser heim, og samstundes være med på å støtte ei stor og viktig sak for oss alle.

Hvis du fortsetter å bruke siden, godtar du vår personvernserklæring og bruk av cookies. mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close