Bodø Inner Wheel klubb

BODØ INNER WHEEL

Charterdag: 11. nov.1983
Charterpresident: Kari Kvaal
Fadderklubb: Tromsø
Medlemmer: 23
Møtedag: Andre tirsdag i mnd. kl. 19.00
Møtested:  Skagen 

BODØ BYEN VÅR.

Relatert bildeBilderesultat for Bilder av Bodø

Styret 2018/2019

 

PRESIDENT ELSA KARLSEN.

                            

Past president:                Liv Juul

Visepresident:                 Wenche Eiring

Sekretær/vara:                 Mona Karlsen/ vara, Turid Sandstrand

 Kasserer/vara:                Solveig Martinussen/ får hjelp til loddsalg etc.  møteavgift osv.)

Styre- og  Varamedlem:   Vigdis Isaksen/ Randi høyem

ISO:                                    Liv  Juul

Revisor:                             Unni Kristensen 

Sammensetning av komiteer 2017/2018

Valgkomité:                     Lise Engan, Lillian B.Johnsen, Liv Juul

 Internasjonal komité:     Liv Juul, V. Isaksen, Ingebjørg Ivarrud

Programkomité:               Bjørg andreassen, Liv Juul, E. karlsen

Vertinne/ Festkomite:      S. Martinussen, Lise Engan, I. Ivarrud

Vervekomite:                      Turid Sandstrand, Ingebjørg Ivarrud, Lise Engan        

Nettansvarlig                      Lise Engan 

Møteplan klubbåret 2018/2019

11. september:  Årsmøte. Bodøs historie gjennom 200år/ ved Oskar Berg. Bymuseet kl.19.oo                                                                                                                                               3 min. v         Rigmor

 09. oktober:           Medlemsmøte 3 min v/ Wenche Eiring     

 13. november:    Salgsmøte  3 min.v/ Lilli Ann

 11. desember:    Julemøte/med jubileumsmiddag på Bjørk restaurant.    3 min v/Lise

8.   januar:        Internasjonal dag. 3 min. Liv

12.   februar:    Valgmøte. Frivillig arbeid og Røde Kors. 3min v/ V. Isachsen

 12.   mars:      Kols koordinator Linda Djupos fra Bodø kommune.

  9.    april:       Omvisning på Adelsten Normann Museet. Vi spiser ute.

  07   mai.        Fellesmøte med Fauske i Bodø

 11.    juni:       Sommermøte. 3 min. v/Solveig

              Det tas forbehold om endring i programmet.

BODØ

Først og fremst er Bodø en kommune og er faktisk Nordlands største by og kommune, dette er målt etter antall innbyggere. Det er hele 51 000 innbyggere telt i 2017. Skal man sammenligne Bodø med resten av Norge er det faktisk Norges 15. mest befolkede by region og det er det kanskje ikke mange som hadde gjettet om denne nordlige byen. Det som mest sannsynlig gjør at det er såpass mange innbyggere i Bodø er at beliggenheten til Bodø er midt i fylket og ute ved kysten, noe som er utrolig attraktivt for mange. Kulturhuset i Bodø har hvert år rundt 70 000 besøkende som er fordelt på rundt 250 ulike arrangementer. Det er med andre ord utrolig mye kultur, underholdning og musikk som er ettertraktet i Bodø. Hovedscenen Sinus og Kulturhuset Gimle må nevnes her da de har eksistert siden 1980- tallet og på disse scenene blir det arrangert en rekke ulike konserter. Både Bodø Bluesklubb, Bodø Metal Klubb, X Rockeklubb og enda flere har faktisk et sted mellom 150 og 200 konserter hvert eneste år. I tillegg er det en rekke ulike musikkfestivaler som blir arrangert i Bodø hvert år. Nordland Musikk festuke er en av dem og denne blir arrangert hver sommer. I tillegg til dette finnes det Parken festivalen som blir arrangert hver høst.

Bodø Inner Wheel                                      Bilderesultat for Bilder av Bodø

 Vi holder våre møter på Skagen hotell andre tirsdag i mnd. Kl.19.00 Våre vennskaps klubber er  Piteå og Skjelefteå.   Møtene starter med at presidenten ønsker velkommen, og tenner lys. ISO har talerett på  hvert møte. Vi har også tre minutter hver gang. Mai møtet holdes annen hvert år mellom  Fauske  og Bodø. Sommermøtet er alltid koselig, med underholdning og god mat. I nov. har vi salgsmøte med utlodding av  håndarbeid og godt bakverk. Inntekten går til et godt lokalt formål. IW  Bodø er med å støtte Fistula prosjektet i samarbeid med NMS, støtter tollvesenet sitt kjøp av narkotika hund,SOS barnebyer og handikamp.    Pr. dags dato er vi   23 medlemmer. Dette IW året blir bla.viet til å rekruttere nye medlemmer. 

Referat Internasjonal dag 14.01.20

Til stede; 33 personer. (17 fra BIW, 5 fra FIW, 3 fra Bodø Røde kors, 2 fra kvinnenettverket Noor.
2 fra Krisesentret og 4 fra Sanitetsforeningen.
President Turid ønsker velkommen til alle fremmøtte og tenner 3 lys. Forteller litt om Inner
Wheel nasjonalt og om Bodø klubben.
Ber så representanter fra Bodø Røde Kors (BRK) komme frem før hun overrekker sjekk på kr.
10.000 til Røde kors – «ferie for alle» Leder i Bodø Røde Kors Øystein Nystad takker så mye
for pengegaven og forteller litt om Bodø Røde kors sine prosjekter og de verdier de står for. Liv ønsker velkommen til JURK s foreleser Veronika Wiese. Hun takker for invitasjonen og
starter med å si litt om JURK – juridisk rådgivning for kvinner, før hun foreleser om temaet
«kvinner og likestilling» der hun fokuserer på rettshjelptiltak for kvinner over hele verden –
Likestilling og diskrimineringsrett. Setter søkelys på historie, lovene og FN s
kvinnekonvensjon s betydning (1979) Veronika avslutter med å fortelle at JURK skal på
rettighets turne rundt om i landet fra uke 11. Kommer kanskje også til Bodø.

Markedsføring av klubben, lørdag 1. februar kl 10.00 -12.00 Skagen hotell, med påfølgende
lunsj.
Vera Isaksen og Kristine Solli fra Røde kors kommer og temaet er «markedsføring av
klubben»og bruk av «sosiale medier» – en vei til flere medlemmer.

 

 

Referat fra julemøte BIW – hos Turid den 10.12.19.

Turid ønsker velkommen, tenner lys og minnes Lilli- Ann Barth Johnsen som døde den 6 desember. «Vi
feirer denne adventskvelden i Lilli-Anns ånd» og Turid leser minneord over Lilli Ann.

Inner Wheel Norge skal velge nytt nasjonalt prosjekt. Liv informerer om de 5 prosjektene og deler ut en
stemmelapp til hvert medlem som er tilstede. Medlemmene stemmer over de 5 prosjektene, hver medlem
avgir en stemme som tilslutt legges i lukket konvolutt.Gruppearbeid på oktobermøtet. Vigdis refererer fra dette. Hva skal iw være fremover ? Vigdis sender svarene til alle medlemmer og kommer tilbake til temaet i ett senere møte.  BIW- Æresmedlem. Styret har besluttet å tildele Bjørg æresmedlemskap i Bodø IW.
Turid leser begrunnelse for utnevnelsen og tildeler diplom til Bjørg.
Bjørg takker for æresmedlemskapet, sier det er overraskende og en stor ære, før hun avslutter med
mottoet «together we can» Så synges Inner Wheel sangen.
Lise leser med innlevelse « julebord i enkeltmannsforetaket» før Turid tildeles blomst for sin gjestfrihet.
Kvelden avsluttes med at Turid leser en Inner wheel bønn og vi synger «Deilig er jorden»
Takk for et flott julemøte!

 

Referat 12.11.19. Salgsmøte

Wenche forteller om organisasjonen Inner Wheel, mens vi viser Power Point
presentasjonen av klubben og filmen «A Walk to Beautiful»
ISO – Liv gjennomgår de 5 internasjonale prosjektene som skal stemmes over
på julemøte. Prosjektene er: 1. Care Norge. 2. Dr. Mukwege. 3. Hamlin
Foundation. 4. NMS. 5. SOS- barnebyer.

Så er det tid for kveldens høydepunkt, auksjonen, med Lise som vår eminente
auksjonarius. Salgsbordet var fullt av flotte salgsvarer og det var god stemning
blant medlemmer og gjester under salget.
Salget innbrakte kr. 5. 157. Pengene inngår i gaven til Røde kors «ferie for alle»

Referat fra medlemsmøte i BIW den 08.10.19.

Turid gjennomgår budsjett og handlingsplan som blir enstemmig vedtatt.
Hun informerer spesiellt om at BIW skal gi kr. 4.000 til årets TV aksjon – CARE samt
10.000 kroner til Røde kors sitt lokale tiltak «ferie for alle»
Bjørg stiller spørsmål om prosjektene (narkotikahund/SMA) går av vår kontigent, da hun
mener dette ikke fremkommer i budsjettet. Styret undersøker dette. Neste møte er salgsmøte. Her oppfordres alle medlemmer til å ta med gjester og
selvfølgelig auksjonsvarer. Det må gis beskjed til sekretær hvem som kommer/ikke
kommer samt hvem som har med gjester.

Så er det tid for loddsalg før kaffe og gruppearbeid.
Medlemmene deles inn i tre grupper og skal svare på følgende spørsmål:
1a. Hva betyr ditt medlemskap i IW for deg?
b. Hva legger dere i ordet lojalitet til organisasjonen/klubben?

2. Hvordan ønsker dere at møtene skal være i forhold til;
a. Fagstoff om Iw og andre temaer/ekskusjoner.
b. Temafrie møter med bare klubbsaker og mulighet til kaffeprat.

Referat fra årsmøtet i BIW den 10.09.19.  IW-årets motto: «Together we Can»

Turid orienterer om hvordan hun tenker om sitt IW-år som president.
Hun kommer til å delegere jobbing internt i styret og til komiteene.
Kommer til å bli forskjellige møteledere på medlemsmøtene. Utfordringer fremover blir blant annet:
-Hva står Iw for?
-Hvordan bli mer synlig?
-Hvordan være mer nyskapende ?
-Veien videre… vi må dra lasset sammen.  Utfordringer fremover blir blant annet:
-Hva står Iw for?
-Hvordan bli mer synlig?
-Hvordan være mer nyskapende ?
-Veien videre… vi må dra lasset sammen.

Enighet i årsmøtet om å gi kr. 10.000 til Røde Kors « ferie for alle»
TV- aksjonen 2019 går til CAREs arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens
mest sårbare områder. TV- aksjonen skal gi kvinner mulighet til å tjene sine egne penger,
bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt. Årets aksjon går av stabelen 20 oktober. Safe motherhood ambassadør (SMA) er nå inne i 2 fase og kalles nå SMP . Safe motherhood
prosjektet utgår i 2020.    Kvelden avsluttes med loddtrekning av 4-5 gevinster som åpnes og vises frem.
3 minutter v. Elsa der hun forteller om opprinnelsen til Halloween – «Knask eller knep» som er 31 oktober

 

Referat  Sommermøte 11.juni 2019

Liv hadde sitt ISO-innlegg om valg av nytt nasjonalt prosjekt. Bodø stemte for organisasjonen
Care og Ålesund IW har sendt inn forslag på SOS-barnebyer. D-president Edita har fremmet
forslag om eget prosjekt i D27 som også skulle være Care. Det er nytt at også distriktet skal
ha et eget prosjekt. Vi er også noe usikker på om dette da vil kunne gå på bekostning av
klubbens evne til å støtte lokale prosjekt. Videre kan det være uheldig at det er samme formål,
både på nasjonalt nivå og på distriktsnivå.    President Elsa overleverte presidentkjedet til Turid som går på i kommende IW-år. Elsa takket
for sine 3 år og understreket at hun hadde likt vervet og lært masse. Hun ønsket Turid lykke til
i sin periode. Turid takket Elsa for hennes innsats og overleverte henne en blomst fra klubben.
Kristianna ble også overlevert en blomst som takk for at vi fikk være hos henne.Nydelig koldtbord var levert fra Sølvsupers kaferteria og kremkringle fikk vi til kaffen. Det
var også loddsalg med mange gevinster.

 

Referat fra medlemsmøte -Fellesmøte med Fauske Iw den 7 mai 2019.

President Elsa ønsker velkommen til alle medlemmer fra Fauske og Bodø Inner Wheel, samt til foredragsholder Sissel Høihjelle Michelsen. Kari, Elsa og Sissel tenner lys. Ingebjørg leser minneord over Erna Fandal, som døde 31.03.2019. Hun minnes med 1 minutts stillhet. Sissel H Michelsen er tidligere IIW Board Director 2016 2018. Hun forteller om vår organisasjons internasjonale liv og peker på noen utfordringer klubbene i Inner Wheel Norge står ovenfor. I tillegg sier hun; Klubbene er Iw s bankende hjerte. Klubbene kan også gjøre andre ting enn ordinære møter. Vi må være likeverdige partnere med Rotary. Ikke betal inn penger til prosjekter uten at vi blir promotert/ løftet frem Neste års motto blir «together we can»  kllubbene forteller litt om Iw årets aktiviteter/program. Først Mona E fra Fauske, som også hilser fra president Tordis Jentoft, så Elsa fra BIW.

Referat fra medlemsmøtet 9-april 2019

IW-årets bedriftsbesøk var lagt til gamle Fylkesmannsboligen – Hålogatun – som
i dag huser bla Bodø kunstmaleren Eilert Adelsteen Normanns malerier. Kunstmaleren var født i 1848 på Vågøya i Bodø Kommune og døde i 1918 i
Oslo. Han representerer senromantikken i sin kunstform og har nok hatt
Tiedemann og Gude som sine forbilder. Jensen fortalte om malerens oppvekst,
om hans utdanning i Bergen og Dusseldorf, om hans kunstskole og atelier i
Berlin og om hans sommerhus i Balestrand v/Sognefjorden. Vi fikk høre om
hans generøse kunstneriske støtte til bla kjente kunstmalere som Gunnar Berg
fra Svolvær, Jens Juel fra Kabelvåg og hans kontakt med Edward Munch.
Adelsten Normann er blitt kalt både for midnattsolens og fjordenes maler og er
representert i over 25 land. Hans malerier ble bla innkjøpt av keiser Wilhelm II
og Michael Jackson. Etter dette dro vi til China Garden hvor vi hadde et koselig måltid i lag.

 

Referat fra medlemsmøte 12.03 19

President Elsa ønsker velkommen og forteller kort om Inner Wheel og de prosjekter som BIW støtter.
KOLS koordinator Linda H Djupos fra Nordlandssykehuset ønskes velkommen.
Hun forteller om KOLS i er «historisk perspektiv» hvordan KOLS oppstod/oppstår, årsaker, symptomer
og behandling. I dag betegnes KOLS som er gruppe sykdommer (Kronisk obstruktive lungesykdommer).
Hun påpeker viktigheten av fysisk aktivitet og ernæring, i tillegg til medisiner.
Nyttig, informativ informasjon fra Linda, som avslutter med spørsmål fra medlemmene. Hun takkes med en IW rose. Resten av kvelden ble viet til DÅM 

    Referat fra medlemsmøtet 12 feb 2019

Røde Kors sitt frivillige arbeid var kveldens tema. Frivillighetskoordinator Vera Isaksen, Bodø Røde Kors, er tilsatt i betalt fulltidsstilling i organisasjonen og leder alt det frivillige arbeidet i Bodø. Hun er utdannet
journalist og brenner for sitt arbeid. Det fikk vi merke gjennom hennes store engasjement. Isaksen fortalte interessant om hvor og hvordan Røde Kors arbeidet.  Besøkstjenesten i sykehus, sykehjem, privat
 Besøkstjenesten i fengslet – eneste organisasjon som tillates innen fengsler
 Lån en Bodøværing og språktrening for nye landsmenn
 Vitnestøtte
 Hjelpekorpstjenesten og ferietilbud for sårbare barn/familier
 Brukthandelbutikken og Bua, utlånsbutikk av sportsutstyr som er blitt mektig populært    Kursvirksomhet/opplæringstiltak for frivillige som melder seg. Valgkomiteens forslag ble vedtatt ved aklamasjon.

Kveldens 3-min var ved Vigdis Isaksen hadde laget et lite dikt om de siste måneders
hendelser og tanker som fornøyet oss alle. Hun hadde kalt dette:
Andre gangs flytting.
«Er jeg kjerringa mot strømmen?
For nå har jeg vært på rømmen
bort fra det urbane – byens kjas og mas,
det var ikke sånn stas.

Referat fra medlemsmøte – Internasjonal dag den 10.01.19.

Presidenten forteller kort om Inner Wheel og IW s internasjonale dag. Foredragsholder Øystein Nystad. fortalte om Bodø Røde Kors. Røde Kors internasjonalt ble grunnlagt av Henri Dunant. Hovedkontor ligger i Geneve. Stiftet 1863. Røde Kors hjelper mennesker i hele verden, inkludert i nærmiljøet i Norge. Frivillige er tilstede for
mennesker som trenger støtte og hjelp. Røde Kors er verdens største humanitære bevegelse, med
unik tilgang og tillit i kriseområder. Røde Kors har en lang og sterk tradisjon ved ulike kriser og
katastrofer, der det er behov for helsehjelp verden over.
1. Avdekker og hindrer nød
2. Gir rask respons og lindrer når krisen oppstår.
3. bidrar til å styrke lokalsamfunnet.     Turid takker for flott foredrag og overrekker en sjekk på kr. 1.500

Distriktsprsidenten Edita gir oss informasjon om det som rører  seg i IW gratulere alle med 95 års jubileum og takker medlemmer, klubbstyret, distriktstyret og rådet. Videre minner distrikts president på «røderose aksjon» i D27. – Finne et lokalt prosjekt. Oppmuntre
til deltagelse. Fremtiden: Hva kan bli bedre? Hva skal vi gjøre? D27 får rådspresident om to år.

Takk til Fauskedamene som sporty stilte opp på den internasjonale dagen. På tross storm og uvær. Men sånn er det i dag  28.01 2019

 

 

 

 

Referat fra jubileumsmøte/julemøte på Bjørk restaurant den 11.12.18.

Kvelden åpnes med flott sang fra en gutt fra musikkskolen. Tordis Jentoft, president fra Fauske IW
gratulerer med dagen og takker for innbydelsen samt informerer om overføring av gave, kr. 500,- til Bodø IW. Videre forteller hun kort om IW, før gavekort på kr. 9 000,- overrekkes Jan Holt, tidl. overlege ved NLSH barneavdelingen. Gaven gis fra FIW og BIW til innkjøp av utstyr til barneavdelingen.  Jan Holt forteller litt historisk om Nordlandssykehuset og barneavdelingen. Han avslutter med å takke for gaven og sier pengens skal brukes til innkjøp av nytt/bedre utstyr til prematur/nyfødt medisin. Vigdis gir oss et flott tilbakeblikk på klubbens 35 års historie. Klubben ble chartret i 1983. Hun forteller videre om vennskap lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Fokus på hjelpsomhet og tjenester samt hva det har betydd å utvikle internasjonal forståelse bla. iforhold til våre hjelpeprosjekter
Hun fremhever møtene som BIW har hatt med salgsmøter, julemøter, sommermøter mm, samt den
gode kjennskapen vi har fått til Bodø by gjennom alle bedriftsbesøk og ny kunnskap gjennom
eksterne foredragsholdere. Videre roser hun Fauske IW, som BIW er fadder for, for godt vennskap
siden starten i 1996. Utfordringen er fortsatt rekruttering av nye/yngre medlemmer samt å få
medlemmer til å påta seg verv. Det er ikke like lett nå som tidligere å bekle dagens verv. Kan være
utfordrende for mange med dagens teknologi, travelhet mm . Kvelden avsluttes med sangen. «Deilig er Jorden»

Bilderesultat for Bilder av jul

Medlems møte den 09.10.18. Sted; Skagen Hotell.

Utdrag fra referat

  • Ved sykdom/fravær hos medlemmer er det fint om de som kjenner til dette kan informere styret, slik at noen fra styret kan holde kontakt med den som er borte/syk. 
  • Tema til verdenspresidenten for 2018 -2019 er Empower and Evolve – Styrke og utvikling.   «Mitt håp på temaet er å oppmuntre våre medlemmer til å utdanne seg på IW. Ved å undersøke, ære og lære fra IW arven, kan vi bruke denne kunnskapen til å sikre vår vekst, individuelt og kollektivt, og for å gjøre det mulig for IW å delta mer trygt og vellykket.«
  • Liv informerte om loppemarked i Rønvik kirke.

 

REFERAT  FRA ÅRSMØTET 11.09.2018

Program: Foredrag om byen vår, deretter årsmøtesaker.

  •  Årsmøtesakene, regnskap/budsjett,
  • Videre gikk vi over på handlingsplanen som medlemmene hadde fått til sendt
  • Eventuelt: Det bør ikke være foredragsholder på årsmøtet, da det kan bli knapt med tid til å
    drøfte årsmøtesaker.

 

Dette IW året startet allerede i aug.  20/8 -18 og her er referatet

BIW arrangerte et møte for å høre Sonja Kuspert fra Det Norske Misjonsselskap fortelle om
Prosjekt Safe Motherhood Ambassadors. Foranledningen til møtet var at Kuspert var på gjennomreise til Hamarøy og tok kontakt med Liv Juul
Liv sendte forespørsler til våre medlemmer om et slikt møte var interessant, selv om IW-året
ennå ikke hadde startet. Dette var flere interessert i, og dermed ble ideen født om å utvide kretsen,
få enda flere til å delta.
Fauske IW ble invitert , Liv kontaktet de 10 lokale misjonsforeningene og kateket Sølvi Malmbekk
lovet gratis lokale i Rønvik Kirke.
Vi var overveldet over at menighets stuen i Rønvik kirke var helt full av interesserte tilhørere da
møtet startet . Sonja Kuspert fortalte engasjert om forholdene for kvinner i denne delen av verden, provinsen rundt byen
Kamashi i den østlige del av Etiopia.
Skikken her er at kvinnen som skal føde må gå for seg selv i utkanten av landsbyen og være der
alene til barnet er født. Bare slik kan hun bevise at hun er en sterk og sunn kvinne.
Så vet vi jo at komplikasjoner kan inntreffe, og når ingen er der for å hjelpe, kan skadene bli store
og omfattende.
De Fistula-skadde kvinnene har vi jo hørt om, vi som har vært i samarbeid med NMS siden det
første prosjektet startet i 2005, men jeg tror at det Sonja fortalte så direkte nå,var ukjent for mange
av de fremmøtte.

Vi fikk høre om starten med de ti første Ambassadørene som selv hadde hatt Fistula-skader, menvar blitt operert og nå var friske.
Tanken bak SMA er nettopp at disse kvinnene skal være frivillige hjelpere i sine samfunn og være
med på å avskaffe den gamle Gumuz-tradisjonen med å føde ute.
Disse frivillige får et starttilskudd, men det er meningen at de etterhvert skal livnære seg selv, bruke
starttilskuddet som en investering i enkle foretak, f.eks holde husdyr.
Så langt i prosjektet er det blitt 40 Ambassadører, og prosjektet ser lovende ut.
I 2017 fødte 70% på helseinstitusjon.
Arbeidet er omfattende. Det handler om å gi opplysning om hvordan fødselsskader skjer.
Det skal motiveres til å gå til helsestasjonen for å søke hjelp, forebygge,
Gratis babylue og teppe fra Norge kan være en motivasjonsfaktor,
Videre kan nevnes opplæring til helsepersonell om denne virksomheten, samfunns kampanjer,
transport av syke/skadde til Addis Abbeba eller Methi.
Å ha en avslutning med festlige aktiviteter for de frivillege er motivasjon for dem.
Sonja viste bilder underveis. Hun anbefalte også filmen som mange har sett: «A walk to beautiful»
Nylig ble Fase 2 innledet.
10 nye kvinner skal få opplæring og de «gamle» skal inspireres på nytt.
Anti- Fistula grupper med unge, både gutter og jenter, er dannet.
Workshop for religiøse ledere skal hjelpe til i forebygging og reparering, dette regnes som viktig.
Helsekomiteer skal opprettes fire steder. Målet er å utrydde Gumuz-tradisjonen ( å føde ute).
Det er ansatt en dyktig mann som prosjektleder. Han er helsefaglig utdannet og snakker språket.
  

Hvis du fortsetter å bruke siden, godtar du vår personvernserklæring og bruk av cookies. mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close