Årets første Rådsmøte ble arrangert som et endagsmøte 27. 08. på Gardermoen. Spennende å møte alle de som skal være med å bestemme til beste for Inner Wheel Norge i dette Inner Wheel året. Vi hadde et spennende og godt møte.

Jeg kan nevne at Inger Bolton-King og Marit Stabell, fra D31s opplæringstreff, delte med de tilstedeværende, hva D31 legger vekt på med tanke på IIW og NIWR under sitt opplæringstreff. Som vanlig var det også innkomne saker, lovendringsforslag og vedtaksendringer. For å få en god gjennomgang av disse, nedsatte Rådet en utvidet Lovkomite, som skal legge frem hva som kan gjennomføres ut fra våre lover. Denne komiteen skal ha sitt første møte Mandag 2. oktober og det blir på Gardermoen. . Referat kommer til Distriktspresidentene så fort vi får det til.

Landstreff i Stavern ble neste punkt på programmet for meg. Dette er det allerede skrevet noe om på nettet, så les det og vit at det var et interessant og lærerikt treff. Ikke minst å få treffe IIW Presidenten, Dr Kapila Gupta.

EUROPEISK MØTE i Ålborg. Dette møtet står ikke i vårt budsjett, men som ny Rådspresident følte jeg for å bli kjent med hva som rører seg i Europa. Sissel H.M. og Helene M.T. var også deltagere. Jeg tok med meg min mann, og vi betalte selv alt deltagelsen kostet, men jeg skal si dere: Jeg følte at jeg fikk masse igjen for mine penger. Proposals til Convention ble diskutert. Det var godt og lærerikt. Full oversikt er det ikke lett å ha. Constitution Chairman Phyllis C. hjalp oss med det. Problemer/utfordringer er ofte like og denne gangen ble det nedsatt to grupper som skulle jobbe videre med
• Strategi utvikling slik at en ikke mister klubber. NR i Sverige, Margareta ,er leder av gruppen og Sissel H.M. er medlem i den.
• Rekruttering av nye medlemmer heter den andre gruppen og jeg ble leder av denne.
Gruppene skal ikke møtes annet enn på nettet, men på neste Europeiske møte, som skal være i Stavanger i 2018, så skal vi legge frem resultatene av gruppearbeidene.

17. september 2017. deltok jeg på RISO/DISO treff på Gardermoen. Jeg hørte Sonja Küspert fortelle om det videre arbeid i Blånildalen, fortsettelsen av vårt SMA-prosjekt. Sonja var inspirerende og alle DISOer og ISOer har fått en lenke til hennes foredrag og powerpoint som kan brukes i klubber og distrikt. Kjempeviktig.

Helgen 22.-24.09.2017. deltok jeg på Nordisk møte i Helsinki. I og med at jeg deltok på det Europeiske møtet i Ålborg, så hadde jeg møtt de fleste. Vi skrev admentments til et par av lovforslagene til Convention, Danmark v/NR og Past NR sender disse til HQ på våre vegne. Likeså diskuterte vi Europeisk Rally, som skal avholdes i 2019 i Rotterdam og alle de nordiske landene er invitert, hva med det Nordiske Rally da? Vi ble enige om å delta på Europeisk Rally og under det Nordiske møtet i 2019, vil vi evaluere hva vi skal gjøre i fremtiden. En viktig beslutning som har betydning for alle landene i Norden og hvor vi var samstemmige. EUROPEISK RALLY arrangeres altså i Rotterdam 13,14 og 15. september 2019. Mer info : www.innerwheel.nl/events. Email:iw.eurorally2019@gmail.com

I dag er det IWmøte i Kopervik og distriktspresident Berit skal delta.
Jeg ønsker dere alle flotte Inner Wheel dager. Sommeren er på visit her på Vestlandet. Den må ha tatt feil av årstidene, for på kveldene er det tydelig høst.
Kopervik, 26.09.2017
Liv Elin

RAPPORTER:
Rådspresident Liv Elin Broberg Lewin har som ser i teksten over her deltatt på to møter i regi av Inner Wheel International denne høsten. Første samling var Europeisk møte i Danmark og deretter deltok hun på Nordisk møte i Finland. Hun ønsker å dele sine opplevelser med oss og legger her ut begge rapportene:

Rapport til Norsk Inner Wheel Råds Distriktspresidenter og medlemmer fra det 11. Europeiske møte:
Rapport fra Europeisk møte 2017
Sted: Ålborg, Danmark
Tid: 7.-10. september 2017

Rapport fra Nordic Meeting 2017: Rapport fra Nordic Meeting 2017
Sted: Helsinki
Tid: 22.-24. september 2017

red.

Hvis du fortsetter å bruke siden, godtar du vår personvernserklæring og bruk av cookies. mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close