Helene med Inner Wheel hjul

Helene med Inner Wheel hjul

Kjære Inner Wheel venninner.

Velkommen til et nytt Inner Wheel år. Vi går et spennende år i møte. Nye kandidater er klar til å sette sitt preg på klubber og distrikt. Å påta seg verv, enten det gjelder Råd, Distrikt eller Klubb, krever litt av din fritid, men det er selvutviklende, vennskapskapende og ikke minst det å påta seg et verv gir deg  mange positive opplevelser. Ingen verv er soloverv, men et samarbeid mellom alle medlemmene i styret og klubb. Vi må alle dra lasset sammen for å utvikle IW, fornye oss, ikke minst i den nå fremherskende elektroniske verden.

Vi ser frem til Landstreffet  i Stavanger 5.-7.- september d.å. og  ikke minst til Convention i København  i første halvdel av mai 2015, hvor vi håper mange benytter anledningen til å delta. Å være på Convention er en opplevelse.

Vi minner om at vi trenger  forslag på nye kandidater til rådet; viserådspresident (2015-2017) og RISO (2015-2018). Ellers ønskes også forslag på kandidater  til distriktstyrene. Vår nye verdenspresident, Abha Gupta sitt tema er : ”Light the path”. Hun setter fokus  på vennskap, kjærlighet og hjelpsomhet.

Tilslutt: Bemerk alle tidsfrister. Forslagene til Convention er sendt ut, likeledes the Amendments. Veiledning for stemmegiving etc. vil bli sendt ut i september.

 

Ønsker dere alle lykke til i IW året 2014-2015.

 

Beste hilsen fra Rådspresident

Helene M Torkildsen

Arendal, 20. August 2014

 

 

Hvis du fortsetter å bruke siden, godtar du vår personvernserklæring og bruk av cookies. mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close