Høstens rådsmøte besto denne gang av 9 raske damer som møttes til to dagers drøftinger på Garder Kurs og konferansesenter. Været var et strålende høstvær, og vi kunne nyte utsikten av store nyslåtte kornåkrer utenfor vinduene. Noen fly var det også som landet og lettet der utenfor.

Bildet viser bak fra venste: Nina, Helene, Karin, Karin, Greta og Mette. Foran sitter Karin, Lisbeth og Cecilie.(Halldis ikke tilstede) 

Distriktspresident Mette R. Støtvig åpnet møtet med ord for dagen «Fortell meg» av Ragnhild Bakke Waale. Essensen i diktet er at vi alle trenger å høre at vi faktisk duger!

Planer, verv og økonomi
Rådspresident Lisbeth Nesteng ledet møtet som altså foregikk den første helgen i september. Det var mange saker på agendaen og alle distriktspresidentene la frem sine planer for kommende IW år. Et gjennomgående tema var hvordan vi skal bekle roller og gitt mandat i de ulike funksjonene i foreningen. Økonomi var selvsagt også et aktuelt tema, ikke minst hvordan vi skal sikre Reisefordelingens fremtid. Med synkende medlemstall blir jo kassen mindre, mens medlemmene bor jo like spredt som før? Kanskje kan vi sette opp digitale møteplasser for å minske reisevirksomheten, men uansett blir det behov for Reisefordelingen videre.

               Lisbeth og styret i farta

Hvordan motivere medlemmene til å ta ledende verv i råd, distrikt og klubber er et tilbakevendende og stadig aktuelt tema. Kanskje må vi tenke nytt i måten vi organiserer oss på? Foreløpig består vi av 4 distrikt etter at D 30 flyttet over til D 31. Dette ser heldigvis ut til å fungere aldeles utmerket! Så vi håper og tror at noen vil ta på seg nødvendige verv også i fremtiden, for videre drift av IW Norge.

Inner Wheel Nytt
Bladet Inner Wheel Nytt er viktig for oss alle, men det koster mye i både trykk og forsendelse. Ny løsning er at den enkelte kan tegne årsabonnement med 3 utgaver av bladet for kr 100,- og får dette sendt direkte til egen postkasse. Alternativt kan man selvsagt velge å lese det på IW nettside. Der legges bladene ut fortløpende og kan leses til enhver tid av alle som ønsker en slik løsning.

Prosjekter
Vår felles landssak, nytt internasjonalt prosjekt, hvor Dr. Mukwege og Panzi-hospitalet ble valgt som mottaker av vår støtte. Prosjektet er enda ikke klart definert, men det arbeides videre med avklaring av dette innen utgangen av 2020. Kirkens Nødhjelp bygger nå et nytt hus i tilknytning til Panzi- hospitalet. Her vil de ha plass til å ta imot 500 kvinner hver dag og tilby 100 sengeplasser. Kanskje går vi inn i et samarbeid her? Vårt nåværende prosjekt SMA løper jo ut dette året og pengene vi samler inn går fremdeles dit. Prosjektet Narkotikahund løper videre som før, og vi har snart penger nok til enda en hund!

Dette var en liten oversikt av noen de sakene som ble behandlet. Endelig og godkjent referat blir som vanlig lagt ut på Rådets hjemmeside. Det var to intense dager med mye engasjement og mange synspunkt som måtte luftes både i og utenfor møterommet. Neste rådsmøte blir holdt i slutten av januar, så bare kom med innspill med saker dere vil ta opp her. Rådet jobber for klubbene!

Sekretær Cecilie og D27’s president Karin sjekker papirene!

      Helene holder et engasjert innlegg

Arendal 07.09.20
Nina Gjermundsen

Hvis du fortsetter å bruke siden, godtar du vår personvernserklæring og bruk av cookies. mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close