Kjære IW medlemmer
17. mai er passert, her på Sunnmøre var det en riktig kald og grå dag. Godt vi har varme bunader en slik dag. No «stundar» vi virkelig etter sommeren og varmt og godt vær.

Mitt første år som Rådspresident er snart over. Når jeg ser tilbake, må jeg nok si at det er økonomien og tap av klubber og medlemmer som har preget dette året. Medlemmene stemte ja til å betale 50 kroner for bok og blad med stort flertall. Jeg takker alle medlemmene for hjelpen med å få til et brukbart budsjett. Rådet har også redusert sine kostnader, og vi vil framover prøve å redusere kostnader ytterligere.

Til høsten vil Blåboka komme ut uten lovdelen, husk å ta vare på den gamle Blåboken til den nye boken med lovdelen kommer etter Convention i Australia. For å imøtekomme medlemmenes ønske om sparing vil IW Nytt fra høsten bare bli sendt til klubbene for utlevering. Vi vil med disse to tiltakene spare ca. 50 000 kr.

I september skal vi ha Rådsmøte, der vi skal diskutere hvordan vi best kan møte utfordringene med synkende medlemstall. Klubber legges ned, nesten alltid er årsaken at ingen vil eller har tid til å ta på seg verv. Det er derfor viktig at alle medlemmene prøver å få med seg nye medlemmer. Vi trenger flere medlemmer for å få sterke, bærekraftige distrikter og klubber.
Vi er en internasjonal organisasjon. Skal vi fortsette med å tilhøre International IW, må rådet nødvendigvis bruke penger på å delta på møter for å holde oss informert og få impulser til beste for klubbene i Norge.

Nordiske møter holdes nå bare annet hvert år for å spare penger, og det er bestemt at bare Rådspresidenten reiser. Jeg syntes det var flott å møte de andre nordiske representantene, høre om deres problemer og ikke minst alt som var fint i deres distrikter og klubber.

Nå har jeg skrevet mye om det negative i Inner Wheel. Jeg vil avslutte med å presisere at det arbeides godt i mange klubber og vi har flotte prosjekter. I januar skal vi overrekke en ny sjekk til Tollvesenet og vi sender penger til Etiopia i oktober. Vi gjør en forskjell for mange, det er viktig å huske på. Vennskap, hjelpsomhet og internasjonal forståelse må vi alltid ha med oss.

Jeg ønsker alle en riktig god sommer, og velkommen tilbake etter sommeren til et nytt IW år.

Vennlig hilsen
Britt Johanne Indresøvde.
Rådspresident.

Hvis du fortsetter å bruke siden, godtar du vår personvernserklæring og bruk av cookies. mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close