Helene M. Torkildsen Rådspresident 2013-2015

Helene M. Torkildsen
Rådspresident 2013-2015

Kjære Inner Wheel medlemmer

Så er vi i gang med et nytt Inner Wheel år og mitt første år som rådspresident fikk en flying start med deltagelse på Europeisk IW møte i Luxembourg, den først helgen i juli d.å.. Her møttes 28 kvinner fra 15 land. Møteagendaen var lang og omfattende, med givende og interessante diskusjoner om aktuelle, nåværende og fremtidige problemstillinger, bl.a. de mulighetene vi nå har fått med forslag 17 fra Convention i Istanbul, åpne opp klubbene våre for andre kvinner enn de som har slektskap med en rotarianer eller Inner Wheeler. Fremtiden er kanskje: ”New Generation Clubs”? Et annet emne som fremkalte ivrig diskusjon var den digitale hverdagen som nå også har gjort sitt inntog i IW. Disse temaene sto også på agendaen på Nordisk Møte i Sundsvall, som ble avholdt i forbindelse med Rally nå i september.

Her har vi alle medlemmer av Inner Wheel, på alle plan, mange og spennende utfordringer, både på godt og på vondt. Inner Wheel i dag, iallfall i den vestlige del av verden, er preget av alderdom og gamle tradisjoner, vi har vanskelig for å omstille oss. Men vi må alle tenke fremover og da må vi fornye oss hvis vi skal holde følge med tidens utvikling. Og den går fortere og fortere.Så her har vi alle en jobb å gjøre. Når det gjelder nye medlemmer, så la ikke dette bare være noe som ”står på et papir”, men ta et tak og la det bli virkelighet. Kanskje vi skal gjøre, det som nå gjøres i Danmark: Rådet gir en pengegave, som skal gå til klubbens medlemmer, til den klubb som tar opp flest nye medlemmer i et IW-år? Vel, noe å tenke på.

Året Rally er nå også historie. Et meget vellykket arrangement, hvor den sosiale delen stod i fokus, men også mange interessante foredrag, bl.a. av Sissel H. Mikkelsen, som la vekt på forslag 17 fra Convention. Vår IIW president Gabriella Adami, gledet Rally med sitt besøk og det ble et hyggelig bekjentskap. Vi var 28 norske deltagere, noen med ektefeller, hovedsakelig representanter fra klubber rundt Oslo og Mjøsa. Det er å håpe at flere av våre norske IW venninner deltar på Rally eller Convention, spesielt bør vi nå animere vår nye medlemmer til å delta på disse arrangementene, da først ser vi hvor stor og verdensomspennende vår organisasjon er og vi knytter vennskap over landegrensene. Så, kjære Inner Wheel venninner, det er Convention i København i 2015. Men vi har også vårt Landstreff i Stavanger i sept. 2014, og Stavanger er vel verd et besøk.

Tilslutt vil jeg ønske dere alle et godt Inner Wheel år. Vi må nå alle ta et tak, slik at vår organisasjon får vokse og gro, legge forholdene til rette både for gammel og ung. Det skal være en glede å være medlem i Inner Wheel.

Husk:  –    Saker som man ønsker å ta opp på neste rådsmøte, må være rådet i hende innen 1. des. 2013. Neste rådsmøte, 1.-2.-februar 2014, Gardermoen.

–          Alle klubber må nå ha en oppegående mail-adresse. Dere som ennå ikke har fått dette i orden, vennligst bring dette i orden så fort som mulig.

 

Beste Inner Wheel hilsen fra

Helene M. Torkildsen, rådspresident 2013-2015 

Hvis du fortsetter å bruke siden, godtar du vår personvernserklæring og bruk av cookies. mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close