Kolsås Inner Wheel klubb

Charterdato: 12. februar 1986
Møtedag: 1. onsdag i måneden, kl. 18.30, ikke juli og august.
Møtested: Kolsås Seniorsenter, Brynsvn. 136, 1352 Kolsås
Fadderklubb: Sandvika Inner Wheel Klubb
Antall medlemmer: 24
KIW logo2

Styret 2021 – 2022

 • President Oddny Damsgaard, M 902 06 203
 • Visepresident Elin Borgen, 917 72 620
 • Pastpresident Inger-Johanne Skare, M 414 79 288
 • Sekretær Inger-Johanne Skare, M 414 79 288
 • Styremedlem Mette Skramstad, M 934 06 760
 • Styremedlem Bente Svendsgam, 976 97 061
 • Kasserer Sigrun Bergersen, 971 57 050
 • ISO Agnes Elisabeth Kolshus, M 997 98 315
 • Revisor Inger Marie Østerby, 994 08 997
 • Programkomité, Astrid Marie Øverland
 • Festkomité,  Berit Lütken, M 977 68 046
 • Internasjonal komité, Agnes Elisabeth Kolshus, M 997 98 315

Inter-City gruppe 2021-2022
Gruppen består av klubbene Follo, Fredriksten, Halden, Kolsås, Røa-Bekkestua og Tune. Follo er Inner Wheelårets vertskap.

Program 2021-2022
31. august – 1.september: 35-års jubileumsfeiring på Klækken Hotell, Ringerike
6 oktober: Baneheia-saken ved Bjørn Olav Jahr
3. november: Distriktspresident Greta Lyckander Falch: Inner Wheel saker. Vise president Katja O. Moe: europeisk møte i Berlin. Kåseri om forklær og forkle-bruk ved Åse Asheim Nielsen.
8. desember: Julemøte, Værtshuset, Bærums Verk. Om International Inner Wheel ved Sissel Høihjelle Michelsen
5. januar (internasjonalt tema): Tittel? ved Thorgeir S. Kolshus
2. februar (valg/ledsagermøte):
2. mars:
6. april:
4. mai: Vennskapsklubben Virum IK, København, på besøk?
8. juni: Sommermøte/Presidentskifte

DP Astrid holdt klubbforedrag på engelsk for vår flotte IIWP Kapila Gupta (se bildet)

Kolsås Inner Wheel støtter følgende prosjekter
Pikeleir – hvert år (Distrikt 31-prosjekt)
Narkotika hund – hvert år (nasjonalt prosjekt)
Bidrag til TUB-frim (nasjonalt prosjekt)
Safe Motherhood Project (i Blånildalen, Etiopia) – hvert år (nasjonalt prosjekt) i samarbeid med Det Norske Misjonsselskap

Vennskapsklubb – Virum Inner Wheel klubb, Sjælland, Danmark
4. mai 2022 (DFDS t/r). Besøk av Virum IW i Oslo?
9. mai 2019 (DFDS t/r). Besøk hos Virum IW i København
7. juni 2017 (DFDS t/r): Besøk av Virum IWK i Oslo
8. mai 2014 (DFDS t/r): Besøk hos Virum IWK i København
7. september 2011 (DFDS t/r): Besøk av Virum IWK i Oslo
Mai 2007 (DFDS t/r): Besøk hos Virum IWK i København

Historikk
Kolsås Inner Wheel Klubb fikk charter den 12.februar 1986. Charterpresident var Ranveig Bugge. Alle medlemmene er med i klubbarbeidet i forskjellige komitéer. Vi ser det som viktig at alle er engasjert i klubbens arbeid, og at komitélederne tar initiativ til møter en eller flere ganger i året slik at medlemmene kan diskutere komité-saker og ellers utvikle kjennskap og vennskap til hverandre.

Vi avholder møtene på Kolsås Seniorsenter som ligger ved Kolsås trikkestasjon. Møtene avholdes første onsdag i hver måned, unntatt i feriemånedene juli og august. Vi har gode foredragsholdere som kåserer om aktuelle emner. I mai 2011 feiret klubben sitt 25-års jubileum med en tur til Lillehammer og omegn samtidig som vi hadde presidentskiftet.  I 2016 feiret klubben 30-års jubileum, og en flott tur gikk til Eggedal med besøk på Blaafarveverket, Kittelsens hjem på Lauvlia, Skredsvigs hjem på Hagan og Nøstetangen museum i Hokksund. Overnatting, festmiddag og presidentskifte på Borgerstuen i Eggedal.  I «normale» år har vi en utflukt i juni på møtedagen.

De fleste medlemmene i Kolsås Inner Wheel Klubb er bosatt omkring Kolsås som ligger i vestre Bærum. Kolsås domineres av Kolsåstoppen, 338 moh, hvorfra det er vid utsikt over Bærum og Oslofjorden. Kolsåstoppen har bratte stup mot sør og vest, og disse er et yndet sted for fjellklatrere.

Mange har latt seg inspirere av Kolsåstoppen: Maleren Claude Monet tok med Kolsåstoppen i noen av sine malerier da han besøkte Sandvika og Oslo vinteren 1895. Filosofen Peter Wessel Zappfe kalte Kolsåstoppen for vestre Bærums Akropolis.

Klubben ønsker både gjester og observatører hjertelig velkommen til møtene.

Kontaktperson i Kolsås Inner Wheel for året 2019-2020: President Turid Wetlesen, M 908 88 328.

Landstreff, Stavern, 1.-3. september 2017
Vertskapet, Stavern Inner Wheel, ønsket IIW presidenten Kapila Gupta fra India og ca 125 innerwheelere fra Norge til 3 innholdsrike dager i Stavern. Bortsett fra vertsklubben var Kolsås den største klubben med sine 8 deltakere. Vi var innkvartert på Politihøyskolen, vegg i vegg med Fredriksvern Verf. På programmet stod flotte kulturelle innslag, interessante foredrag og guiding i nærområdet. Værguden var på vår side så sola skinte fra morgen til kveld hver dag.

   1. IIW presidenten flankert av Oddny og Ka-Jo
   2. Festmiddagen lørdag kveld, Mette i bildet
   3. IIW presidenten Kapila Gupta og Berit i en liten passiar.
   4. Nesjarmonomentet i Helgeroa. Monomentet, laget av kunstneren Martin Kuhn og av en 50 tonn larvikittblokk, ble reist i 2016 til minne om det største sjøslag i Norgeshistorien i år 1016.

Nordic Rally, Skagen, Danmark, 16.-18. september 2016
Verdenspresidenten 2017-18, Oluyemisi Alatise fra Nigeria, og ca 150 kvinner fra de nordiske land, deriblant 6 medlemmer fra Kolsås Inner Wheel, deltok på denne givende weekend med interessante foredrag, utflukt til Skagens Museum, lunsj på Brøndums Hotel og Grenen.
galla-2Verdenspresidenten og Kolsås Inner Wheel (fra venstre Mette, Kajo, Laila (pres.), Oluyemisi (verdenspres.), Viffen, Berit og Elin festkledde til gallaen.

galla-oluyemisilaila-2Pres. 2016-17 Laila fra Norge (Kolsås) og verdenspres. (2016-17) Oluyemisi fra Nigeria.

skagen

Hvitkledde kvinner på tur til Grenen.

Kolsås Inner Wheel 30 år
Kolsås IWK på 30 års jubileumstur 31.5-1.6.16 Kolsås feiret sine 30 år, i tillegg til markeringen i februar, med tur til Blaafarveverket, Kittelsens hjem på Lauvlia, Skredsvigs hjem på Hagan og Nøstetangen museum i Hokksund. Overnatting og festmiddag på Borgerstuen i Eggedal. En fantastisk tur!

Kolsås Inner Wheel hadde ellers sitt årlige ledsagermøte 3. februar 2016, og det var 40 personer (medlemmer, ledsagere og gjester) til stede denne spesielle kvelden. Vi hadde en liten markering av at klubben 12. februar fylte 30 år. Samme dag som Prinsesse Astrid, fru Ferner, Inner Wheel Norges Høye Beskytter, har bursdag. Dette ble markert med ost, kjeks og rødvin. Den store feiringen vil foregå til sommeren i mai/juni. Fra vår fadderklubb Sandvika som dessverre gikk inn i fjor, kom Gerd Jahren og Ragnhild Stangebye som var i fadderstyret den gang i 1986. Ragnhild gratulerte oss og holdt en nydelig tale til oss om vennskap. Vår charterpresident Ranveig Bugge holdt en interessant utvidet 3minutter fra den gang klubben ble startet.

Klubben brukte denne 30 års markeringen til å utnevne Ranveig til klubbens første ærsmedlem som en anerkjennelse og stor takk for den innsats hun har lagt ned i klubben fra dette første året som charterpresident og fram til idag. Hun har også gjort en innsats for distriktet bl.a. som Diso.

Æresmedaljen ble festet og et skriv som forteller hva æresmedlemsskapet innebærer, og en nydelig blomsterbukett i Inner Wheel farger ble overbrakt til en overrasket og glad charterpresident.

Åpent sosial Inner Wheel julelunsj på Værtshuset, Bærums Verk, desember 2015

Hyggelig sosial og uformell lunsj for Innerwheelere i desember på Bærums Verk Værtshus. Her avbildet boardmember Sissel Høihjelle Michelsen og president i Kolsås Astrid Øverland.

Astrid Øverland og Sissel Høihjelle Michelsen

Onsdag 4.november 2015 inviterte Kolsås Inner Wheel Klubb Board Director Sissel Høihjelle Michelsen og legatmedlem i Rømcke´s stiftelse, Birgitte Leisner Bjerkely til klubbkveld. Formålet med møtet var var å takke legatstyret og gi et innblikk i hva den generøse gaven har gått til, –  samtidig som Sissel orienterte oss om Fistula og internasjonale prosjekter de siste 10 årene.

Birgitte og Astrid

Birgitte Leisner Bjerkely og Astrid Øverland

President Astrid Øverland innledet om legatgaven til vårt Fistula prosjekt. En tilfeldighet gjorde at vårt medlem, Viffen Arnet, fikk høre om distriktslege Christian Rømckes familie legat som skulle avvikles. Styret i legatet synes at vårt Fistula prosjekt måtte være i legatstifterens ånd og i 2012 ble det bevilget kr. 60.000 til IW´s Fistula prosjekt.

Sissel nevnte i sitt foredrag at i januar 2006 var IW Norge i gang og på høsten samme år dro hun og Sidsel Bakken  avgårde for  å besøke prosjektet i Begi-Gidami-synoden helt vest mot Sudan. Da hadde allerede Western Synode i Bodji også begynt å bistå kvinner med fødselskader i sitt bispedømme. Slik fikk de møte begge. Sissel mener at de fleste kvinner kan sette seg inn i problemene og følelsene som slike utsatte kvinner har. Derfor mener hun også at vi har truffet en nerve hos oss selv med vårt IW Norge prosjekt.

Videre opplyser hun at i 2009 var vårt opprinnelige TV-prosjekt (innsamlingen DRØMMEFANGER) over, men da hadde IW Norge i flere år hatt egen innsamling for å fortsette det gode arbeidet sammen med Det Norske Misjonselskap og Mekane Yesu i Etiopia. Abeidet ble utvidet. IW Norge har sørget for utdannelse for fire jordmødre. Disse pengene, kr. 60.000, kom godt med i sluttføringen av denne utdannelsen. Vi takker på det varmeste både Birgitte og Viffen.

I fjor hadde IW Norge avstemming om nytt internasjonalt prosjekt. Etiopia og Fistula vant med overveldende flertall. Dette har blitt litt annerledes enn de forrige, for det er de fistula-opererte kvinner som skal gi info til fødende og få dem på sykehus til trygge fødsler. Disse kvinnene skal også hjelpes til et selvstendig liv med bl.a. økonomisk hjelp for å sette i gang eget arbeid.

Blånildalen er det geografiske området for dette prosjektet. Kvinner har tradisjon for å føde alene ute i skogen. Dessuten har de den laveste utdanningen av alle kvinner i Etiopia, forteller Sissel.

Så kjære Inner Wheel venninner, her har vi mye å utrette! Jeg ser fram til å lese alt RISO Grete skriver om fra sitt besøk i Blånildalen. Her vil vi få rykende fersk informasjon!

Kolsås, 9. november 2015

Astrid Øverland
President 2015-2016

 

Hvis du fortsetter å bruke siden, godtar du vår personvernserklæring og bruk av cookies. mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close