Larvik Inner Wheel klubb

Larvik Inner Wheel klubb har e-postadressa:iiw.no.Larvik@gmail.com og er  norsk klubb nr.0025

Charterdag er 01.juli 1960
Møtedag: 1.tirsdag i mnd.kl.18.00
Fadder : Tønsberg
Medlemmer : 14

 Larvik Inner Wheels  styre  2022-2023

President  :                          Mette S.Rosenvinge Støtvig
Visepresident                      Vigdis Moe Sannes
Kasserer   :                         Gerd Aslaug Røed Larsen
Sekretær  :                          Elisabeth Walle-Hansen
ISO           :                          Anny Karin Michaelsen
Styremedlemmer :              Laila Buaas (1)og Eva Barth Larsen Frøberg (2)

Foran: Sekretær og president. Bak fra venstre: ISO, kasserer, styremedlem (2), visepresident, styremedlem (1)

Alle styremedlemmene fortsetter  fra året før. Det er nokså høy gjennomsnittsalder i klubben, og nye medlemmer ønskes  hjertelig velkommen. Det er viktig å være klar over at det ikke lenger er nødvendig med noen Rotarytilknytning. Det er nok at man er interessert i Inner Wheels arbeid og har lyst til å bidra.  Det satses på å tilby et interessant program med gode foredrag og fine 3- minutters innlegg fra medlemmene som selv bestemmer innholdet. Dessuten har ISO bestandig stoff til videreformidling.  Øvrige klubbsaker utgjør selvfølgelig  en viktig del av møteprogrammet.  Klubben ser det som viktig å synliggjøre at det er snakk om en internasjonal organisasjon. Også det sosiale er vesentlig, og trivselen er stor i klubben. Medlemmene er aktive og engasjerte, selv om det er vanskelig å få dem til å påta seg verv.  Styret gjør bestandig en flott jobb, og vi er glade for å kunne gjenoppta møtevirksomheten høsten 2021 etter at koronapandemien satte en stopper for det i vår.

Vanligvis legges det opp til minst ett bedriftsbesøk i hvert semester. For høsten 2021 er det imidlertid ikke lagt opp til noe besøk:

Møtene holdes fortsatt stort sett privat hos dem som har stor nok plass. Møtene begynner nå kl.18.00 istedenfor som tidligere kl.19.00.  At man ikke har mulighet til å ha møter hjemme, er ikke til hinder for medlemskap. Det er vanlig at man først er observatør på noen møter før man bestemmer seg for å bli medlem. Vi synes det er hyggelig å ha fått  to nye medlemmer, Guri Ivarsdotter Steinsholt og Hildegard Andersen (tidl. Nøtterøy IWK)

Nytt medlem: Guri Ivarsdotter Steinsholt.

Klubben har et visst samarbeid med Stavern Inner Wheel klubb. F.eks.går det internasjonale møtet i januar på omgang mellom de to klubbene. I 2022 inviterer  Larvik  IWK til dette møtet.

 

Det ble ikke avholdt klubbmøter våren 2021, men medlemmene ble holdt skriftlig orientert av president og sekretær om saker og aktiviteter på andre nivåer i Inner Wheel.

Program for høsten 2021

tirs.07.09. Sommermøte på Mette Støtvigs hytte. Mat tas med.Kl.17.00 

Sommermøtet, som ble flytta fra juni til september , var som vanlig , trivelig på den koselige hytta, og det var veldig  hyggelig å kunne møtes igjen. Presidenten hadde mye interessant info. etter det lange oppholdet av klubbmøter.

Mette på sommermøtet

tirs.05.10. Møte hos Hildegard Andersen, Gråbrødregaten 26. Foredrag v/Trond Barth Andersen. Vertinnen ordner servering. Kl. 17.30 

Hildegard

Foredraget var meget interessant. Her står Trond med Sættargjerden. Hildegard var en fantastisk vertinne, og gjestene kunne ikke fått rost vertsfolket nok.

 

 

 

 

tirs. 02.11. Hos Vigdis Moe Sannes. Nansetbekkveien 2J.Besøk av DP Grete Holte Eriksen. Vertinnen ordner serveringen . Kl.18.00. Dessverre var DP forhindra. Hun vil følgelig besøke klubben en annen gang. Mette fortalte mye interessant om Inner Wheels historie. Hun har bestandig mye å bidra med, siden hun har vært engasjert medlem i IW helt siden 1969. Hun hadde dessuten en god del info. om aktuelle saker. ISO hadde også noe, og Eva hadde en artig 3 min.

                             

Alle de 14 medlemmene var til stede på møtet:                                                                                      

tirs. 07.12. Hos presidenten,Furuveien 5. Julemiddag og markering av klubbens 60-årsjubileum som var i 2020. Kl.18.00. Kr. 150,- til bevertningen. Utlodningen går til bidrag til narkotikahund. Tradisjonelt juleprogram.                                                                                                                                    Det ble som vanlig et veldig trivelig julemøte. Det var spesielt hyggelig at en observatør var med på festen. Bildet viser noen av damene som gleder seg over julesangene, som er et fast innslag på klubbens julemøter.

  

Program for våren 2022

11.01. Internasjonalt møte hos Vigdis Moe Sannes kl.18. Besøk av Rådspresident Lisbeth Nesteng m/sekr. om Dr. Mukweges prosjekt . Det vil bl.a. bli vist film om Dorcas Hus. Møtet er avlyst pga koronasituasjonen.

08.02. Merk dato, klokkeslett og sted. Kombinert internasjonalt møte og valgmøte i kafeen på Munken kl.19.00. Besøk av Rådspresidenten og Cecilie Hexeberg med program som annonsert for januarmøtet , i tillegg til valgmøte.

Dessverre var Rådssekretæren forhindra , men Rådspresidenten informerte om og viste bilder fra Dorcas Hus, en del av Dr. Mukweges prosjekt som IW støtter. Dessuten hadde Mette en god del info. om klubbsaker. Det sittende styret ble gjenvalgt med akklamasjon!  Det var et  hyggelig og interessant møte med godt  oppmøte der også Anne Karine Evensen fra Stavern  IW  deltok. Hun har hatt diverse oppgaver i IW lokalt og på distriktsnivå. Anne Karine hilste fra Stavern IW som dessverre legges ned 30.juni. Klubben har vært aktiv og har stått for flere store arrangementer, bl.a. et veldig vellykka Landstreff. Larvik IW er Stavern IWs fadder.

Første bilde viser rådspresident og klubbpresident. På det andre bildet sitter klubbsekretær og klubbkasserer i engasjert samtale.


                                     

 

01.03. Møte hos Vigdis Moe Sannes med besøk av DP. Grete Holte Eriksen.                                                                                                               Hyggelig og interessant møte med godt oppmøte av engasjerte medlemmer.                                                                                                                                                                                                             Ragnhild hadde en artig 3 min. om filmfestival i Haugesund.

05.04.Hos Laila Buaas med foredrag av Tor Buaas om Carl Nesjars liv og kunst. Et veldig interessant og fint møte.

                  

Glimt fra møtet der presidenten som vanlig hadde en del info. Tor Buaas er en dyktig foredragsholder som lærte oss mye. Vigdis hadde en interessant 3.min. om noen av sine fjerne slektninger. Medlemmene hygget seg, og vertinna hadde dekka fint bord med gode smørbrød.

     

 

 

03.05. Utflukt som planlegges av Eva Frøberg: Omvisning i Tanum prestegård og Tanum kirke kl.18.00.

Sorenskriver Jørn Holme, som bor på Tanum prestegård, var en interessant og meget inspirert omviser begge steder. Han fortalte også en del om Brunlanes. Prestegården har bl.a. to store stuer og et flott gammelt kjøkken. Den store bygningen inneholder også mange soverom og ikke å forglemme prestefruen Hanna Winsnes’  stue. Larvik IW hadde både en observatør og et par gjester med.

                       

                                   

 

07.06. Sommermøte på presidentens hytte med tradisjonelt innhold og utlodning. Nesten alle medlemmene møtte og hadde et fint og interessant samvær. Presidenten hadde som vanlig en del info., og sekretæren presenterte Årsmeldinga. Vi var egentlig litt imponert over klubbens arbeid. Berit Bartels hadde 3 min. om den ALS-rammede Lena Solberg fra Larvik. Det viktigste var likevel opptaket av vårt nye medlem Jorunn Foyn. Pengene fra utlodningen gikk til Ukraina. Som vanlig kunne vi nyte et deilig måltid.

             

 

 

Program for høsten 2020

tirs.01.09: (kl.17.00!) Oppstartmøte på president Mette Støtvigs hytte med info. og bl.a. velkomst for to nye medlemmer. Sosialt samvær med medbrakt mat.

tirs.06.10. Møte hos Vigdis Moe Sannes med foredrag av Margareta Eriksson : Sukker – vår verste helsefelle!

   

tirs.03.11. Møte hos Gerd Aslaug Røed Larsen med innlegg v/ Elisabeth Walle-Hansen: Intervju med Reidun Førde om å leve i usikkerhet.

tirs.01.12. Julemøte hos Mette Støtvig. Utlodning m.m. (Evt. Catering?)

 

Program for våren 2020

20.01. Buktasenteret ::Internasjonalt møte arrangert av Stavern IWK  Innlegg v/DP og foredrag av Hiam Al-Chirot om Syria.

04.02. Hovlandvn. 109 F : Valgmøte m/utlodning til SMP

             

03.03.Grevleløkka 12 : Fribyforfatter Wesam Almadi forteller sin historie (Utsatt til høsten)

14.04. Øvre Bøkeligt. 5 A : Berit Bartels om «Kunstneren og livskunstneren Lena Solberg fra Nanset (Avlyst pga koronakrisen)

05.05. Nansetbekkvn. 2 J : Margareta Eriksson holder foredrag om «Sukker – vår verste helsefelle!» (Utsatt til høsten)

02.06. Lydhusstranda : Tradisjonelt sommermøte på Mette Støtvigs hytte (Avlyst)

På grunn av koronakrisen ble det bare 2 møter dette vårhalvåret.

Program for høsten 2019

03.09. Besøk hos Lundhs A/S (NB! kl.12.30) Kanalgata 59. Omvisning og bedriftsorientering

     

 

01.10. Nansettbekkveien 2J. Foredrag ved Turid Bergene om Spanskesyken i Vestfold og Larvik (100 år siden)

 

05.11. Øvre Verksgård 28  Svend E. Hansen forteller om polarskuta Fram

03.12. Furuveien 5. Tradisjonelt julemøte hos presidenten

  

Program for høsten 2018

04.09. : Oddane Fort. Omvisning og foredrag v/ Halvor Oddane. (NB! Kl.18.30)

02.10. : Nevlunghavn Bakeri og Conditori A/S. Orientering om familiebedriftens historie og produksjon

06.11. : Nansetbekkveien 2J. Svend E.Hansen: Foredrag om Ove Gjedde på Halsen, koloniherre og riksadmiral i det dansk-norske riket på 1600-tallet

 

 

 

 

 

04.12. : Furuveien 5. Julemøte hos presidenten

 

 

 

 

 

Program våren 2019

15.01. Abax,Hammergt. 24. (Kantinen 1.etasje).  Internasjonalt møte der Stavern IWK inviteres. Foredrag av Bruce Atle Karlsen: Minerydding i regi av Norsk Folkehjelp.Foredragsholder meldte avbud. Program om ulike bistandsprosjekter v/Mette Støtvig og Berit Bartels. Sted: Furuveien 5.

 

 

 

 

 

05.02. Hovlandvn.109 F :Valgmøte m/utlodning til narkotikahund.

05.03. Skrenten 14 : Vigdis Moe Sannes om svigerfarens opplevelser under krigen.  

02.04..Bøkeligt.5 A : Gründer Anne-Lise Torp Sells forteller om sitt firma.  

07.05.. Saltbrygga, Østre Halsen : Orientering og omvisning v/Tormod Hjortland.

04.06. Lydhusstranda: Tradisjonelt sommermøte på Mette Støtvigs hytte.  

 

 

 

Landstreff i Stavern 1. – 3. sept.

Høstprogrammet 2017 ser slik ut:

05.09.Havsjåveien 5 :Åpent møte supplert med utdrag av TV-program om omskjæring

16.10.Besøk av Distriktspresidenten på Buktasenteret i Stavern.Larvik IW er vertskap.

07.11.Øvre Jegersborggt.1 : Årets bøker v/Karen Johanne Nordskog

05.12.Utsiktsveien 17 : Julemøte med utlodning hos Presidenten

Våren 2018 

15.01.: Stavern IWK inviterer til Internasjonalt møte

06.02. Valgmøte i Øvre Bøkeligt.5A

06.03.Besøk hos Frivilligsentralen,Kongegata 18 (NB! Kl.12)

03.04.Skolen i dag v/Trine Røed Larsen på Ra ungdomsskole

08.05.Bedriftsbesøk hos Nortura Tønsberg/Gilde,Åskollen 3,Sem (NB!Kl.12)

05.06.Sommermøte på president Mette Støtvigs hytte på Lydhusstranda

Internasjonalt møte in Stavern.Tema:Eritrea

Interessant 3 min.om Gabriel Scott v/INger Margrethe Næss På valgmøtet hadde Inger Margrethe Næss 3 min.om Gabriel Scott

Presidenten takker Trine for møtet på Ra Ungdomsskole

Info. v/ Tvedten på Nortura

DP takker Holmestrand IW for flott InterCity-møte 8.mai.

Fra høsten 2017

Møte hos Laila 5.sept. om G.Gaudernack og hans emaljeteknikker.

Også fra møtet 5.sept.

Pres.i Stavern IW,DP og Pres.i Larvik IW på møte 16.okt.17

For IW-året 2016-2017 ser høstens program slik ut:

06.09.Mellomgata 22   «Hvorfor Kirkens SOS?»

04.10.Bøkeligata 5A    «Ungdom» v/Trine Røed-Larsen

01.11.Viljaveien 11     «Natur i Larvik» v/Bjørnar Borgersen

06.12.Utsiktsveien 17 Julemøte m/utlodning

Møte hos Gro Bigseth i sept.

Møte hos Gro Bigseth i sept.

Besøk av D-pres.i Stavern 17.10.

Besøk av D-pres.i Stavern 17.10.

Fra møtet i nov.hos Eva Frøberg

Fra møtet i nov.hos Eva Frøberg

Nov.møtet om "Natur i Larvik"

Nov.møtet om «Natur i Larvik»

Julemøte hos president Mette 6.des.

Program for våren 2017

10.01.Tollboden  «Flexid – fleksibel identitet» v/Heidi Reif og Kjell Østby

fra Norskskolen

07.02.Valgmøte, i  Øvre Bøkeligt.5A

07.03.Grete Eriksen med film om «Safe Motherhood Ambassadors», i Viljaveien 11

04.04.Ragnhild Bakke Waale om temaet «Neste øyeblikk er åpent» , i Hovlandveien 109F

02.05.Tone Brandsæter forteller om sitt livsstilskonsept på «Hungry Heart Cafè»,omvisning og suppe m/tilbehør,Sigurdsgt.3

06.06.Sommermøte på Mette Støtvigs hytte på Lydhusstranda

Ekstra: Markering av kvinnedagen 8.mars i Kulturhuset Bølgen sammen med Larvik soroptimistklubb og Larvik sanitetsforening som har stands sammen med Larvik IW. Kl.19.00 vises den saudiarabisk-tyske filmen «Den grønne sykkelen».Det er den første filmen som er laget i Saudi-Arabia,og den har en kvinnelig regissør.Filmen handler om ei 10-årig jente som har et veldig sterkt ønske om å få en sykkel.Det er forbudt for jenter å sykle,siden det heter seg at det kan føre til at de ikke vil kunne få barn.Men hun gir seg ikke så lett.Filmen som er åpen for alle, koster kr.100,-

Standen i kulturhuset Bølgen på kvinnedagen

18.-19.mars : Distriktsårsmøte i Kragerø

 

Bilder fra våren 2017

Internasjonalt møte 10.jan.

På internasj.møte var også pres.i Stavern IW med

Fra valgmøtet 07.02.

Fra valgmøtet

Tidl.RISO Grete Eriksen om SMA på marsmøtet

Ragnhild Bakke Waale hadde programmet på aprilmøtet

På maimøtet besøkte vi kafeen «Hungry Heart»

 

Hygge på hytteterrassen på sommermøtet

Sommermøte 6.juni.Sekretæren leser Årsmeldinga

For IW-året 2015-2016 ser høstens program slik ut:

01.09.(tirs.) Omvisning på Tjølling Bygdetun v/Berit Lund,Tjølling historielag

06.10.(tirs.) Eva Frøberg har Overraskelsen som tema

03.11.(tirs.) Miljøterapeut ved Thor Heyerdahl vgs.Tonje Nordli forteller om sitt arbeid

01.12.(tirs.) Julemøte m/utlodning.Det blir også en liten markering av klubbens 55-årsjubileum som egentlig var 01.juli

Glimt fra høsten 2015

Besøk på Tjølling Bygdetun

Besøk på Tjølling Bygdetun

Oktobermøte hos Eva Frøberg

Oktobermøte hos Eva Frøberg

Tonje Nordli forteller på møtet i november

Tonje Nordli forteller på møtet i november

Julemøte med opptak av Anne Line Mehlum

Julemøte med opptak av Anne Line Mehlum

Program våren 2016

18.01.Stavern IW inviterer til internasjonalt møte på Buktasenteret.Maria Nyegaard Mikkelsen:Opplevelser fra et år i en annerledes verden.Ut i verden,inn i hjertet.

02.02.Valgmøte med utlodning og tradisjonelt innhold.

01.03.Møte på Bøkekroa med Distriktspresidenten.Stavern IW inviteres.

05.04.Aage Sletsjøe: Bøkeskogen før – nå og i fremtiden.

03.05.Besøk på Halle Mølle.

07.06.Sommermøte med tradisjonelt program.

Glimt fra våren 2016

Pres.i Stavern IW,Ragnhild Bull Hansen takker foredragsholderen

Pres.i Stavern IW,Ragnhild Bull Hansen takker foredragsholderen

 Valgmøte hos Berit Hem

 Aprilmøte om Bøkeskogen

 Besøk på Halle Mølle i mai.

Pres.Mette Støtvig utnevnes til æresmedlem på sommermøtet 2016

Pres.Mette Støtvig utnevnes til æresmedlem på sommermøtet 2016

———————————————————-

IW-året 2014-2015 .

Glimt fra høsthalvåret 2014

.Flott tidsriktig antrekk.Lars Magnus og Anne Hesselberg om temaet 1814.

Lars Magnus og Anne Hesselberg i tidsriktig antrekk

på møtet 02.09.14

Noralv Breivik forteller på oktobermøtet

Noralv Breivik forteller på oktobermøtet 07.10.14

Om healing på novembermøtet

Om healing på novembermøtet 04.11.14

Julemøte hos presidenten

Programmet for høsten 2014 så slik ut (Bilder ovenfor)

02.09.Anne og Lars Magnus Hesselberg forteller om 1814

07.10.Lege Noralv Breivik om sitt arbeid for Leger uten grenser i Sierra Leone

03.11.Healing og husrens v/ Torill Kvaløy

02.12.Julemøte med tradisjonelt innhold.

 

Bilder fra våren 2015

Ingeborg Kulseng og Assad Jan på internasjonalt møte i januar

Ingeborg Kulseng og Assad Jan på internasjonalt møte 06.01.15

 

Karianne Balchen og Rafael Gallegos på januarmøtet

Karianne Balchen og Rafael Gallegos på januarmøtet

IW valgmøte 3.2.2015 003

Elisabeth Walle-Hansen tas opp som medlem 03.02.15

Omvisning på Mesterfjellet skole

Omvisning på Mesterfjellet skole

 

En kaffetår etter omvisningen 03.03.15

En kaffetår etter omvisningen 03.03.15

 

"To elleville damer"sammen med president Mette Støtvig 14.04.15.

«To elleville damer»sammen med president Mette Støtvig 14.04.15.

Thor Buaas kåserer om Larviks æresborgere 05.05.15

Tor Buaas kåserer om Larviks æresborgere 05.05.15

Presidenten takker avtroppende styremedlemmer på sommermøtet 02.06.15

Presidenten takker avtroppende styremedlemmer på sommermøtet 02.06.15

 

Program for møtene våren 2015 : (Bilder ovenfor)

06.01.15 Internasjonalt møte med Stavern IW som gjester.Tema er «Kombiklassen» for minoritetsspråklige elever på Thor Heyerdahl vgs.Studierektor Karianne Balchen og teamleder/prosjektleder Ingeborg Kulseng informerer.Elev Assad Jan og Larvik Rotarys utvekslingsstudent Rafael Gallegos deltar.

03.02.Valgmøte med utlodning og opptak av nytt medlem.

03.03.Omvisning på Nye Mesterfjellet skole (1-10) ved rektor Eva Lise Børven Olsen

20.-22.03.Distriktsårsmøte i Farsund

14.04.Bokmøte:Anne Flåen «To elleville damer gir full gass»

05.05Foredrag ved Tor Buaas om Larviks æresborgere

02.06.Sommermøte med tradisjonelt innhold.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis du fortsetter å bruke siden, godtar du vår personvernserklæring og bruk av cookies. mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close