Stord Inner Wheel klubb

 

Ein liten rapport frå Stord Inner Wheel klubb

Stord Inner Wheel klubb er ein driftig klubb med 30 trivlege medlemmer.

Me har møte første onsdag i månaden på Stord hotell, der me har spennande foredragshaldere, matøkt og loddsal. Eit par gonger i året er me ute på bedriftsbesøk. Me har vore på Hageland, Velværesenteret, og i april månad skal me på omvisning på Kverner Stord ilag med Stord Rotary klubb.  Klubben vår er i høgste grad sjøldreven, men me har eit sterkt samarbeid med den lokale Rotaryklubben. Dette har me hatt gleda av å kjenna på no i januar. Då har den årlige Utdanningsmessa, nr 28 i rekka, blitt gjennomført  i flott stil.

Her er det 69 utstillere, 9 ungdomsbedrifter og 2300 elever som er innom.

Stord I W klubb har hatt ansvar for kiosk-salget desse to dagane messa pågår.

Det seier seg sjølv at det ikkje er få liter med vaffelrøre, skillingsboller og anna bakverk som går med. Til dømes 500 flasker brus, 32 pizza,  ca 100 baguetter og 140 pølser m brød, og kaffi i lange baner.

Dette utgjer over 100 dugnadstimar for Inner Wheel damene. Me var 14 damer som gjekk på skift i kiosken, og såleis hadde me ca 7,5 time dugnad i gjennomsnittet kvar.

Me har eit godt innkome etter desse dagane, noko som i dei siste åra har tilkome ELDREFESTEN som me er med å arrangerer ilag med Stord Røde Kors i juni månad. Dugnad her og.

Men før dette skal me ha vårt  årlige BRØDLOTTERI 5 mai. Då bakar alle medlemmane kvar sine 4 brød og leverer med blått band og ei helsing frå Stord I W. Me står på stand i sentrum og lodder ut mengder av heimabakte brød. –Kom og kjøp lodd då vel—- Eit svært populert tiltak som Stordbuen set umåtleg pris på. Etter mange år med denne aktiviteten kjenner folka på Vikjo til dette prosjektet vårt, og dei står klar med penger for å kjøpa lodd .I dagane før loddsalget har me innlegg i lokalavisa vår om FISTULA , og inntekta går uavkorta til FISTULA prosjektet, og det har vore høge summer me har sendt avgårde.

Stord Inner Wheel er ein aktiv klubb der velvilje, godt humør og innsatsvilje står høgt. Ha ein lysande vår!

I W helsing frå Stord. Bodhild Sætrevik, President, Stord 27.01.2018

Styret for 2017 – 2018

President                                            Bodhild Sætrevik

Visepresident                                     –

Past president                                    Berit W. Eldøy

Sekretær                                             Anne Berit Meland

Kasserer                                             Norunn Svarstad

ISO                                                    Brit Sæbjørnsen

Styremedlem                                      Astrid Solheim

Styremedlem                                      Tove Løland Aarskog

Revisor                                              Haldis Underhaug

 

Styret for 2015 – 2016

President                                            Berit W. Eldøy

Visepresident                                     –

Past president                                    Bolette Lindeflaten

Sekretær                                             Anne Berit Mæland

Kasserer                                             Agnes Myhre

ISO                                                    Brit Sæbjørnsen

Styremedlem                                      Sylvi Tveit

 

Revisor                                              Haldis Underhaug

 

Møtedag                                            1.onsdag i mnd kl 19.00

Stad                                                   Maritimt Museum på Leirvik kai

Medlemmer                                      28


 

STORD INNER WHEEL AKTIVITETSPLAN 2015-2016

Høsten 2015

 1. september Kl 19.00 Medlemsmøte

 

7.  oktober Bedriftsbesøk Fadnes i Borggata, se informasjon

 

 1. november Kl 19.00 Medlemsmøte

Stord Maritime Museum.

Gjest Kari Bolette Lundal, foredrag om «Adventstradisjoner»

 

 1. desember Julemøte i Peraløo i Fitjar. Kulturinnslag. Koldtbord.

Info transport etc senere.
 

Vinter, vår og sommer 2016

 1. januar Kl 19.00 Medlemsmøte med internasjonalt tema

Stord Maritime Museum

 

 1. januar Intercitymøte (dagtid) i Haugesund

 

27.-28. januar      Utdanningsmesso på Vikahaugane

 

 1. februar Kl 19.00 Medlemsmøte (valgmøte)

Stord Maritime Museum

Gjest Astrid Kjellevold Steinsland, dgl leder Atheno

«Sysselsetting og innovasjon – dagen og morgendagens utfordringer for Sunnhordlandsregionen»

 

 1. mars Kl 19.00 Medlemsmøte

Stord Maritime Museum

Gjest Harald Sandvik «Slaget på Fitjar»

 

11.-13. mars                  Distriktsårsmøte på Haugesund Airport hotell, Karmøy

 

 1. april Kl 19.00 Medlemsmøte (program senere)

 

 1. mai Kl 19.00 Medlemsmøte (program senere)

 

Mai                      Brødlotteriet (dato senere)

 

1 juni                   Sommerfesten

 

 

Informasjon om møte 7.oktober – Bedriftsbesøk hos John Fadnes.

Møte startar kl 18.00.

Kvar av gruppene kan stilla med 10 personar, det vil sei at ein kan invitera med seg nokon. Totalt er det plass til 30 personar.

Program: Foredrag om hudpleie og sminke ved Turid Fadnes og representant frå Dior. Eit av medlemmene vil bli sminka i løpet av foredraget

Servering: kringla, frukt, minerealvatn, vin.

Før møte: Det vert høve til å bli sminka få rettleiing og hud produkt i tida frå 15.00 – 17.00. Ein kontaktar Turid Fadnes for bestilling tidspunkt.

Inngangspengar: kr 100,-

Loddsal: kr 10,- pr lodd

 

 

  

 

REFERAT:

Inner Wheel møte onsdag den 2. september 2015 på Stord Maritime museum.

22 personer var til stede.

Møteleder president Berit ønsket velkommen.

 1. Innkalling godkjent. Ikke noe under andre saker.
 2. Saksliste godkjent.
 3. Informasjon fra styret:

Oppsummering Club Assembly 2015

Styret, gruppelederne og nettansvarlig hadde møte 1. september.

Aktivitetsplan ble gått igjennom og presentert på medlemsmøtet. Referat fra hvert medlemsmøte sendes raskt til sekretær Anne Berit og nettansvarlig Astrid. Sistnevnte sørger for info på vår nettside.

Samarbeid med Stord Rotary

Utover høsten og fram til Utdanningsmessen blir det samtalemøter mellom Stord Rotary og Stord IW for planlegging, gjennomføring og oppfølging av «Messo”. Styret i Stord IW vil fortsette den gode dialogen som er med Stord Rotary i kommende arbeidsår.

Fistula/ Safe Mothercare Blånildalen i Etiopia

Økonomisk støtte til prosjektet er både frivillig og individuelt for IW- klubbene og medlemmene. Det er flere medlemmer som gir ekstra til prosjektet. Det kan hende det bare er Stord IW som har målrettet lotteri til inntekt for prosjektet.

Inner Wheel Norge v/ rådsekretæren forvalter beløpene som kommer til Fistulaprosjektet. Beløpene varierer. Fra ett medlem er det for eksempel gitt kr 15 000. Fra ett medlem er det kommet minnegave på kr 12 000 i forbindelse med et medlem som har gått bort.

Pr. 11. juni 2015 var det kr 106 000 på kontoen. Dette er penger som er kommet inn i løpet av siste året. På rådsmøtet i Inner Wheel Norge gis det informasjon om status på kontoen. Dette framkommer også i referatene.

Inner Wheel Norge overfører beløp fra den øremerkede kontoen til Det Norske Misjonsselskap etter regning.

4)

Regnskap 2014-2015 ved kasserer Agnes.  Regnskapet ble enstemmig vedtatt.

5)

Årsmelding ved president Berit. Årsmeldingen gir et godt inntrykk av året 2014-2015.

Styrets oppsummering:

Styret vil rette en spesiell takk til klubbens gruppeledere som tok på seg oppgaven med ny struktur som har vist seg å bli vellykket. Styret takker medlemmene for alt godt og konstruktivt samarbeid gjennom det internasjonale Inner Wheel formål:

 • Å fremme sant vennskap
 • Å oppmuntre til personlig hjelpsomhet og tjeneste
 • Å utvikle internasjonal forståelse

Årsmeldingen ble godkjent ved akklamasjon.

6)

Distrikts president Gunn Sembsmoen hadde ordet:

Hun trakk også trakk fram Inne r Wheels formål:

 • Å fremme sant vennskap
 • Å oppmuntre til personlig hjelpsomhet og tjeneste
 • Å utvikle internasjonal forståelse

Inner Wheel har ca. 103 500 medlemmer i 104 land.

Den første klubben ble startet for over 90 år siden. Etter at klubben i Bergen ble nedlagt er klubben i Stavanger den eldste.

Inner Wheel har gitt penger til m.a. 14 narkotikahunder.

Hun påpekte at det er viktig at vi som Inner Wheel-ere blir flinkere til å påta oss verv.

Hennes sluttreplikk var ”si ja til Inner Wheel.”

7)

Tre minutter v/ Tove Løland Aaarskog.   Hun leste et dikk t om høsten.

Fitjar den 7. september 2015

Tove Løland Aarskog            (sign),

 

 

Bevertning på møte.

Rekesmørbrød bilde

Foto: Astrid Solheim

 

                                                                                             

 

 

ÅRSMELDING 2014-2015 STORD INNER WHEEL                                                

 

Styret

President                                            Berit W. Eldøy

Visepresident                                     –

Past president                                    Bolette Lindeflaten

Sekretær                                             Kristi Yttredal Moe

Kasserer                                             Agnes Myhre

ISO                                                    Norunn Svarstad

Styremedlem                                      Brit Sæbjørnsen

 

Revisor

Anne Berit Mæland

 

Valgkomite

Bolette Lindeflaten (past president)

Kirsten Rommetveit (past president)

Berit W. Eldøy (president)

 

Nettansvarlig

Astrid Solheim

 

Gruppeledere

Bodhild Sætrevik

Lisbeth Eikeland

Sylvi Tveit

 

 

MINNEORD

Stord Inner Wheels æresmedlem Justi Stautland er gått bort etter lang tids sykdom. Hun trivdes i klubben, var med på medlemsmøtene og i gruppenes arbeid. Vi minnes Justi med glede, gode følelser og takknemlighet.

 

STYRETS ARBEID

Styret har hatt 6 styremøter og 1 Club Assemblymøte. Styret har i arbeidsåret behandlet 54 saker. Styret har arrangert følgende:

 

 1. januar 2015 Intercitymøtet

28.-29. januar 2015                Kafedriften på Stord Rotarys utdanningsmesse

 1. mai 2015 Brødlotteriet på Leirvik Torg
 2. juni Sommerfesten hos Fjør Silkebris i Tysvær
 3. juni 2015 Eldrefesten på Fjellstova

 

Styret har i arbeidsåret hatt et godt og tett samarbeid med gruppene. Styret har oppnevnt vårt medlem Astrid Solheim som nettansvarlig. Hun har ansvar for Stord IWs nettside. Hun deltar på styremøtene og skal samarbeide med gruppelederne, medlemmene og Inner Wheel Norges nettsansvarlige med å styrke klubbens utadrettede virkomhet på nettet. Astrid Solheim rapporterer til styret.

                                                                                                                                   -2-

ØKONOMI                                                                                                                        

Stord IW har inntekter fra klubbens egeninnsats med inngangspenger, loddpenger på møtene og medlemmenes drift av kafeen på Stord Rotarys utdanningsmesse og Brødlotteriet. I år fikk Stord IW også økonomisk støtte til Eldrefesten fra Stord Rotary. Gjennom arbeidsåret har

Stord IW gitt økonomisk bidrag til:

 

Frelsesarmeen , Stord korps

Krisesenteret på Stord

Prosjekt Fistula/Safe Mothercare Blånildalen Etiopia

Eldrefesten på Fjellstova

SOS Barnebyer

 

GRUPPENE

Stord IW-medlemmene er et farande folkeslag hele året. For å vitalisere gruppene ble medlemmene delt inn i større og færre grupper. Erfaringene fra første året med tre grupper i stedet for fem grupper er at organisasjonsarbeidet for klubben er styrket. Hver gruppe har ansvar for tre medlemsmøter gjennom arbeidsarbeidsmøtet.

 

MEDLEMSTALL

Pr 30. juni 2015 har klubben 28 medlemmer. Følgende fem nye medlemmer er tatt opp:

Ani Hystad, Madli Sandvik, Astrid Solheim, Tove Løland Aarskog og Bjørg Osnes.

 

MEDLEMSMØTER

Det har vært aktiv og god oppslutning på våre medlemsmøter.

 

 1. september 2014 Årsmøte og klubbsaker

 

 1. oktober 2014 Foredragsholder konservator Tore Lande Moe

«Da Torborg Nedreaas bodde på Stord»

 

 1. november 2014 Bedriftsbesøk hos Gunnar Irgens. Tema «Nytt for høsten og             julen» ved Gunnar Irgens og Stord IW-medlemmer

 

 1. desember 2014 Julemøte hos Kirsten Rommetveit

 

 1. januar 2015 Intercitymøte på Stord hotell med internasjonalt tema

«Malawi – hjelp til selvhelp. Fra premature barn til sykepleier»

ved Astrid Solheim

 

 1. februar 2015 Valgmøte. Foredragsholder Jostein Osnes, president i Stord Rotary «Lokalt, regionalt og internasjonalt engasjement».

 

 1. mars 2015 Presentasjon av John Finity, Stord Rotarys utvekslings-

student fra USA. Kåseri «Fra mitt hjemland» ved Ani Hystad.

 

 1. april 2015 Bedriftsbesøk hos Kvist og Kvast. Foredragsholder daglig leder

Lise Nordfonn Angeltveit «Vårinspirasjon. Blomster ute og inne».

 

6. mai 2015 Foredrag ved sykepleier Synnøve Nitter «Kommunikasjon ved demens».

3. juni 2015 Sommerfest for Stord IW-medlemmene på Fjør Silkebris i Tysvær

 

FISTULA/SAFE MOTHERCARE – STORD IWs INTERNASJONALE PROSJEKT

På medlemsmøte 4. juni 2014 valgte Stord IW enstemmig å prioritere prosjektet

Fistula/Safe Mothercare Blånildalen i Etiopia med økonomisk støtte. Inner Wheel

Norge forvalter alle innkomne økonomiske bidrag klubbene og medlemmer gir til prosjektet,

og overfører bidragene uavkortet til Det Norske Misjonsselskap som er operatør for

prosjektet.

 

REPRESENTASJON

Distriktsredaktør for D28

Kristi Yttredal Moe

 

Landstreff Inner Wheel Norge i Stavanger 5.-7. september 2014

Berit W. Eldøy og Norunn Svarstad

 

Stord Rotarys Charterfest på Fjellstova 7. februar 2015

Berit W. Eldøy

 

Distriktsårsmøte 28. februar 2015, Sola

Norunn Svarstad og Anne Berit Mæland

 

INTERCITYMØTE 10. JANUAR 2015

Intercitymøtet på Stord Hotell ble i sin helhet planlagt og gjennomført av Stord IW.

53 deltakere fra IW-klubbene Haugesund, Karmøy vest, Kopervik og Stord. Fra ledelsen i

D28 var innkommende distriktspresident Gunn Sembsmoen og past president

Marit Friis Thomassen. Fra Stord IW deltok 21 medlemmer som alle hadde

vertskapsoppgaver under gjennomføringen av Intercitymøtet. Programmet var som følger:

 

Kunstnerisk                            Martine Vae Helland.

Hilsen fra D28                        Gunn Sembsmoen understreket bl a betydningen av utvidet

samarbeid mellom klubbene i distriktet.

Hilsen fra Stord IW               Aslaug Fostervold om betydningen for det enkelte medlem å være med i Inner Wheel. Hun beskrev organisasjonen i fortid,

nåtid og poengerte hvor viktig Inner Wheel er i fremtiden.

Tre-minutter                           Ragnhild Kjellevold med vinkling på dagens og morgendagens

utfordringer for det sivile samfunnet etter terrorangrep.

Internasjonalt foredrag           Astrid Solheim «Malawi – hjelp til selvhjelp. Fra premature barn til sykepleier».

 

Intercitymøtet ble gjennomført i den sterkeste orkanen på Vestlandet siden 1924.

Inner Wheel var virkelig i vinden. Møtet ble avslutte noe før tiden slik at Haugalendingene

kom seg hjem mens broer og veier fortsatt var åpne. Busser, hurtigbåter og ferger var

innstilt. Hjemreisen ble ordnet med taxier. Våre Stavangergjester overnattet på Stord.

                                                                                                                                 -4-

 

UTDANNINGSMESSEN 28. OG 29. JANUAR 2015

15 Stord IW medlemmer var med på å drifte kafeen på Stord Rotarys utdanningsmesse på Vikahaugane.   Det ble bakt 10 langpanner med sjokoladekaker, laget 26 liter vaffelrøre og trukket litervis med kaffe. Vi solgte 500 flasker brus, 30 pizzaer og 182 baguetter. Stord IW fører også oversikt for Stord Rotary vedr bedrifter som skal faktureres for kjøp. Stord IW har et godt samarbeid med Stord Rotary i planlegging, gjennomføring og oppfølging av vårt oppdrag, og vi ønsker fortsatt samarbeid med Stord Rotary om drift av kafeen. Økonomisk gir kafedriften god inntekt til Stord IW gjennom medlemmenes innsats.

 

BRØDLOTTERIET 9. MAI 2015

ISO i Stord IW, Norunn Svarstad, hadde også i år ansvaret for Brødlotteriet som var på Leirvik Torg lørdag formiddag. Stord IW-medlemmer bidro med 92 hjemmebakte brød.

Oppslutningen fra Stordabuen var stor pga at inntekten går til klubbens til internasjonale prosjekt Fistuala/Safe Motherhood Blånildalen i Etiopia.

 

ELDREFESTEN PÅ FJELLSTOVA 23. JUNI 2015

Årets Eldrefest hadde 86 deltakere. Fjellstova vartet opp med den kjente og kjære menyen

kjøttkaker, hjemmelaget karamellpudding, kaffe og kaker. Kjell Aasheim, Åge Ottesen og Knut Vika stod for musikken allerede ved ankomst utenfor Fjellstova. Aasheim Trio bidro også humørfylt under det store lotteriet på Eldrefesten. Personalet på Fjellstova gjør en fantastisk innsats slik at Eldrefesten blir en stor opplevelse for gjester og medarrangørene Stord IW og Stord Røde Kors (besøkstjenesten).

 

 

 

SAMARBEID MED STORD ROTARY

Stord Rotary har slått til lyd for nærmere samarbeid med Stord Inner Wheel for lokal, regional og internasjonal markering av begge klubbene, bl a gjennom felles møter. Styret i Stord IW vil fortsette den gode dialogen som er med Stord Rotary i kommende arbeidsår.

 

KVINNHERAD INNER WHEEL

Stord IW var fadderklubb til Kvinnherad IW I arbeidsåret har vi hatt kontakt med våre naboer for om mulig å få til et samarbeid mellom klubbene slik at medlemmene i Kvinnherad IW kunne ha et aktivitetstilbud gjennom Stord IW. Dessverre ble det slik at Kvinnherad IW

opphørte 30. juni 2015.

 

STYRETS OPPSUMMERING

Styret vil rette en spesiell takk til klubbens gruppeledere som tok på seg oppgaven med ny struktur som har vist seg å bli vellykket. Styret takker medlemmene for alt godt og konstruktivt samarbeid gjennom det Internasjonale Inner Wheels formål:

 

 • Å fremme sant vennskap
 • Å oppmuntre til personlig hjelpsomhet og tjeneste
 • Å utvikle internasjonal forståelseStord, 1. september 2015

 

 • Sign                        sign                 sign                           sign                       sign
 • Berit W. Eldøy     Bolette Lindeflaten Agnes Myhre Kristi Yttredal Moe Norunn Svarstad   Brit Sæbjørnsen

 

 

Fjørsilkebris bilde

Tapas på sommer festen. Foto: Astrid Solheim

 

 

Sjokolade bilde

Nydelig sjokolade hjerte fra Fjørsilkebris.

Foto: Astrid Solheim

 

 

Norsk klubb nr 0023
Charterdag : 01.mai 1961
Møtedag : 1. onsdag i månaden kl 19.00
Møtestad: Maritimt museum på Leirvik kai
Fadderklubb: Haugesund
Medlemmer: 27

Styret 2014/2015

President:          Berit W. Eldøy

Past president: Bolette Lindeflaten

Visepresident:

Sekretær:           Kristi Yttredal Moe

Kasserar:           Agnes Myhre

ISO:                    Norunn Svarstad

Styremedlem:  Brit Sæbjørnsen

 

Møter 2015

10.januar: Intercitymøte på Stord hotell hor gruppe 3, Haugesund, Karmøy Vest, Kopervik, Kvinnherad, Stord. 54 glade deltakarar . Kunstnerisk innslag ved Martine Helland fra Fitjar spelte fløyte. Internasjonalt foredrag ved Astrid Solheim » Malawi – hjelp til selvhjelp. Fra Premature barn til sykepleier». Helsningar   fra Gunn Sembsmoen og Aslaug Fostervold. «3 minuttar ved Ragnhild Kjellevold.

28. – 29. januar: Utdanningsmessa på Stord, arrangert av Stord Rotary. Stord Inner Wheel er samarbeidspartner med ansvar for drift av kafe. 16 medlemmer på dag – og ettermiddagsskift.

4.februar: Medlemsmøte med foredrag av president i Stord Rotary, Jostein Osnes  «Lokalt, regionalt, og internasjonalt engasjement».

4.mars: Medlemsmøte med internasjonal presentasjon fra heimland. John Finity, Florida USA, utvekslingstudent Stord Rotary. Ani Hystad, Albania Stord Inner Wheel medlem, med foredraget «fra mitt heimland» Info fra nettansvarlig i Stord IW. Informasjon om april møte. Rapport fra distrikts årsmøtet og distriktspresident Gunn Sembsmoen kjem til Stord IW sitt møte 2.september.

8.april : Medlemsmøte, eksternt. bedriftsbesøk, kvinnearbeidsplass «Kvist og Kvast».

6.mai: Medlemsmøte med foredrag. Synnøve Nitter, sjukepleiar, «Kommunikasjon med demente».

9.mai: Brødlotteri på Torget i Leirvik til inntekt for Fistulaprosjektet. Medlemmene har salgsbod i paviljongen. Stord Inner Wheel medlemmer bakar 4 brød kvar.

4. juni: Sommarfest/blåtur

Medio juni: Eldrefest på Fjellstovo i samarbeid med Stord Røde Kors.  Stord Inner Wheel bidrar også økonomisk.

 

Økonomisk  bidrag:

Stord Inner Wheel har i 2014 og 2015 gitt økonomisk bidrag til Frelsesarmeen avd. Stord, Krisesenteret på Stord og Fistulaprosjektet.

 

 

 

 

 

Hvis du fortsetter å bruke siden, godtar du vår personvernserklæring og bruk av cookies. mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close