Ålesund Inner Wheel klubb

 

Norsk Klubb nr.  0011
Charterdag: 30. oktober 1956
Charterpresident: Helga Holm †
Fadderklubb: Bergen
Medlemmer: 18
Møtedag: 2. tirsdagen i måneden
Møtetid: KL 19.30
Møtested: For øyeblikket har vi møtene privat.

Æresmedlemmer  i klubben vår:  Gjertrud Græsdal †                                                                                                                                                                                         Liv Flaate †                                                                                                                                                                                                      Marit Huseby †

Styret 2021-2022-

President:          Sissel Klemmetsby                                                                                                                                                        Vise President: Mette Ellefsen Willoughby                                                                                                                                    Sekretær:          Marit Søreide Wasstrand                                                                                                                                        Kasserer:           Kari Mette Abusland                                                                                                                                                      Iso:                     Liv Skudal                                                                                                                                                                          Past President Astri Engen                                                                                                                                                        Styremedlem:  Solveig Førde Mjelva

Referat fra sommermøtet 14.06.2022

Så kom dagen hvor Ålesund Inner Wheels siste medlemsmøte skulle holdes. Litt vemodig å tenke på at 30.juni 2022 er klubben nedlagt.

Men vi ønsket at dette siste møtet skulle være en koselig sommerfest. Og det ble det.

12 feststemte glade damer møttes kl. 19 i Fjellgata hos Kaia hvor vi ble ønsket velkommen med et glass bobler.

Etter velkomst drinken åpnet President Sissel møtet før vi gikk over til lystenning.

Deretter ble mangeårig medlem Marit RH hyllet for sin flotte innsats i klubben gjennom flere tiår. Det vanket både hedersdiplom og blomster. Velfortjent Marit.

Sissel deklamerte fra diktet: En tid for alt – viktige ord til ettertanke.

Charterbrevet returneres til England.

Kontoen til klubben avsluttes og slettes og overskuddet blir fordelt til gode formål når endelig regnskap er klart. F.eks. Kirkens Bymisjon, avd .Skattkammeret og et par andre gode formål.

Deretter ble vi ønsket velkommen til bords.  På et flott dekket bord fikk vi servert havets festbord med hvitvin til.

Praten gikk lystig rundt bordet med både skjemt og alvor.  Selv om vi ble gode og mette hadde merkelig nok alle plass til bløtkake, bær og kaffe. Det slår aldri feil.

En liten quiz om steder i Ålesund ble det også tid til. Som vanlig hadde vi utlodning.

Kl 22.15 erklærte president Sissel Ålesund Inner Wheel klubb for nedlagt og tok av seg det flotte kjedet.

Selv om klubben nå formelt legges ned, har vi lyst til å fortsette å møtes i ny og ne som en venninneklubb i enklere former.  Inger inviterer til første uformelle sammenkomst i løpet av oktober.

Da gjenstår det bare å takke for noen flotte får i klubben med et godt vennskap.

Referat fra medlemsmøtet 10.05.2022

Denne gangen startet vi hos Jacu Coffee Roastery i Parkgata, hvor vi var invitert til foredrag og omvisning. Etter innføring i kaffens opprinnelse, smaksprøver av ulike kaffetyper, ble det omvisning i spennende lokaler hvor vi fikk se hvordan produksjonen av spesialkaffen foregår.  Jacu er et av Norges største spesialkaffebrenneri.                                                                                                                                                                                                    Etter besøket var vi invitert til Astrid T litt lenger bort i gaten, hvor 8 damer fortsatte med et hyggelig møte.

Hovedpost

Medlemmene fra Ålesund Inner Wheel som deltok på Distriktsårsmøtet i Ørsta i mars, delte sine inntrykk. (Referatet fra årsmøtet er sendt til alle våre medlemmer).  Fra de øvrige klubbene i D-27 fikk vi tilbakemelding om at det er leit at Ålesund Inner Wheel legges ned.

Fordeling av gjenstående midler

Forskjellige gode forslag ble luftet, men det ble bestemt at den endelige avgjørelsen om fordelingen av midlene tar vi på sommermøtet 14.juni.

INFO –   Liv S orienterte oss om det siste fra DISO

Sommermøtet:

Kaia har invitert oss til sommermøte i Fjellgata. Det blir Havets festbord fra Sjøholt Catering og sprudlevann.

Det blir sendt ut invitasjon som vanlig. Vi tar med oss 1 gevinst hver.

Siste post på programmet var som vanlig loddsalg med 2 heldige vinnere.

Referat fra medlemsmøtet 09.11.2021

Vi var 12 medlemmer som var samlet hjemme hos Kari-Mette i Fjellgata.

Til møtet vårt denne dagen hadde vi også besøk av Distriktspresident fra D 27 Solrun Vadstein Sætre.  President Sissel ønsket velkommen, med påfølgende lysseremoni.

Kveldens 3 minutt var det Solveig som sto for.                                                                                                                                                                                    Hun ga oss et interessant innblikk i deler av bunadssølvets historie, spesielt om sølvbeltet med eksempel helt tilbake fra 1700 århundre.

Kveldens hovedpost:

Distriktspresident Solrun besøkte oss. Hun refererte fra møtet i D-31 som hun hadde vært på. I forhold til nedlegging av D27 så presiserte hun at det ikke kan bestemmes at det skal nedlegges. Det gjøres ved at den enkelte klubb søker overføring til nytt distrikt. Hun oppfordret oss samtidig til å bidra til at distriktet består og å jobbe med å rekruttere nye medlemmer. Hun oppfordret oss til å vurdere om vi vil stille til styreverv i D27 eller søke om overgang til D31.

Videre minnet hun oss om internasjonal president sitt motto; Pink first! Helse, utdanning og sjanse til å leve, sette kvinner først. Vi driver et arbeid mot at kvinner ikke skal utsettes for vold. Hun oppfordret oss til å være synlige i nærmiljøene våre gjennom for eksempel rosesalg.

Det blir Rally i Berlin 9.-11. sept. 2022. Det blir ikke organisert noe felles reise fra hennes side da folk ofte vil kombinere slike turer med et privat opplegg.

Solrun oppfordret oss også å følge med på nettsiden til IW Internasjonalt og på de ulike facebook-sidene til IW, internasjonalt og for Norge

Det blir distriktsårsmøte 26.03.2022 i Ørsta. Da legges det opp til at det kan sendes to ekstra medlemmer som dekkes av distriktskassen.

Utlodning                                                                                                                                                                                                                                                 Som vanlig var det utlodning med både søte og flytende gevinster.


Info                                                                                                                                                                                                                                                           
Liv refererte fra Kirkens Nødhjelp om Vold mot kvinner og jenter i Kongo

Matkomiteen besto denne gangen av Astrid og Marit W

Det blir julemøte hos Sissel den 14. desember.

Referat fra jubileumsmøtet 12.10.2021
Den 30. oktober 2021 fyller Ålesund Inner Wheel 65 år.
Oktobermøtet vårt ble derfor litt annerledes enn et vanlig medlemsmøte.
10 feststemte glade damer møttes i restaurant Sjøbua i Ålesund hvor vi feiret dagen i eget
lokale.
Etter en velkomstdrink ønsket president Sissel oss velkommen med noen velvalgte ord om
autonom og kontrollert motivasjon og hva som påvirker motivasjonen vår. Hun stilte
spørsmål rundt hvordan vi kan skape omgivelser som gjør at folk motivere seg selv. Deretter
ble det lystenning og sang.
Vi fikk servert nydelig hummersuppe og pannestekt breiflabb m/tilbehør.
Liv S tok oss med på et historisk tilbakeblikk om Ålesund Inner Wheel. ÅIW fikk sitt
charterbrev 30. oktober i 1956.Bergen IW var vår charterklubb og vi ble klubb nr 11 i Norge.
Medlemskontingenten i starten var kr 2 og det var 50 øre i bot for ikke å møte opp. Det var et
interessant og fint tilbakeblikk Liv gav oss fra starten av IW og frem til i dag.
Hvor går veien videre? For øyeblikket vet vi ikke sikkert, men det vil nok bli tema på flere
møter. Denne dagen feiret vi bursdag og mintes vårt motto: Sant vennskap, hjelpsomhet og
internasjonal forståelse!
Etter Liv sitt innlegg fulgte en velsmakende Creme brulee til dessert.
Praten gikk livlig på kryss og tvers rundt bordet og alle koste seg til det var tid for oppbrudd.

Neste medlemsmøte blir hos Kaia 9. november kl 19.00.

 

Referat fra medlemsmøtet 14.09.2021

Så kunne vi endelig samles igjen etter en pause på ca. 1 år pga av corona-situasjonen.

Vi var 11 damer som møttes hjemme hos visepresident Mette på Emblem en fin høstkveld.

Mette ønsket velkommen til årsmøtet, deretter lystenning.

Kveldens hovedpost
Godkjenning av Årsmelding og Årsregnskap.  Begge enstemmig vedtatt.

Budsjettforslag for Ålesund Inner Wheel klubb 2021-2022 fremlagt.

Medlemskontingenten
Kr 1000 pr år. Enstemmig vedtatt.

Opphør av distrikt 27 og medlemskap i annet distrikt.
Veien videre for Distrikt 27 og klubben vår.

Distrikt 27 står ved et veiskille. Det er vanskelig å få medlemmer til styret, og det foreligger uformelle tanker om å avslutte D27. Klubbene, om det blir aktuelt, oppfordres da til å søke mot et annet distrikt. Mye tyder på at Distriktet på Østlandet er mest aktuelt, om de ønsker å utvide distriktet sitt.

Klubben vår har også problemer. Det er en stor utfordring å få nye medlemmer og også å få medlemmer til styrevervene. Dette får vi drøfte ved en annen anledning.

Høstens møter
Oktobermøtet – 30.oktober er klubben 65 år og det vil vi markere. Alle medlemmene inviteres til en hyggelig stund på restaurant Sjøbua 12. oktober. Egen invitasjon og påmelding blir sendt ut.
Novembermøtet – hos Kaia 9. november. Vi får besøk Distriktspresident Solrun Vadstein Sætre
Desembermøtet – julemøte hos Sissel 14. desember 

ISO
Liv refererte månedsbrev fra distriktspresidenten og fra IIW Ebe Panitteri Martines – Pink First
Utlodning
Som vanlig var det utlodning med premier både i fast og flytende form.
Foredrag v/Nigel Willoughby
På slutten av møtet holdt Nigel (Mettes mann) et interessant foredrag om Helikopterets historie, der han tok oss med tilbake til helikopterets barndom og viste oss bilder fra tiden som helikopterpilot i Royal Marines

Kveldens bevertning var det Kaia og Eli som sto for.

 

Møtene som skulle avholdes november og desember 2020  og januar- februar-mars-april- mai og juni 2021 ble alle avlyst grunnet Korona.  Vi starter med ny frisk i September 2021 .

Referat medlemsmøte 13.10.2020
Vi var 11 damer som møttes på Haug. Som sist var lokalet fint pyntet og
med god avstand mellom stolene i disse coronatider.
Visepresident Mette ønsket velkommen og ledet møtet i president
Sissels fravær.
Hovedpost:
Mette introduserte Espen Ellefsen, leder i Skattkammeret, et opplegg
underlagt Kirkens Bymisjon i Ålesund. Han ga oss en flott orientering om
hva de driver med.
Skattkammeret har en visjon om at alle barn og unge skal ha mulighet til
en aktiv hverdag uten en prislapp som ekskluderer fra deltakelse.
Skattkammeret tilbyr utstyr for sommeraktiviteter og vinteraktiviteter. Alt
fra snowboard, alpint, langrenn, slalåm, skøyter, til telt, fiskestenger, etc.
Tilbudet er gratis til barn og unge.
De samarbeider også med DNT Sunnmøre. Holder kajakk-kurs. Har
også samarbeid med Røde Kors og biblioteket.
Integrering gjennom samarbeid.
3 minutt
Kaia holdt innlegg om Fremtidsfullmakt som bl.a. går ut på at dersom du
blir ute av stand til å ivareta dine egne interesser har Fylkesmannen en
plikt til å sørge for at noen ivaretar dine interesser på dine vegne.
Dersom du selv oppretter en gyldig fremtidsfullmakt vil den du oppnevner
som fullmektig ivareta dine interesser.
Info
Mette refererte INFO-brev nr 3 2020 fra Distriktspresidenten D-27 .
Evt
Årets julemøte blir tirsdag 10. november på Storfjord hotell.
Pr nå er det 14 påmeldte.
Noen vil overnatte inkl. middag og andre går for en hyggelig kveld med
middag. Når det gjelder skyss er det omtrent avklart, men dette kan vi
komme tilbake til når datoen nærmer seg.
Til julemøte tar alle med seg 2 gevinster hver. Betaling for mat og
opphold skjer direkte til hotellet.
Utlodning
Som vanlig var det utlodning. Denne gangen med 3 gevinster.

Referat medlemsmøte 08.09.2020
Vi var 11 damer som møttes på Haug til høstens første møte i et fint
pyntet lokale med god avstand mellom stolene.
Pga Koronavirus har ikke klubben hatt møte siden mars 2020.
Pastpresident Kari-Ann ønsket velkommen og gikk så over til
lysseremonien.
Hun takket sitt gamle styre for godt samarbeid før hun overrakte
presidentkjedet til den nye presidenten Sissel.
Kari-Ann la frem årsmeldingen 2019-2020.
Kasserer Kaia la frem årsregnskapet 2019-2020.
Årsmeldingen og årsregnskapet som var revidert av Liv S ble
enstemmig godkjent,
Liv holdt et flott innlegg og tilbakeblikk på årene i Inner Wheel
Internasjonalt. Inner Wheel har klubber i mer enn 103 land og er
rådgivende organ for FN. Ålesund Inner Wheel er snart 65 år.
Sissel orienterte :
Hvorfor valgte vi Haug som møtested? Pga av Korona og renholdet som
det medfører måtte Sanitetshjemmet øke husleien til kr 2400. Dette ble
for dyrt for klubben. Møtelokalet på Haug får vi leie for kr 750 pr møte
denne høsten.
Oktobermøtet blir på Haug. Da får vi besøk av Espen Ellefsen som er
leder av Skattkammeret som er opplegg som er underlagt Kirkens
Bymisjon.
Novembermøte blir årets julemøte. (Desembermøtet går ut).Siden det er
vanskelig å holde julemøte hjemme i disse tider, har styret innhentet
tilbud fra Storfjord Hotell der vi kan spise middag og også overnatte
dersom noen kan tenke seg det. Mange av dem som var på møtet
ønsker også å slå til på tilbud om å overnatte.

I løpet av våren vil vi forsøke med en vervekampanje for å få flere
medlemmer til klubben. Sissel har laget utkast til brosjyre.
Som vanlig var det utlodning
Tilslutt fikk medlemmene ordet og fortalt litt om hvordan våren og
sommeren hadde vært i denne perioden med Korona.
Denne gangen var det styret som sto for servingen.
Smittevernreglene ble fulgt så godt som det lot seg gjøre.
Neste møte blir 13. oktober kl 19.30 på Haug
Styret møter kl 18.00

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 

Ålesund IW klubb har  avsluttet  året 2019-2020 på grunn av Corona viruset.  Vi håper og tror at vi kan starte opp igjen møtevirksomheten vår til høsten.  God Vår og God sommer til alle.

Inner Wheel møte 10.03.20

Vi var 18 damer som møttes på Sanitetssenteret.

Hovedpost for kvelden: Sakslista til DÅM. Kaia hadde med PC og videokanon. Vi gikk gjennom sakene og kom med kritiske bemerkninger til noen av sakene. De var uklare, og hadde flere ting samlet. Det ble noe uklart, så vi ba om at saken ble trukket.

Sissel etterlyste handlingsplan på sakslista. Vi noterer at vi ønsker dette opplyst under eventuelt. Sissel opplyste at hun hadde fått reiseforbud av arbeidsgiver. Det ble besluttet at ingen fra vår klubb reiser pga Koronaviruset.

ISO Mette har fått brev fra vår uoffisielle vennskapsklubb i Australia. Hun leste dette.

3 min v/Unni falt ut.

Sissel har hatt rund dag, vi gratulerer

Matkomite var Inger og Anne Britt. Takk for maten!

Utlodning som vanlig. Nettoresultat på møtet ble kr.1675.

I ettertid har vi fått beskjed om at DÅM er avlyst på grunn av Koronavirueset –  og at de som skulle reise får refundert reiseutgiftene

HUSK: Det blir ikke møte i april

 

Møte Inner Wheel 11.02.20

Vi var 13 damer som møttes på Sanitetssenteret.

Hovedpost for kvelden var VALG. Kari Mette leste opp valgkomiteens innstilling. Den ble godkjent med applaus.

3 minutt gikk ut grunnet sykdomsforfall.

Sissel holdt et innlegg om Kjærlighetens 5 språk, alle har en følelsetank. Den trenger påfyll for at man skal føle seg elsket og verdsatt.

Punkt 1: Nærhet, vi må lære hverandres språk/dialekt. Punkt 2: Tjeneste. Punkt 3: Gave. Punkt 4: Anerkjennende ord. Punkt 5: Tid. Dette var svært lærerikt, noe vi alle kan ta med oss inn i hverdagen.

Vi hadde som vanlig utlodning. Nettoresultat av lodd/mat-penger ble kr.1.175,-.

Takk for et flott møte.

Inner Wheel Julemøte 10.12.19

Vi var 16 damer som møttes hjemme hos Sissel Klemetsby. Vi åpnet møtet med lysseremoni og vi sang tenn lys, akkompagnert av Sven, Sissels mann. Deretter hadde vi opptak av nytt medlem. Vi kan nå ønske Eli Finnøy Gule velkommen som medlem i Ålesund Inner Wheel klubb.

Vi spiste kalkun med tilbehør, og praten gikk livlig rundt bordene. President Kari-Ann Sletteberg leste julehilsen fra DP Karin, og sendte de andre julekortene rundt bordene. Hun minnet om påmeldingsfristen til DÅM.

Marit Aksnessæther leste et dikt.

Vi hadde julesangquiz, deretter sang vil 1.vers av alle quiz sangene. Det var veldig trivelig.

Sissel leste en fortelling om å samle alle ting vi er takknemlig for i en kurv. Ting til ettertanke i ei travel tid.

Utlodningen innbrakte kr.2.240. Vi har oversendt kr.2.500 til Varmestua i Ålesund (tradisjonen tro).

Takk for et flott møte.

GOD JUL TIL DERE ALLE!

Inner Wheel møtet 12.11.2019

Vi var 19 damer som møttes på Sanitetssenteret kl. 19.30.

Hovedpost for dagen var ved Merete og Kari-Ann:   Spesialistbedriften v/ daglig leder Linda Nygård  fortalte om Sosialt entreprenørselskap i praksis.  Det var svært interessant å høre hvordan de jobber med personer med Asberger, og gir de en arbeidsdag som de mestrer.

Mette fortalte om nye internasjonale prosjekter, det er fem forskjellige, vi stemte enkeltvis på det. Resultatet av stemmene får vi vite når alle landets klubber har stemt, og rådet har talt opp. Det blir spennende.

3 Minutt v/ eLDRID, Et flott egoforedrag

Matkomite var Astrid og Marit W, tusen takk for god mat.

Utlodningen og overskudd på mat innbrakte kr 1.596,-.   Det går rett på konto.

Takk for et flott møte

Inter City-møte 05.10.19  –  (  også vårt klubbmøte i oktober)

Det var 24 damer som møttes på Klippfiskakademiet i nydelig høstvær. Alle klubbene på Sunnmøre var representert, og vår distriktpresident Karin Gabrielsen.

President Kari-Ann ønsket velkommen. Og vi hadde lys-seremoni.

Roger Engvik holdt et foredrag om utviklingen fra Ålesund akvarium, til det flotte anlegget som nå er Atlanterhavsparken. Det var kjempeinteressant!

Tilbake ved bordene fikk vi servert hjemmelaget brød, tilbehør var pisket smør med fritert klippfisk. Så kom deilig klippfiskgryte på bordet, servert med grillede grønnsaker og salat. Nydelig!

Mette tok oss så med på byvandring i Ålesund , via lysbilder.

Kaffe og deilig dessert kom på bordet, og DP Karin holdt et innlegg.

Alle 5 klubbene presenterte seg, og fortalte om sine møter og prosjekter. Det var interessant å høre hva de forskjellige klubbene holder på med.

Vi hadde loddsalg med flotte gevinster. Det kom inn kr.3.500, som kasserer Marit har sendt til Prosjekt Narkotikahund.

 

Inner Wheel møtet 10. september 2019.

Tretten flotte damer benket seg rundt det fint dekka bordet der vi alle satt samlet.

Møtet startet med at nyvalgt president Kari-Ann ønsket alle velkommen. Og holdt lys-seremoni i kjent stil.

Deretter ga hun ordet til past president Kari Mette, som leste opp årsmeldingen 2018-2019. Videre leste kasserer Marit H. opp regnskapet for 2018-2019, og der kom ingen kommentarer. Revisor Liv hadde tidligere revidert regnskapet.

Årsmelding og regnskap i undertegnet stand skal sendes i papirformat til landsarkivar innen 30.09.19.

Kari Mette takket sitt gamle styre for godt samarbeid, og overrakte deretter presidentkjedet til den nyvalgte presidenten Kari-Ann med ønsker om et godt nytt Inner Wheel år.

Kari holdt et morsomt og også tankevekkende tre-minutt. På dagens guide-tur til Trollstigen skjedde det noe utenom det vanlige. To unge turister kom litt sent tilbake til bussen: De hadde forlovet seg på Trollstigen, og da ble de tilgitt for at de ble en smule forsinket. Stor jubel i bussen!!

Videre fortalte Kari om et besøk på legevakten etter et fall i ei grøft. Legene ønsket å undersøke Kari litt mer, de lurte på om det var andre årsaker til at hun falt. Flott at helsevesenet vårt fungerer som noe mer enn et samlebånd. For øvrig, alt er bra med Kari.

Kari-Ann leste opp brev fra vår nye distriktpresident Karin Gabrielsen, og ellers orienterte Kari-Ann om Inter Citymøtet som vår klubb skal arrangere 5. oktober på Klippfiskakademiet ved Atlanterhavsparken.

Vi hadde som vanlig loddsalg og gevinstene var:  en stor krukke med lyng, en eske sjokolade,  hjemmestrikkede votter par sokker.

Etter en hyggelig prat rundt bordet med mat og drikke var møtet over rundt klokken 22.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 IW sommermøte 11.06.19

Det var 12 damer + 1 observatør, Eli Finnøy Gule, som møttes på Sanitessenteret.

President Kaia ønsket velkommen, vi hadde lysseremoni og velkomstdrikk.

Hun informerte om innkommet post, Rally i Rotterdam i september. Vi skal ha Inter City møte 5. oktober på Klippfiskakademia.

ISO Mette leste et brev som kom til klubben vår fra Australia. Hun skal svare på brevet.

Vi spiste deilig kabaret, laget av Astri, Kaia og Anne Britt. Mette hadde bestilt kake, og vi hadde utlodning.

Det kom inn kr. 1.500 på lotteriet, og vi var enige om at kr.3.000 gis til prosjekt Narkotikahund.

Vi hadde en veldig trivelig kveld, alle fikk med seg en pakke hjem!

GOD SOMMER, OG TAKK FOR DETTE INNER WHEEL ÅRET.

Inner wheel møte 14.05.19

Vi var 16 damer som møttes hos Kirkens Bymisjon i Parkgata.  ( Tidligere Metodistkirken)

Anne Karin Zeitz fortalte om restaureringa av huset. Det har tatt lang tid, men resultatet er blitt svært bra. De startet opp i februar, responsen har vært formidabel. Driften av senteret er blitt til etter midler fra TV aksjonen. Tirsdag til fredag er der kafedrift fra kl. 10-15, og onsdager til kl.18.  Det serveres middag. Alle er velkommen til kafebesøk!

Kirkens Bymisjon Ålesund er framover avhengig av at publikum støtter opp om senteret økonomisk. Dette kan gjøres ved at enkeltpersoner sender SMS: middag til 2490.  Da støtter vi med kr.40,- pr.mnd.

Liv og Astrid var programkomite. Liv takket for at vi fikk komme på besøk og hun overrakte blomster.

Etter besøket hos bymisjonen gikk vi hjem til Astrid og fortsatte møtet der.

Kari-Ann ledet møtet, og hun tok opp mail fra DP Edita om nytt prosjekt i samarbeid med Care Norge.

Alle er enig om at nytt prosjekt skal være landsdekkende. Vår klubb har sendt inn forslag om at vi ønsker støtte til SOS barnebyer som neste prosjekt.

Vi hadde utlodning, og det kom inn kr.1.470.-. Vi hadde blitt enig om at loddpengene skulle gå til Kirkens Bymisjon. Dagens sparte husleiepenger på kr.850,- også skulle legges til: Sum kr.2320.- Dette ble rundet opp til kr.2.500.-Kjempeflott!!!

Liv hadde 3 minutt der hun snakket om Inner Wheel og deretter fortsatte hun med egoforedrag. Dette var veldig kjekt. Tusen takk.

Matkomite, som besto av Astrid og Anne Britt, serverte nydelige smørbrød

Vi hadde en svært hyggelig kveld!

Neste møte er Sommermøte 11.06 på Sanitetssenteret. Vi ble i kveld enig om at vi gjør som på julemøte og tar med TO Gevinster. En til utlodning og en til hver å ha med hjem.

GOD 17. MAI!

IW møtet 13.03.19

Vi startet med å ønske alle de 15 frammøtte velkommen, og sang gratulasjonssang til Marit Wasstrand, som hadde feiret rund dag.

I tillegg ønsket vi velkommen to damer fra Varmestua: Åse Berg Grønvik og Kristine Hurlen.

Det var ingen saker å referere til, månedsbrevet fra DP Edita inneholdt ingen saksopplysninger.

Delegatene til DÅM 16. mars ble begge forhindret fra å møte. Vi sendte ut en forespørsel om andre hadde anledning til å reise med negativt resultat. Heldigvis skulle Liv Skudal delta som observatør, og hun påtok seg oppgaven som delegat. Vi takker henne for det

InterCity møtet i høst skal arrangeres av Ålesund I W, og følgende er bestemt:

 • Lørdag 5. oktober (klokken 1300-1600?)
 • På Klippfiskakademiet ved Atlanterhavsparken. Nåværende og kommende styre tar seg av videre planlegging. Vi bør sende ut invitasjoner til våre naboklubber snart, slik at de kan krysse av datoen.

ISO/DISO Mette orienterte om følgende.

 • Årets Rally blir arrangert i Amsterdam 12. – 15. september. Lisbeth Nesteng, viserådpresident, tilbyr seg å koordinere reise, og de må si fra til henne de er interessert.
 • Nåværende internasjonalt prosjekt i Etiopia avsluttes i 2020. Rådet ber klubbene komme med forslag om nytt internasjonalt prosjekt innen 31. mai 2019. Det ble nedsatt en komite bestående av Kari-Ann, Mette og Kari Mette som skal komme med et eller flere forslag. Om klubbmedlemmer har forslag, ta kontakt med komiteen. Forslagene våre sendes til distriktets DISO som sender forslagene videre til viserådspresidenten som vil legge fram forslagene på Rådsmøtet i august 2019.

Egoforedrag/3-minutt ble framført av Marit W. Hun fortalte i korte trekk om livet sitt, vi ble litt bedre kjent med deg Marit! Hun avsluttet med å lese et dikt av Inger Hagerup.

Vi hadde fire koselige premier på utlodningen. Det totale overskuddet fra utlodning og servering med fratrekk av utgifter ble kroner 960,-.

Dagens hovedpost var to damer fra Varmestua, Åse B.G. og Kristine H.

Cathrine og William Booth startet Frelsesarmeen år 1865. De så den bunnløse fattigdommen i London, og startet opp suppekjøkken der. Ble opprinnelig kalt Kristenmisjonen. Frelsesarmeen finnes i 126 land.

De tre S’er står for:

 • Suppe, Såpe og Salvation (frelse). Suppe står for grunnleggende behov so mat, klær osv. Såpe betyr verdighet og frelse er guds kjærlighet gjennom Jesus Kristus. = omsorg for hele mennesket.
 • I Ålesund er der tre avdelinger: Fretex, Menigheten og Varmestua.
 • Tilbudet er for alle, men blir mest brukt av ensomme, tidligere rusmisbrukere, litt herjede mennesker, uføretrygdede, folk som har falt utenfor samfunnet. Mest menn mellom 40 og 60 år.
 • De tilbyr fellesmåltid x 2, til kroner 20,- for middag. De har flott hage, de spiller kort og synger og spiller instrument. Hjem nr. 2 for noen. Folk kommer inn selv om de er ruset, men «flaska» blir oppbevart for dem. Folk kan vaske klær der, dusje osv.
 • Varmestua kan søke om rusbehandling for dem som trenger det.
 • De har åpent 5 dager i uka, søndager og høgtider også åpent. Torsdagskvelden sangkveld.
 • Økonomi: De er avhengig av resultatet av innsamlingen i Julegryta samt donasjoner.
 • Veslestua kan leies.

Kristin H. er sosionom med erfaring fra mange faglige områder. Hun har samtalegrupper, der folk får trening i å meste nye ting, sette seg nye mål- Mange kommer seg faktisk i jobb med hjelp av Varmestua sin innsats.

De arrangerer «Ålesund Gatefotball» der fire mennesker er på hvert lag. Om kvelden, slik at flest mulig kan delta.

Åse B. G. avsluttet dette lærerike og flotte informasjonen med sang og gitarspill. Tusen takk!

 

IW møte 12.02.19

Det var 13 damer som møttes hos Inger Gjelsten.

President Kaia ønsket velkommen. Hun informerte om innkommet post og Saker til DÅM.

Vi gikk igjennom sakene som skal opp på DÅM.

Valgkomiteen la fram sin innstilling til nytt styre for 2019-20. Det ble vedtatt. Alle har fått dette i mail

Sissel holdt et interessant ego-foredrag, veldig flott presentert!

Mat-komiteen, Eldrid og Unni hadde laget nydelige smørbrød. Inger hadde laget eplekake med krem

Vi hadde utlodning, som vanlig. Det kom inn totalt kr.1.260, som er innsatt på bankkonto (loddpenger/mat-penger)

Vi hadde Quiz om IW, det var lærerikt!

Vi hadde en veldig trivelig kveld, Kaia takket Inger for gjestfriheten og mat-komiteen for deilig mat

IW møtet – 08.01.19

Vi var 13 damer+ en gjest som møttes på Sanitetssenteret  kl. 19.30

President Kari Mette ønsket velkommen til markering av Inner Wheeldagen 10.01, og vi hadde lysseremoni.

ISO Mette introduserte dagens hovedpost-foredragsholder Behailu Fedlunuri. Han jobber som lærer på Ålesund International School. Han hadde med sin kone og datter. Han er født i Etiopia, han fortalte om hjemlandet. Det er et mannsdominert samfunn, der 70-80% av innbyggerne bor på landsbygda i noe som lignet jordhytter med stråtak. Der er ikke innlagt vann eller elektrisitet. Kvinnene står for husholdningen, med alt det innebærer av tungt arbeid og ansvar for familien. Han fortalte at han hadde møtt dr. Cathrine på en flyplass. Han ble helt overveldet, hun har hatt en enorm betydning for å bedre fødende kvinners helse i Etiopia. Hun og mannen kom fra Australia for å jobbe der i 1 år. Først nylig dro hun hjem til Australia. Hun er nå 94 år. Hun har i alle år jobbet for å hjelpe kvinner med fistula og bygge opp sykestuer/hus. Hun har satt i gang opplæring av kvinner som jordmødre. Dette kjenner vi til fra vårt Fistulaprosjekt og Safe Motherhood.

Kari Mette fortalte om innkomne saker: brev fra DP, brev fra Helene Torkhildsen, Board Director IW. Hun er bekymret for norsk IW og framtida, da det er stor nedgang i antall klubber og medlemmer.

Mette har sendt til alle klubbene at distriktet trenger kandidater til Visedistriktspresident, hun presiserte på møtet at det er fra sørlige klubber hun ønsker at noen stiller. Hva med Brattvåg eller Ulstein?

Matkomite Kaia og Marit A serverte bacalao. Tusen takk!

Som vanlig hadde vi utlodning. Netto fra kvelden ble kr.658, som kasserer Marit har satt på konto.

Vi hadde en svært hyggelig kveld!

Neste møte blir 12. februar hos Inger. Programkomite er Valgkomiteen. Matkomite er Eldrid og Unni

JULEMØTE 11.12.2018

Vi var 15 feststemte damer som møttes hos Marit RH.

Marit ønsket oss velkommen. Kari-Ann sto for lys-seremonien. Hun leste også julebrevet fra Distrikts-presidenten.

Vi fikk et glass med «bobler» før middagen. Det ble servert pinnekjøtt og svineribbe med tilbehør, levert fra Ronald på Sanitetshjemmet og  Marit RH hadde laget deilig Pavlova.

Sissel fortalte om symbolikken i advent og jula.

Alle fikk hver sin pakke før loddsalget startet.Vi hadde utlodning, det var stas. Loddsalget innbrakte kr.1.310. og vi sender kr.1.500 til Varmestua  ( Frelsesarmeen)

Rotary juleavslutning i Ålesund kirke mandag 17.12 kl 17.30.  Vi er alle invitert.

GOD JUL TIL DERE ALLE!

 

IW  møte 13.11.18

Vi var 15 damer som møttes på Sanitetssenteret.

Kaia ønsket velkommen, og hun ga ordet til Anne Britt som var med i programkomiteen sammen med Liv og Eldrid.

Kveldens hovedpost ble presentert: besøk av Ålesund Rotarys president Liv-Jorunn Ervik og Rotarys utvekslingsstudent Maya fra Canada. Anne Britt startet med å informere om Inner Wheel (se vedlegg). Liv-Jorunn Ervik fikk så ordet, hun fortalte om sitt år som Rotary-president. Hun fortalte om klubben og ønsker for framtida. De har sitt å jobbe med, viktig med rekruttering og aktive medlemmer. Maya fortalte om oppvekst i Canada, en øy utenfor Vancouver. Hun går på Fagerlia vg, på fritida spiller hun fotball på Aksla.

Deretter gikk Kaia gjennom post og info om DÅM. Medlemmene ble oppfordret til å tenke om de vil bli med.

ISO Mette refererte brev fra NMS Sonia Kuspert om framdrift i Fistula-prosjektet. Mette sender dette brevet til alle.

Matkomiteen: Rannveig og Marit RH sto for deilige snitter. Eldrid hadde bakt nydelig eplekake. Tusen takk for god servering!

Vi hadde utlodning, som vanlig.

IW møtet 09.10.18

Vi var 14 damer som møttes på Sanitetssenteret kl.19.30

President Kari Mette ønsket velkommen, og hun ga ordet til Kari-Ann som introduserte kveldens tema:

Svalbard

Gry Tømmerdal Rennan og familien har bodd ett år på Svalbard. Mannen er politi, og han jobber hos sysselmannen. Gry er spesialpedagog, og hun jobbet på skolen der. De har 3 barn i alderen 13 til 18 år. Hun fortalte om dagliglivet på øya. Det første hun måtte gjøre, var å få skyteopplæring. Hverdagen med arbeid og skole har samme utfordringene som hjemme, men noen utfordringer er større på Svalbard. Folk bor der på åremål, og det medfører store utskiftninger. I skolen merkes dette godt, elever kommer og drar. Relasjoner blir brutt, og noen elever sliter med dette. Ellers fortalte hun om turer de tok ut i villmarka, og alle forberedelsene som var helt nødvendige. De måtte ha med absolutt alt, også på returen tilbake. Skcooterturene varte i 4-6 timer, påkledningen var 3 lag med ull, boblebukse og boblejakke, utenpå dette var det spesialdresser. Ingen hud kunne være synlig, de var helt tildekket i ansiktet. Og de hadde hjelm og briller. På hender og føtter var det spesialhansker og -sko. Opplevelsene de hadde på disse turene fortalte hun levende om. Hun viste flotte naturbilder, lyset i februar er magisk flotte blåtimer.

Tusen takk for et flott foredrag!

Det var mange som fikk lyst til å besøke Svalbard.

Kari Mette fortalte om innkomne saker: Månedsbrev fra Distriktspresident Edita, Referat fra NIWR, og spørreundersøkelse vedr. medlemsbladet. Vi krysset av på skjemaet, og Anne Britt sender det inn. Vi har også fått avklart at vårt prosjekt Safe Motherhood og sykehuset i Etiopia lever i beste velgående. Kontaktperson for NMS er Sonja Kuspert, og hun har epost sonjak@nms.no. Takk til Sissel for at hun oppklarte dette for oss. Kari Mette takket også for fyldige referat fra Anne Britt.

Astrid T. hadde 3 minutt og hun leste et stykke om livets refleksjoner.

Matkomite Solveig FM og Sissel vartet opp med nydelig pastasalat og foccasiabrød. Tusen takk!

Som vanlig hadde vi utlodning.Vi hadde en svært hyggelig kveld!

Neste møte blir 13.11 på Sanitetssenteret. Programkomite er Eldrid, Liv og Anne Britt.

 

IW møte  11.09.2018  _ Årsmøte 2017-2018

Vi møttes på Sanitetssenteret kl.19.30. Det var 17 påmeldte, men 3 møtte ikke.

President Kari Mette ønsket velkommen, og vi hadde lys-seremoni: Sissel, Inger og Marit W. tente lys, Kaia leste opp betydningen av lysene og vi sang »Tenn Lys»

Hovedpost for dagen var Årsmøte med Årsrapport og regnskap for forrige IW år. Rapporten var meget bra, og regnskapet ble godkjent.

Vi spiste nydelige smørbrød, laget av Inger og Liv. Tusen takk!

Mat-penger skal fortsatt være kr.50 når vi lager maten selv. Når mat bestilles må mat-penger økes til kr.80. Det skal ikke være mer enn 2 snitter. Gi Anne Britt beskjed, slik at dette blir opplyst i innkallingsbrevet. Til alle møter er det av-melding.  Kun julemøte og sommermøte er det påmelding. Spesielle møter blir opplyst om påmelding! De som ikke kommer på de vanlige møtene, og ikke har meldt avbud, må betale mat-penger.

Vi skal ha 3minutt/egoforedrag på hvert møte. Jeg skal sette opp liste, dere kan bytte innbyrdes hvis dato ikke passer.

Marit RH holdt sitt egoforedrag, hun fortalte om oppvekst, familie, jobb og IW verv. Det var svært interessant.

Inter City møte blir 20.10 kl.13 i Brattvåg. Kari-Ann er ansvarlig for påmelding fra oss. Dette tar vi på neste møte.

ISO Mette leste brev fra vår verdenspresident Chris Kirby

Vi kan bruke Vipps på mat-/loddpenger til kasserer Marit

Vi hadde utlodning.

Vi hadde en svært hyggelig kveld!

Neste møte blir 9.10 på Sanitetssenteret. Gry Tømmerdal skal fortelle om Livet på Svalbard: familie, skole og arbeid. Vi åpner for å ha med venninner eller andre. Dette møte blir derfor med PÅMELDING

 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Program for våren 2018;

12. juni  Sommermøte hos Lisbeth  på Hytta på Skodje.

Vi var 13 damer som møttes på hytta til Lisbeth på Skøye.                                                                                                        Været var brukbart, men litt kjølig. Inne hadde vertinnen dekket et nydelig langbord. Vi koste oss med aperitiff før vi gikk til bords.                                                                                                                                                                                                        I presidentens fravær ønsket Kari-Ann velkommen. Hun leste fra distriktpresident Editas brev.                                   Brattvåg IW skal ha Inter City møte 20.10.18. Husk å sett av datoen!                                                                                       Marit RH hadde laget nydelig rekekabaret og to ulike remuladevarianter. Det smakte nydelig!                                        Marit R.H. leste noen små historier underveis i måltidet.                                                                                                                 Vi hadde utlodning, og det innbrakte kr.1.030. Totalt ble overskuddet kr. 2.132. Meget bra!                                                 Det ble ytret ønske fra flere rundt bordet om vi kan gjøre som på julemøte: alle har med en ekstra ting slik at alle får med «gevinst» hjem. Denne kvelden var det flere som vant både to og tre ting.                                                                     Kari og Anne Britt hadde laget kaker som vi spiste til kaffen, Nydelig!

Vi takker vertinnen for gjestfriheten, Liv takket de som hadde laget mat for innsatsen.

9. mai  Besøk  hos Budistene  i tempelet på Gåseide.

Det var 15 damer som møttes på Gåseide kl.19.30 i deilig kveldssol og varme.                                                                           Vi besøkte Buddhist-tempelet, og vi ble fortalt om buddhismen av lederen for tempelet og en av munkene som oversatte til engelsk. De har mange regler som de må følge, hele 237. Vanlige folk klarer seg med færre: ikke lyve, ikke drepe, ikke drive hor. Dette kjenner vi igjen fra Bibelen. Munkene har mange timer med meditasjon daglig. Vi var der i 1 1/2 time og ble servert kaffe av en kvinnelig hjelper. Munkene kan ikke gjøre noe med matlaging, de får alt servert. De kan heller ikke spørre om å få noe.                                                                                                                                             Deretter dro vi hjem til Kaia hvor vi fortsatte møtet.

Kaia gikk igjennom innkommet post. Vi skal sette opp hva vi støtter av lokale prosjekt. Sekretær fikk oppgaven med å sende inn at vi støtter Frelsesarmeens Varmestue og Kirkens Bymisjon. Det skal også settes i gang et nytt Nordisk sosialprosjekt. Har vi noen tanker eller forslag?

Vi vedtok å gi kr.10.000 til prosjekt narkotikahund og kr. 10.000 til Safe Motherhood.

I tillegg gir vi kr.3.000 til Buddhist tempelet på Gåseide – de hadde et prosjekt hvor de hjelper trengende kvinner og barn.

Vi spiste smørbrød som Marit W og Astrid hadde ordnet til oss, nydelig!                                                                                      Vi hadde utlodning, En svært hyggelig kveld

10. april på Sanitetssenteret kl  19.30

Det var 15 damer som møttes på Sanitetssenteret kl.19.30

President Kari Mette ønsket velkommen.Deretter ga hun ordet til May Britt Haukås, som har kveldens hovedpost. Hun er leder av Sunnmøre friluftsråd. Hun fortalte oss om arbeidet som friluftsrådet gjør. I 2017 var det 10 kommuner som var medlemmer. Fra 2018 er det utvidet til 13 kommuner. Det er et omfattende arbeid som gjøres for å tilrettelegge for friluftsliv for alle. Alt fra rusleturer til toppturer. Kommunene har Stikk Ut mål, som er turer med et mål, og registrering i bok og på nettet. Dette fremmer folkehelsen!  Hun oppfordret oss til å registrere oss, og loggføre alle turene. Vi konkurrerer kun med oss selv. I 2017 var det over 8.300 personer som hadde gått ca. 178.800 turer. Hun sa at hvis hver tur ble vektet med kr. 100, ville det bli ca.18 millioner kroner! Dette er tall som er viktig når Friluftsrådet skal søke om penger til sine tiltak. De har ingen egne penger, alt kommer inn etter søknad om støtte: Miljøverndirektoratet, Gjensidigestiftelsen, Fylkeskommunen, kommunene og andre. Friluftsrådet rydder områder, har toaletter som stelles, gapahuker, kanoer og annet turutstyr som grupper kan låne. Ingen privatpersoner får låne utstyr. Fra 2018 ønsker Nordmøre og Romsdal Friluftsråd, sammen med Sunnmøre Friluftsråd å  drifte skjærgårdstjenesten i fylket. Søknaden behandles i slutten av april. Dette er viktig når det skal jobbes med redusering og opprydding av marint søppel.

Det var et svært lærerikt og inspirerende foredrag!                                                                                                                      Kaia informert oss om innkomne saker, og hun refererte fra DÅM.

Hun ga så ordet til ISO Kari, som snakket om babytepper til Safe Motherhood og problemene med toll ved forsendelsen. Marit RH skal kontakte Rådet for å finne en løsning på tollproblemet.

Vi spiste smørbrød som Inger og Astri hadde ordnet til oss, nydelig!Vi hadde utlodning, Vi hadde en svært hyggelig kveld.

 

13. mars på NMK  senteret kl 19.00

Denne dagen startet vi Inner wheel møtet vårt på NMK  og Per Erik Dalen fortalte  om arbeidet som drives der. Utrolig spennende.                                                                                                                                                                                                Vi dro så tilbake til Sanitetssenteret og hadde mat og kaffe og gikk igjennom de vanlige Inner wheel sakene.

 

Kaia informert oss om innkomne saker, og hun refererte fra DÅM.

Hun ga så ordet til ISO Kari, som snakket om babytepper til Safe Motherhood og problemene med toll ved forsendelsen. Marit RH skal kontakte Rådet for å finne en løsning på tollproblemet.                                                                 Vi spiste smørbrød som Inger og Astri hadde ordnet til oss, nydelig!Vi hadde utlodning,                                                         Vi hadde en svært hyggelig kveld!

13. februar på Sanitetssenteret kl 19.30

Valgmøte.  Nytt styre for IW året 2018-2019 ble valgt

 • President Kari Mette
 • Visepresident Kari-Ann
 • Past president Astri
 • Kasserer Marit R.H.
 • Sekretær Anne Britt
 • ISO Mette
 • Styremedlem Solveig Aarø

Vi var 12 medlemmer som møtte opp denne kvelden.

Vi hadde ikke noen spesiell hovedpost denne dagen – bortsett fra at vi diskuterte nøye saker som skal opp på DÅM i mars 2018.  Mat og Kaffe og selvfølgelig hadde vi utlodning som vanlig.

9. januar  – sted  Sanitetssenteret kl  19.30

Det var 18 damer som møttes på Sanitetssenteret kl.19.30

President Kari Mette ønsket velkommen. Hun åpnet med lysseremoni., og hun sa vi markerte IW dagen som er 10.01.18.Hun informert oss om innkomne saker, og ga så ordet til ISO Kari, som hadde dagens hovedpost.                   Hun fortalte oss om vårt prosjekt Safe Motherhood i Etiopia. Hun tok oss på en tidsreise fra oppstart av Fistula-prosjektet i 2004, og fram til dagens prosjekt Safe Motherhood. Hun viste kart over Etiopia for å få oss til å forstå hvor dette er. Hun viste også bilder, og hun snakket om livet til disse jentene.                                                                                Takk for et godt foredrag! Det var svært lærerikt.                                                                                                                              Vi spiste smørbrød som Kaia og Merete hadde ordnet til oss, nydelig!                                                                                          Vi hadde utlodning, og loddpengene gir vi til vårt prosjekt.                                                                                                              Vi hadde en svært hyggelig kveld

 

Program for høsten 2017:

12. September  – Sted Sanitetssenteret kl 19.00.

Vi møtes kl 19.00 og går en tur på den nye gangveien ved sjøen mellom Bogneset og Slevika. Anne Britt leder an. Vi tar forbehold om været.

Hovedpost  Bente Saxen »  Turistsesongen og Cruicetrafikken i Ålesund »  

3 minutt. Inger.

 Matkomite:  Mette og Lisbeth.

 Iso Info

 Husk avmelding dersom du ikke kan møte.

10. oktober   –      Sted Sanitetssenteret kl 19.30

 Hovedpost. Harald Yndestad forteller om » Solens påvirkning på klimaet»  Vi har åpnet for at vi kan invitere med oss   ektemake eller venner.

Matkomite:  Marit R.H. og Marit A.

Iso info

Her må vi ha påmelding siden vi kan invitere med oss venner.

14. november      Sted: Sanitetssenteret kl. 19,30    

Hovedpost: viserektor NTNU; Annik Fet forteller om NTNU

Matkomite: Eldrid og Astrid T.

 Iso Info

Husk avmelding hvis du ikke kan møte.

12. desember      Sanitetssenteret  kl. 19.00   Julemøte  Merk tiden. 

Hovedpost  » Jul i Latvia » Inguna

Kari Mette leser julefortelling.  

Matkomite:  Styret bestiller kalkun

Iso info

 NB!  Påmelding.

Julemøtet må alle ha med 2 gevinster

                                                                                               

Program for våren 2017
10. Januar – Sted Sanitetssenteret kl. 19.30. Vi feirer Inner Wheel dagen .
Hovedpost: Ingar Eide forteller om sitt prosjekt TOVA- shoes for life i Mongolia, etisk handel Klubbsaker ved president Astri.  Info fra ISO.
Ansvarlig for mat: : Styret er vertskap og Vi bestiller fiskesuppe fra Ronald  – Kaffe og kaker kr 100,-.
Det er mulig å invitere med gjester. Kvelden er i regi av Iso.
14. februar – VALGMØTE. Sted . Privat hos Kari Mette  i Fjellgata  kl. 19.30. Først har valgkomiteen ordet
Det velges nytt styre til Iw. året 2017 -2018.
Hovedpost.  Kaia sin datter Therese vil snakke om hud og hudsykdommer. Hun er overlege på hudavdelingen ved sykehuset i ÅLESUND.
Info fra president og ISO
Ansvarlig for mat: Unni og Anne Britt
14. mars –   Sted;  Sanitetssenteret kl. 19.30 ,
Hovedpost:   En hjelpende hånd V/ Vibeke Synnes
Info fra President og ISO.  Oppsummering av DÅM  v/ Kari og Marit R.H.

Aprilmøtet  –  Dette går ut  på grunn av påsken.:

9, mai – tur til Alnes .

13. juni – Sted : Hos Marit R. H  på Hankane  med årsmøtesaker og overleveringer. Opptak av eventuelle nye medlemmer 🙂
Marit serverer Bacalao –    Her må alle huske å ta med  gevinster til utloddingen.

VEL MØTT til alle våre sammenkomster.

Hvis du fortsetter å bruke siden, godtar du vår personvernserklæring og bruk av cookies. mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close