Eneste representant fra Inner Wheel på FNs Kvinnekommisjon (CSW) i New York

Lone i New York

Lone i New York

FN 5. mars 2013

FN 5. mars 2013

Via FOKUS kvinner fikk INNER WHEEL NORGE et reisestipend for å delta på den 57. kvinnekommisjonen med tema ”Vold mot kvinner”.

Jeg var så heldig å få reise som en del av den store gruppen med tilhørighet til FOKUS.

Det var representanter fra flere organisasjoner; SAIH’s Kvinne og likestillingsutvalg, Norske Kvinners Sanitetsforening, Den norske kirke, Kvinnefronten, Mira senteret, Krisesentersekreteriatet og IAW (International Alliance of Women). Det var også representanter fra flere internasjonale partnere til FOKUS; fra Zambia, Guatemala, Sør Afrika, Uganda m.fl.

I alt deltok 17 norske organisasjoner på denne største FN konferansen ”Vold mot kvinner” CSW i New York. Det var delegasjoner fra hele verden, og over 6000 registrerte representanter fra ”det sivile samfunn”

I forkant deltok jeg på ”Kontaktkonferansen 2013 ”VOLD MOT KVINNER” arrangert av FOKUS  i Oslo, hvor temaet ble belyst fra en rekke panel med representanter fra både kvinnereleaterte organisasjoner og det offentlige Norge. Inga Marte Thorkildsen var tilstede, som hun også var under forhandlingene i New York.

Siden jeg var fra ”det sivile samfunn” ble jeg med som observatør den første uken, og deltok ikke i hovedforhandlingene for å få igjennom den viktige slutterklæringen, som skulle vedtas etter de to ukene med forhandlinger. Målet med kommisjonen i år var å finne løsninger på hvordan vold mot kvinner og jenter kan forebygges, der FNs medlemsland jobber for tiltak innen likestilling og kvinnespørsmål .

Jeg deltok på en hel rekke ”side events” for å få med meg flest mulig aspekter innenfor det store temaet.

I tillegg til møtene inne i selve FN bygningen, foregikk det hver dag en rekke møter på 4 forskjellige steder i byen, ledet av forskjellige medlemsland. ”Intimate partner violence” (vold i nære relasjoner) var et tema som ble godt belyst, og jeg deltok også på møter angående ”Tidlig og tvunget ekteskap”, ”Juridisk system for å motvirke vold” arrangert av Østerrike, med en representant fra India som snakket om hvilken virkning gruppevoldtekten der hadde hatt på deres mulighet for å påvirke myndighetene/ regjeringen og den gjennomslagskraft de nå hadde etter at de hadde kjempet i så mange år for kvinners rettigheter til å bli hørt. FOKUS arrangerte et meget interessant møte om kvinners kamp som handikap’et  i Uganda, lespisk i Sør Afrika og hva Mirasenteret sto for i Norge. Der fikk vi også oppleve de sterke kreftene som deltok i kvinnekommisjonen for de ultra konservative kreftene, og grupperinger fra land med et helt annet kvinnesyn enn vårt, og deres profesjonelle ”lobbyist” debattanter. Men hele panelet svarte godt for seg.

”Trafficking” (menneskehandel) og ”Den nordiske krisesenter bevegelsen”( Island, Finland, Danmark, Sverige og Norge var representert) var meget flotte møter å delta på.

Uansett hvor jeg gikk, om det var i kø for å få pass til å komme inn i FN bygningen eller på og mellom møtene, ble jeg spurt om hvor jeg kom fra. Norge blir av mange regnet som ”paradis på jord” som Inga Marte Thorkildsen sa, men også Norges syn på ”vold mot kvinner” kom godt frem i slutterklæringen, tror jeg.

Jeg snakket meg varm om Inner Wheel og kortversjon av hva vi står for, siden så få kjente oss. På Facebook kontaktet jeg vår verdenspresident, Carol Young, og fortalte hvor jeg var. Det er viktig å gjøre oss synlig og vise at vi er tilstede. Jeg knyttet også mange relasjoner internasjonalt, og fikk mange gode samtaler både med de dyktige representantene i FOKUS og deres medlems organisasjoner.

Min konklusjon på dette jeg har deltatt i og vært en del av, er at vi ikke må glemme at vi er en av verdens største kvinneorganisasjoner, og at vår deltagelse nytter. Min erfaring fra dette vil jeg bringe med meg ut i møtene i klubbene og ellers i vår organisasjon, som et springbrett og ideer til nye prosjekt vi kan engasjere oss i, og benytte enhver anledning til å fortelle om og bringe frem i lyset at vold mot kvinner også foregår her hjemme hos oss i Norge, og at det for mange kvinner er en del av hverdagen uansett religion, samfunnslag, kultur, alder og område eller land. Dette angår oss alle, og vi kan alle gjøre noe med det.

 

Lone Hermansen Aas

Lørenskog Inner Wheel klubb

Innkommende distriktspresident i D31

Hvis du fortsetter å bruke siden, godtar du vår personvernserklæring og bruk av cookies. mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close